Cornelis Frederickszn

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Cornelis Frederiks)
Ga naar: navigatie, zoeken

Cornelis Frederickszn ook Cornelis Frederickszn van der Goude (16e eeuw) was een Nederlandse bouwmeester.

Werk[bewerken]

In 1523 was Cornelis Frederickszn betrokken bij de bouw van de kerk van Hoornaar. Ook bij de bouw van de toren van deze kerk, dertig later, was hij als bouwmeester betrokken. In 1531 adviseerde hij bij werkzaamheden aan de Bartholomeüskerk in Schoonhoven en bij de herbouw van een kerktoren in Culemborg. In 1532 was hij mogelijk de opvolger van Jacob van Aaken bij de bouw van de Oldehove, een kerktoren in Leeuwarden.[1] Van Aken liet een bouwwerk achter dat half af was maar desondanks al ernstig omhelde. Toen Cornelis Frederickszn het werk overnam kreeg hij net als Van Aaken gedurende de bouw van de toren een huis en elk jaar een stel nieuwe kleren. Daarbovenop kreeg hij salarisverhoging: waar Jacob van Aaken nog 8 stuivers per dag verdiende, kreeg Cornelis 10 stuivers. Hij kreeg de opdracht mee de koers van van Aaken te blijven volgen, dat wil zeggen: gewoon doorbouwen al verzakt de toren. Lang bleef dit niet goed gaan en na één jaar werd de bouw alsnog stilgelegd. In 1544 werd hij ingeschakeld bij de herbouw van de kerk van Vianen na de brand van 1540.[2][3] In 1550 werkte hij aan onder meer aan de bouw van de bovenste delen van de toren van de Sint-Laurenskerk in Rotterdam. In 1552 kreeg hij de opdracht van de vroedschap van Gouda en van de kerkmeesters van de Sint-Janskerk te Gouda om deze kerk, nadat die door brand grotendeels was verwoest, te herbouwen.[4] Hij woonde in de periode in Gouda. Met de bouw verdiende hij 22 ponden vlaams en 10 schellingen per jaar. Hij was verplicht om twee uur voor de middag en twee uur na de middag aanwezig te zijn op de bouwplaats.[5] In dezelfde periode had hij ook de leiding over de verbouwing van het Regulierenklooster aan de Raam te Gouda.[6] In 1560 werkte hij aan de Sint-Maartenskerk in Tiel.

Behalve bij de bouw van kerken was Cornelis Frederickszn ook betrokken bij de bouw van sluizen. Voorbeelden van dit soort werkzaamheden zijn bijvoorbeeld de bouw van een stenen sluis, de Oosterse Sluis, bij Halfweg en de Maaslandersluis bij Vlaardingen.

Zie ook[bewerken]

Bronnen
  • Berg, Bianca van den, "De Sint-Janskerk in Gouda, een oude stadskerk volgens een nieuw ruimtelijk plan", Hilversum 2008
  • Walvis, Ignatius "Beschryving der stad Gouda". Leiden 1714, herdruk Nieuwendijk 1972

Noten

  1. Van den Berg wijst er nadrukkelijk op, dat het niet zeker is of het hier om dezelfde persoon gaat. Er zijn meer bouwmeesters met de naam Cornelis Frederickszn en Leeuwarden ligt wel ver buiten de regio waar hij normaal werkzaam was (Van den Berg 2008:80)
  2. Stenvert, R. [et al.] Monumenten in Nederland. Zuid-Holland - Vianen, Zeist/Zwolle 2004
  3. In Vianen werkte hij samen met zijn naamgenoot Cornelis Frederickszn van Montfoort, een meester timmerman. Beiden zouden ook samenwerken bij de herbouw van de Sint-Janskerk van Gouda. Volgens Van den Berg is het denkbaar dat hij zijn naamgenoot bij dit werk in Gouda heeft ingeschakeld (Van den Berg 2008:81)
  4. "Navolgens dit besluit wierd Cornelis Frederiksz van der Goude den vijftienden van Maert by opene acte en verding aangesteld tot opperbouwmeester over het geheele werk, en wierd uitdrukkelijk bedongen dat hij borden ofte patronen moeste maaken van het gebouw, opzicht hebben, en ordre stellen over steenhouwers, metselaars, timmerluiden en vordere werkluiden alles ten besten oirbaer [...]" (Walvis II 1714:57)
  5. Walvis II 1714:57
  6. Dolder-de Wit, Henny van, Goudse kloosters in de middeleeuwen (10 en slot): De Reguliere kanunniken van Stein, in Tidinge van Die Goude, jaargang 17 nr. 4, oktober 1999