DEMO

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

DEMO, acroniem voor Design & Engineering Methodology for Organizations, is een methode om bedrijfsprocessen te beschrijven, waarbij het handelen van mensen centraal staat.[1]

Algemeen[bewerken]

DEMO is een methodiek voor het ontwerpen, inrichten en onderling koppelen van organisaties. Hierbij staan de 'communicatieve acties' centraal: communicatie is essentieel voor het functioneren van organisaties. Afspraken tussen medewerkers, klanten en toeleveranciers komen immers tot stand door te communiceren. Hetzelfde geldt voor de acceptatie van geleverde resultaten.[2]

De DEMO-methodologie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:[1]

 • De essentie van een organisatie is dat ze bestaat uit mensen die met bevoegdheid en verantwoordelijkheid handelen en onderhandelen.
 • Het modelleren van bedrijfsprocessen en informatiesystemen is een rationele activiteit, die leidt tot uniformiteit.
 • Informatiekundige modellen dienen begrijpelijk te zijn voor alle betrokkenen.
 • Informatiesystemen dienen te 'passen' bij de belevingswereld van hun gebruikers.

De DEMO-denkwijze biedt een samenhangend begrip van communicatie, informatie, actie en organisatie. De scope is hierbij verschoven van "Information Systems Engineering" naar "Business Systems Engineering", waarbij een helder begrip van zowel de informatiesystemen als de organisaties centraal staat.[1]

Geschiedenis[bewerken]

DEMO is ontwikkeld aan de TU Delft door Jan Dietz in het begin van de jaren 1990, en stond oorspronkelijk voor "Dynamic Essential Modelling of Organizations". Het bouwt voort op het Language-Action Perspective (LAP), wat is voortgekomen uit het werk van onder andere John Austin, John Searle en Jürgen Habermas sinds de jaren 1960. Natural language Information Analysis Method" (NIAM) van Sjir Nijssen,[3] en Object Role Modeling (ORM)[4] van Terry Halpin bouwen hier ook op voort.

In de jaren 1990 is deze naam DEMO gewijzigd tot "Design & Engineering Methodology for Organizations". In het nieuwe millennium is DEMO door Jan Dietz verder uitgewerkt tot Enterprise Ontology, waarin de grafische notitie van Object Role Modeling is geïntegreerd.[5] Dit is door Dietz en anderen verder uitgewerkt tot een Extensible Architecture Framework (xAF). [6] Verder heeft het Franse bedrijf Sogeti een Pronto-methodiek ontwikkeld, dat is gebaseerd op de DEMO-methodologie.

DEMO wordt verder uitgewerkt en ondersteund door het Enterprise Engineering Institute[7]

Ondersteuning door tools[bewerken]

Het Nederlandse bedrijf Essmod heeft de "Essential Business Modeler" tool ontwikkeld gebaseerd op DEMO, wat in 2008 overgenomen door Mprise waarna het hernoemd is naar Xemod.[8] DEMO wordt ook ondersteund in de open-source wereld met het architectuurtool Open Modeling[9]. Bovendien is er het gratis online modeling tool Modelworld voor DEMO waarin multiuser gewerkt kan worden in een online repository. Dit tool werkt platform onafhankelijk in een internetbrowser zonder download of installatie van software.[10].

DEMO onderwerpen[bewerken]

Abstractieniveaus[bewerken]

DEMO gaat ervan uit dat een organisatie bestaat uit drie geïntegreerde lagen:[11][12]

 • de B-organisatie,
 • de I-organisatie en
 • de D-organisatie.

De B-organisatie of bedrijfslaag vormt volgens DEMO de essentie van de organisatie, onafhankelijk van de inrichting die erbij mogelijk is. Inzicht in die bedrijfslaag is het juiste vertrekpunt bij het inrichten van een organisatie, waaronder de software om de bedrijfsprocessen te ondersteunen.

Vanuit deze visie komt men tot een indeling in drie perspectieven of niveaus van abstractie:[1]

 • essentieel : bedrijfssysteem ofwel het B-systeem
 • informationeel : informatiesysteem ofwel het I-systeem
 • documenteel : datasysteem ofwel het D-systeem

Bij elk niveau hoort een eigen categorie van systemen die op dat niveau 'werkzaam' zijn: er zijn dus B-systemen (van Bedrijf en Business), I-systemen (van Informationeel en Informatie) en D-systemen (van Documenteel en Data). De hoofdaandacht in DEMO is gericht op het essentiële niveau, de andere twee worden daarom minder uitvoerig besproken.[1]

Modellen van een organisatie[bewerken]

DEMO biedt een vijftal gerelateerde modellen van een organisatie:[1]

 • het interactiemodel,
 • het procesmodel,
 • het actiemodel,
 • het feitenmodel, en
 • het interstrictiemodel.

Op grond van deze modellen zijn in DEMO een serie diagrammen gedefinieerd, zoals het Communicatiediagram (CD), het Procesdiagram (PD), het Transactiediagram (TD), het Feitendiagram (FD), en Actiediagram (AD).

Transactieprincipe[bewerken]

Als iemand (een persoon) wil bereiken dat iemand anders zorgt voor een gewenst resultaat dan zal de communicatie hierover beginnen met een verzoek. De persoon die voor het resultaat moet zorgen, kan als reactie op een verzoek een belofte doen. Enige tijd later, als aan het gewenste resultaat is gewerkt, kan worden verklaard dat het gewenste resultaat is bereikt. Als dit resultaat ook wordt geaccepteerd door de persoon die er om had gevraagd dan is het resultaat een feit. Het hier beschreven patroon in de communicatie tussen twee personen wordt in DEMO een transactie genoemd. Een keten van transacties wordt in DEMO een bedrijfsproces genoemd.

Diagram van het principe van een DEMO transactie tussen twee actors

Het resultaat van een transactie kan als een feit worden beschreven. Hiervoor wordt in DEMO gebruikgemaakt van Object Role Modeling (ORM). Doordat met DEMO een bedrijfsproces kan worden beschreven als een keten van transacties en de resultaten van die transacties met ORM kunnen worden beschreven, ontstaat er een duidelijk verband tussen bedrijfsproces en informatie.

Zie ook[bewerken]

Verdere publicaties[bewerken]

Externe links[bewerken]