De Vlinderstichting

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Vlinderstichting
De Vlinderstichting
Zetel Vlag Wageningen Wageningen
Personen
Directeur Titia Wolterbeek
Website

De Vlinderstichting is een Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie op het gebied van vlinders en libellen.

Beschrijving[bewerken]

De Vlinderstichting richt zich op het behoud van vlinders (met uitzondering van micro's) en libellen in Nederland en Europa, mede door gericht onderzoek en het geven van adviezen. Daarbij gaat het om vragen als: waar zijn ze te vinden, gaat het op die plekken goed of juist slecht? En hoe komt het dat de vlinders en libellen verdwijnen? Wat kan De Vlinderstichting eraan doen? Vaak werkt De Vlinderstichting samen met of in opdracht van anderen, bijvoorbeeld de Vereniging Natuurmonumenten, het CBS, het RIVM, provinciale landschappen, het Ministerie van LNV, provincies en gemeenten.

Vlinders vliegen niet alleen in natuurgebieden, maar ook in bermen, parken, plantsoenen en tuinen. Ook dicht bij huis zet De Vlinderstichting zich daarom in voor verbetering van de natuurkwaliteit. Dat gebeurt door voorlichting en educatieve projecten. Voorbeelden hiervan zijn: voorlichting over natuurvriendelijk tuinieren en natuurvriendelijk beheer van openbaar groen, lespakketten voor het basisonderwijs (met echte vlinders!), lezingen en tentoonstellingen.

De Vlinderstichting houdt kantoor in Wageningen en heeft zo'n 35 vaste medewerkers, 2000 vrijwilligers en 5000 donateurs. Zij verzorgt tevens (mede) de publicatie van Vlinder- en Libellengidsen en -atlassen en van educatief materiaal. Vier keer per jaar brengt de Vlinderstichting het tijdschrift Vlinders uit.[1]

De Vlinderstichting maakt deel uit van de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF), een samenwerkingsverband van tien Particuliere Gegevensbeherende Organisaties, de PGO's.

Landelijke meetnetten[bewerken]

De Vlinderstichting verzorgt samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het landelijk meetnet dagvlinders. Daarbij worden wekelijks volgens een vastgesteld stramien op vastgestelde routes dagvlinders geteld. Door deze gegevens te koppelen aan weersomstandigheden kunnen conclusies getrokken worden over de vlinderstand.

Een dergelijk meetnet is er ook voor libellen. Voor dit meetnet werkt de Vlinderstichting ook samen het CBS.

Externe links[bewerken]