Executoriale titel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een executoriale titel (of uitvoerbare titel) is het originele stuk dat een deurwaarder nodig heeft om tot executie te kunnen overgaan. Met executie wordt in dit geval bedoeld de tenuitvoerlegging.

De meest voorkomende executoriale titel is de grosse van een gerechtelijk vonnis. De grosse is het originele exemplaar waarop vermeld moet staan: In naam des Konings. Alleen met de originele grosse mag een deurwaarder een vonnis ten uitvoer leggen.

Ook een beschikking van een gerechtelijke instantie kan een executoriale titel geven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij arbeidsrechtelijke kwesties. Ook in dat geval moet het om de grosse gaan.

Een derde categorie wordt gevormd door de zogenaamde authentieke akte. Een dergelijke akte, meestal een notariële akte, kan zonder tussenkomst van een rechter ten uitvoer worden gelegd. Ook voor zo'n akte geldt dat die alleen geëxecutioneerd kan worden als de vermelding In naam des Konings erop staat. Deze aktes worden door notarissen met name opgemaakt voor de hypotheeknemer, de bank die een hypothecaire lening heeft verstrekt. Als de schuldenaar in gebreke blijft, kan de bank dus zonder tussenkomst van een rechter overgaan tot verkoop van het met hypotheek belaste goed.

Alvorens met een executoriale titel de executie kan beginnen, moet in alle gevallen de titel eerst betekend worden aan de schuldenaar of aan diens adres.