Fietsstraat

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens auto's zijn toegestaan. Dit autogebruik wordt echter beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat.

In België en Nederland zijn fietsstraten vaak rood gekleurd, net als fietspaden.

Doel[bewerken]

Fietsstraten vormen een alternatief voor traditionele fietsroutes langs hoofdwegen. De straten liggen veelal in woongebieden die daardoor een meer autoluw karakter kunnen krijgen. Een belangrijk punt hierbij is dat de verkeersintensiteit op de oorspronkelijke straat bepalend is voor de uitvoering. Wanneer er te veel motorvoertuigen gebruik van maken is een veilige fietsstraat niet haalbaar. Ook dient rekening gehouden te worden met parkeercapaciteit. Smalle straten waar ook geparkeerd moet worden lenen zich derhalve niet voor een inrichting als fietsstraat.

Varianten[bewerken]

Er zijn vier fietsstraatvarianten:

  • De autoluwe woonstraat. Vaak is deze straat al aangewezen als fietsroute waardoor weinig aanvullende maatregelen nodig zijn.
  • Fietsers ruim aan de zijkant. Doordat aan weerszijden van de autostrook brede wijnrode fietsstroken liggen, is de positie van de automobilist duidelijk. Bij hogere intensiteiten wordt de autostrook verbreed om passeren mogelijk te maken.
  • Fietsers meer in het midden. Door het fietsgedeelte te centreren langs de lengte-as zullen fietsers vooral in het midden rijden.
  • Rijbaanscheiding. Onderscheiding van twee rijrichtingen heeft een versterkend effect voor de fietser. Inhalen en parkeren wordt tegengegaan, vaak door een verhoging op de as en een smalle redresseerstrook.

Juridisch[bewerken]

In Nederland hebben fietsstraten geen juridische status, het zijn feitelijk fietspaden waarop alle overige categorieën weggebruikers zijn toegestaan. Een verkeersbord "fietsstraat" is dan ook niet in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens opgenomen. Hierdoor hebben wegbeheerders vaak zelf verkeersborden bedacht; dit komt de eenduidigheid en begrijpelijkheid bij de weggebruikers echter niet ten goede. De enige juridisch min of meer juiste wijze is te zien op de foto hieronder uit Delft: het bord G11 (verplicht fietspad) met daaronder "alle categorieën toegestaan".

Het Belgische verkeersreglement voorziet sinds 27 december 2012 twee specifieke verkeersborden die het begin en het einde van een fietsstraat aangeven. Fietsers mogen er over de volle breedte van de rijbaan (in hun eigen rijrichting) rijden; auto's mogen fietsers niet inhalen en mogen sowieso niet sneller dan 30 km/h rijden. De eerste fietsstraat in België was de Visserij in Gent.

Hengelo
Delft
Fietsstraat: Reinpadstraat in Genk, België