Wegcode

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Wegcode[1] of het Verkeersreglement is het document waarin de Belgische verkeersregels zijn vastgelegd. Het reglement is vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 1 december 1975.[2] In diverse wijzigingsbesluiten werden door de jaren heen diverse aanpassingen doorgevoerd.

Het Nederlandse equivalent hiervan is het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 1990.

De wegcode behandelt de regels voor het gebruik van de openbare weg (zoals snelheid, voorrang, inhalen, parkeren en gebruik van lichten) en de verkeerstekens (verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen).

Bij overtreding van de verkeersregels is bestraffing voorzien. Er is sprake van 4 gradaties in de overtredingen:[3] overtredingen van de eerste graad worden het lichtst bestraft, terwijl overtredingen van de vierde graad het zwaarst worden bestraft. Men kan een geldboete krijgen, een verval van recht tot sturen en/of een gevangenisstraf.

Sedert de zesde staatshervorming (het Vlinderakkoord) van 2013 is een deel van de verkeersreglementering, inclusief de handhaving ervan, overgedragen aan de gewesten:

  • de snelheidsbeperkingen (uitgezonderd autosnelwegen)
  • verkeersveiligheid (grotendeels): regionalisering preventiebeleid op de weg, taken BIVV, veiligheidsnormering verkeersinfrastructuur ...
  • homologatie van verkeersinstrumenten die met hun bevoegdheden te maken hebben
  • rijopleiding, rijscholen en de examencentra (maar niet de uitreiking van het rijbewijs)
  • technische keuring van voertuigen (de normering en de inschrijving blijft evenwel federaal)

Externe link[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Wegcode is een leenvertaling van het Franse Code de la Route.
  2. Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. (Belgisch Staatsblad 9 december 1975)
  3. Koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. (Belgisch Staatsblad 9 november 2005)