Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) is sinds 2006 een Vlaamse stichting van Openbaar Nut die het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen financiert. Het FWO verwezenlijkt dit in een eigen dynamiek, los van de universitaire instellingen, met eigen objectieve criteria om zo de interuniversitaire wetenschappelijke competitie aan te moedigen. In 2008 beschikte het FWO over 183 miljoen euro voor deze opdracht.

In Vlaanderen heeft het FWO geleidelijk aan, en gestuurd door het in 1995 gefinaliseerd Rapport Dillemans tussen 1992 en 2006 de meeste taken overgenomen van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO / FNRS), dat nog voortleeft met enkele restbevoegdheden als het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Voor Franstalig België werd samen met het FWO het Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) opgericht.

Het FWO beheert in 31 commissies met binnenlandse en buitenlandse experten de fondsen voor onderzoeksprojecten, individuele onderzoeksmiddelen en prijzen. Deze evaluatie vindt plaats voor het al dan niet toekennen van een financiering, gedurende de looptijd van de financiering en na beëindiging op basis van de in te dienen wetenschappelijk rapportering.

Mandaten van doctoraal onderzoekers (meer dan 750), postdoctoraal onderzoekers (bijna 700) en voor fundamenteel klinisch onderzoek op predoctoraal (15) en postdoctoraal (60) niveau kunnen gefinancierd worden. Dit maakt zo'n 42% van de enveloppe uit. Daarnaast is er ook financiering van individuele onderzoekskredieten voor werkingsmiddelen en wetenschappelijke instrumenten. Onderzoeksprojecten met een voorafbepaalde duur en doelstelling kunnen voor werking, uitrusting en personeel gefinancierd worden. De projectmiddelen vergen 51% van het totale budget. Internationale contacten kunnen gestimuleerd worden door visiting postdoctoral fellowships, reiskredieten, middelen voor de organisatie van congressen in België en sabbatical leaves (4%). De rest (3%) is voor diversen, waaronder de financiering van de eigen administratie.

Het grootste gedeelte van de werkingsmiddelen van het FWO wordt geleverd door de Vlaamse Overheid (2008: 134,6 miljoen). De Federale Overheid subsidieert ook (2008: 11 miljoen), en levert bijkomende middelen door de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing (2008: 5,8 miljoen) en sociale zekerheidsbijdragen (2008: 3,4 miljoen). De Nationale Loterij draagt ook bij (2008: 11,7 miljoen). Daarnaast financieren ook individuen en private organisaties het FWO. Dit laatste meestal voor een specifiek onderzoeksgebied, of voor de financiering van een specifieke prijs. Giften van individuen, al dan niet als erfenis, worden met een fiscaal gunstregime door de overheid behandeld. Een bedrijf dat een prijs door het FWO laat uitreiken, bereikt hierdoor een groter prestige en een onafhankelijke wetenschappelijke selectie van de laureaat. Zo verleent het FWO zijn medewerking aan onder andere de InBev-Baillet Latour Gezondheidsprijs (€ 200.000), de InBev-Baillet Latour Prijs voor Klinisch Onderzoek (€ 75.000) en de Wetenschappelijke Prijs Foundation AstraZeneca Astma & COPD (€ 25.000).

FWO Excellentieprijzen[bewerken | brontekst bewerken]

De schenkingen en erfenissen financieren ook de vijfjaarlijkse Excellentieprijzen die het FWO uitreikt (met sinds 2005 een geldwaarde van € 100.000, daarvoor € 75.000). Deze FWO-Excellentieprijzen worden toegekend in de vijf grote wetenschapsdomeinen. Onderzoekers kunnen zich niet zelf kandidaat stellen, maar worden voorgedragen door collega’s uit binnen- of buitenland. Een onafhankelijke jury van internationale topwetenschappers onderzoekt de voordrachten en selecteert per domein één laureaat. De prijzen zijn genoemd naar voormalige wetenschappers en hun weldoeners die hun werk en inzet voor de wetenschap met een legaat wilden laten voorleven. De eerste uitreiking vond plaats in 1960.

 • De prijs Dr. A. De Leeuw-Damry-Bourlart voor exacte wetenschappen.
  • 2005: Prof. Victor V. Moshchalkov (KU Leuven)
  • 2010: Prof. Dirk Inzé (UGent)
  • 2015: Prof. Gustaaf Van Tendeloo (UA)
  • 2020: Prof. Conny Aerts (KU Leuven)
 • De prijs Dr. A. De Leeuw-Damry-Bourlart voor toegepaste wetenschappen.
  • 2005: Prof. Willy Verstraete (UGent)
  • 2010: Prof. Bart De Moor (KU Leuven)
  • 2015: Prof. Luc Van Gool (KU Leuven)
  • 2020: Prof. Wout Boerjan (VIB - UGent)
 • De prijs Dr. Joseph Maisin voor fundamenteel biomedische wetenschappen.
 • De prijs Dr. Joseph Maisin voor klinisch biomedische wetenschappen.
  • 2005: Prof. Frans Van de Werf (KU Leuven)
  • 2010: Prof. Paul Rutgeerts (KU Leuven)
  • 2015: Prof. Greet Van den Berghe (KU Leuven)
  • 2020: Prof. Guy Boeckxstaens (KU Leuven)
 • De prijs Ernest John Solvay voor taal-, cultuur-, maatschappij- en gedragswetenschappen.
  • 2005: Prof. Ronny Lesthaeghe (VUB)
  • 2010: Prof. Sonja Snacken (VUB en UGent)
  • 2015: Prof. Marc Leman (UGent)
  • 2020: Prof. Johan Wagemans (KU Leuven)

Het F.R.S.-FNRS deelt ook prijzen (met dezelfde naam) uit.

Het bestuur[bewerken | brontekst bewerken]

Het bestuur van het FWO wordt geleid door de voorzitter die afwisselend de rector van de vier grootste Nederlandstalige universiteiten van België is: KU Leuven, UGent, UA en VUB. In het bestuur zetelen deze en de andere rectoren, de vaste secretaris van de KVAB, de rector van de KMS, een aantal gecoöpteerde leden en waarnemers van de overheid.

Het FWO is lid van de European Science Foundation (ESF), die 80 Europese research councils groepeert. De administratie is gehuisvest in de Egmontstraat in Brussel.