Geluidsniveau

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het geluidsniveau L is de logaritmische verhouding van de geluidsdruk p en een referentiewaarde p0. Internationaal is afgesproken als referentiewaarde 2*10-5 te nemen, dit is ongeveer de intensiteit bij de gehoordrempel. Dus:

Naast het geluidsniveau wordt bij specialistische metingen het geluidsintensiteitsniveau bepaald. Dit wordt gedefinieerd als de logaritmische verhouding van de absolute waarde van de geluidsintensiteit I en een referentiewaarde I0. Internationaal is afgesproken als referentiewaarde 1 pW/m² = 10-12 W/m2 te nemen, dit is ongeveer de intensiteit bij de gehoordrempel.

Voor het geluidsniveau (SPL, sound pressure level) geldt:

SPL = 10 \log_{10}\left(\frac{{p_\mathrm{rms}}^2}{{p_0}^2}\right) = 20 \log_{10}\left(\frac{p_\mathrm{rms}}{p_0}\right)~\mathrm{dB (SPL)}

met:

  • prms: De rms waarde van de instantane geluidsdruk in Pa
  • P0 de referentiedruk.

Het geluidsniveau wordt aldus uitgedrukt in decibel. Het geluidsniveau in een normale werk- of woonomgeving varieert tussen ca. 30 en 80 decibel. Voor het optellen van geluidsniveaus moet je rekening houden met het logaritmische karakter van deze niveaus (zie optellen van geluidsniveaus).

De referentiedruk p0 als boven is internationaal afgesproken voor geluid in lucht. Het geluidsniveau van hoorbaar geluid in lucht heeft daarmee een bereik van 0 dB (gehoordrempel bij een frequentie van 1000 Hz) tot ca. 134 dB (pijngrens). In water wordt als referentiedruk 1 μPa genomen. In onderstaande tabel een aantal voorbeelden van geluidsniveaus en geluidsintensiteiten.

Geluidsbron Geluidsdruk Geluidsniveau (Lp) Geluidsintensiteit
pascal dB W/m2
Theoretische limiet voor geluidsgolf
bij 1 atmosfeer
101.325 194 2,512 · 107
Krakatauexplosie op 160 km 20.000 [1] 170 - 190 105 - 107
hoogst gehaalde thermoakoestische geluidsdruk 12.000 176 3,981 · 105
M1 Garand afgevuurd op 1 meter 5.000 168 6,310 · 104
Straalmotor op 30 m 630 150 103
geweerschot op 1 m 200 140 102
pijngrens 100 134 2,512 · 101
gehoorschade bij kortdurende blootstelling 20 ca. 120 1
Straalmotor op 100 m afstand 6 – 200 110 – 140 10-1 - 102
drilboor, 1 m afstand / discotheek 2 ca. 100 10-2
gehoorschade bij langdurige blootstelling 6×10−1 ca. 90 10-3
snelweg 10 m afstand 2×10−1 – 6×10−1 80 – 90 10-4 - 10-3
auto, 10 m afstand 2×10−2 – 2×10−1 60 – 80 10-6 - 10-4
TV op huiskamerniveau, 1 m afstand 2×10−2 ca. 60 10-6
gesprek op 1 m afstand 2×10−3 – 2×10−2 40 – 60 10-8 - 10-6
stille kamer 2×10−4 – 6×10−4 20 – 30 10-10 - 10-9
bladergeritsel 6×10−5 10 10-11
gehoordrempel 2×10−5 0 10-12