Getal van Sherwood

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het getal van Sherwood is een dimensieloos getal dat de verhouding weergeeft tussen massatransport door convectie enerzijds en diffusie anderzijds. Het is het massatransport-equivalent van het getal van Nusselt.

kc = massatransportcoëfficiënt [m s−1]
L = karakteristieke lengte [m]
Dv = diffusiecoëfficiënt [m2 s−1]

Het getal is genoemd naar Thomas Kilgore Sherwood (1903-1976), een Amerikaanse professor chemische technologie aan het MIT.