Getal van Eckert

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het getal van Eckert is een dimensieloos getal dat de verhouding tussen kinetische energie en de verandering in thermische energie weergeeft. Het is gedefinieerd als:

Daarin is:

de snelheid op grote afstand [m s−1]
de warmtecapaciteit bij constante druk [J K−1 kg−1]
het temperatuursverschil [K]

Het getal is genoemd naar Ernst R.G. Eckert (1905-2004).