Graad

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Graad kan verwijzen naar:

 • graad (temperatuur), bijvoorbeeld °C en °F
 • graad (symbool), het tekentje dat gebruikt wordt voor de C en F
 • graad (muziek)
 • in de meetkunde, uiteenlopende betekenissen afhankelijk van de configuratie:
  • twee verschillende eenheden van hoekmeting, zie booggraad (1/360 deel van een cirkel) en gon (1/400 deel van een cirkel); zie ook hellingsgraad;
  • afgeleid van de booggraad, een geografische coördinaat, zie lengte- en breedtegraad
  • in de grafentheorie is de graad van een knoop het aantal buren van die knoop;
  • de hoogste macht die voorkomt in een polynoom, bijvoorbeeld bij 'vijfdegraads polynoom', zie graad (polynoom), of vergelijking, bijvoorbeeld bij 'derdegraadsvergelijking', zie Graad (algebraïsche vergelijking)
  • in de Galoistheorie, de dimensie van een lichaamsuitbreiding over het grondlichaam, zie graad (Galoistheorie)
 • een aantal scheikundige en natuurkundige metingen worden ook in graden uitgedrukt, zoals:
  • API-dichtheid, een maatstaf om een kwaliteit van olie te bepalen.
  • Brix-waarde, een maat voor de hoeveelheid suiker in een waterige vloeistof
  • Plato-schaal, graden Plato, in de bierbrouwerij gebruikt om de dichtheid van het wort aante geven
  • Waterhardheid meestal uitgedrukt in graden Duitse hardheid (°dH)
 • onderwijsterm:
 • een verwantschapsgraad binnen een familie, bijvoorbeeld onder meer gebruikt binnen het erfrecht (eerstegraads is het dichtste bij).
 • een hiërarchische functie-aanduiding binnen een organisatie, bijvoorbeeld het leger (zie militaire rang) of de vrijmetselarij (graad (vrijmetselarij))
 • Graad (brandwond) van een persoon (eerstegraads tot en met vierdegraads)


Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Graad of met Graad in de titel.
Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Graad inzichtelijk te maken.

Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Graad en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina terechtkomen.