Henry Keizer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Henry Keizer
Henry Keizer.jpg
Algemene informatie
Volledige naam Judicus Marinus Henricus Jacobus Keizer
Geboren 4 november 1960
Partij VVD
Politieke functies
2004 Lid Werkgroep Liberaal Manifest VVD Den Haag
2004-2005 Voorzitter Commissie Overheidstaken VVD Den Haag
2008-2009 Vice-Voorzitter Commissie Verkiezingsprogramma VVD Den Haag
2008-2010 Partijraad VVD, Lid namens de Kamercentrale Den Haag
2010-2014 Voorzitter Afdeling & Kamercentrale van de VVD Den Haag
2010-2014 Voorzitter provinciebestuur van de VVD Zuid-Holland
2014-2017 Partijvoorzitter VVD
Parlement & Politiek - biografie
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederland

Judicus Marinus Henricus Jacobus (Henry) Keizer (Amsterdam, 4 november 1960) is een Nederlandse ondernemer en voormalig landelijk voorzitter van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).

Biografie[bewerken]

Van 1993 tot 1997 was hij werkzaam in New York. Keizer is de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Facultatieve Groep.[1] Keizer werd in 1983 actief voor de VVD.[2] Na een lidmaatschap van de landelijke Partijraad werd hij in 2010 gekozen tot voorzitter van de Afdeling & Kamercentrale van de VVD Den Haag en kort daarna tevens tot voorzitter van het Provinciebestuur van de VVD Zuid-Holland.[3]

Partijvoorzitter[bewerken]

De VVD maakte op 4 april 2014 bekend dat het hoofdbestuur Keizer voordroeg als voorzitter om Benk Korthals op te volgen.[4] Op het congres van 14 juni 2014 werd Keizer gekozen tot partijvoorzitter.[5][6]

Bij zijn verkiezing verklaarde Keizer dat het toekomstbestendig maken van de VVD een belangrijk aandachtspunt zou zijn. Ook gaf hij aan van integriteit een speerpunt te maken. Er kwam een een rapport over de toekomst van de partij.[7] Naar aanleiding hiervan presenteerde Keizer in de zomer van 2015, namens het hoofdbestuur, geheel nieuwe statuten en reglementen. Daarbij zijn de zeventien kamercentrales van de partij omgevormd tot zeven regio's, waaronder een regio internationaal voor leden buiten Nederland. Lokale afdelingen werken samen als regionale netwerken en er zijn thematische netwerken opgericht. Tijdens een roadshow door het land ging Keizer in discussie met de leden over zijn plannen. De VVD moest volgens hem een 'volkspartij zijn die onderdak biedt aan alle liberaal voelenden en denkenden, ook wanneer ze geen lid van een politieke partij willen worden'. Tijdens het najaarscongres in Rotterdam op 28 november 2015 werden de nieuwe statuten met 81,71% van de stemmen aangenomen.[8][9]

Op 18 mei 2017 legde Keizer zijn taken als VVD-voorzitter neer. Als waarnemend voorzitter trad Eric Wetzels op.[10] Tijdens het VVD najaarcongres in datzelfde jaar werd Christianne van der Wal gekozen tot partijvoorzitter. [11]

Controverse rond De Facultatieve[bewerken]

In april 2017 publiceerde het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money (FTM) een artikel waarin werd gesteld dat de Facultatieve Groep B.V., voor 51% eigendom van VVD-partijvoorzitter Henry Keizer, bestuursvoorzitter van het uitvaartbedrijf B.V. Beheermaatschappij de Facultatieve, en voor de rest eigendom van drie medebestuursleden dat bedrijf, in een managementbuy-out voor 12,5 miljoen euro zou hebben overgenomen van de vereniging achter het bedrijf, de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie.[12][13] Naast bestuurder van het uitvaartbedrijf was Keizer adviseur van deze vereniging. Op het moment van de verkoop zou het bedrijf een nettovermogenswaarde hebben gehad van 34 miljoen euro. Daarbij kwam dat van de aankoopsom van 12,5 miljoen euro, 12 miljoen euro gelijk terug ontvangen werd door het bedrijf na de transactie dat bedrag aan dividend te laten uitkeren.[14] Per saldo betaalde, aldus FTM, de Facultatieve Groep B.V. derhalve slechts 500.000 euro voor het bedrijf ex dividend, waarvan 470.000 euro werd geleend en dus slechts 30.000 euro daadwerkelijk vanuit eigen vermogen betaald werd.[15] Naast twijfel over de waardebepaling was er kritiek op de vele rollen die Keizer in het proces vervulde.

Keizer ontkende blaam en zei dat de waardebepaling ten tijde van de overname in 2012 gebeurde op basis van drie onafhankelijke accountantsrapporten.[16][17] Vertegenwoordigers van het toenmalige verenigingsbestuur verdedigden de deal ook.[18] Op verzoek van Keizer startte de integriteitscommissie van de VVD een integriteitsonderzoek.[19] Op 2 mei 2017 legde hij, in afwachting van de uitkomst, zijn taken als voorzitter van de VVD tijdelijk neer.[20] Op 18 mei 2017 trad hij definitief terug als voorzitter van de VVD.[21]

De journalisten van FTM kregen voor het artikel de prijs Journalist van het Jaar 2017.

De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) diende bij de Accountantskamer een op 10 mei 2017 gedateerde tuchtklacht in tegen de accountant van De Facultatieve, van EY (Ernst & Young). Volgens SOBI heeft deze het eigen vermogen van B.V. Beheermaatschappij de Facultatieve veel te laag vastgesteld, waardoor de verkoopprijs 'een schijn van redelijkheid' werd gegeven, en nagelaten de transactie te melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland.[22] Op 29 januari 2018 deed de Accountantskamer uitspraak waarbij de door SOBI ingediende tuchtklacht werd verworpen. [23]

SOBI heeft ook tegen het toenmalige verenigingsbestuur en de vier bestuursleden van de Beheermaatschappij (waaronder dus Keizer) aangifte gedaan van oplichting van de vereniging en misleiding van de ledenraad. Deze personen zouden volgens SOBI onder meer deskundigen opdracht hebben gegeven belangrijke eigendommen van de Beheermaatschappij buiten de waardering te houden, en dit bij de presentatie van de uitkomsten aan de ledenraad verzwegen hebben.[24] Omdat de integriteitscommissie van de VVD wilde afwachten of er onderzoeken vanuit externe partijen (met grotere bevoegdheden) zouden komen, schortte zij haar eigen onderzoek tijdelijk op.[25]

Op 12 mei 2017 werd bekend dat de Facultatieve Groep haar Franse dochteronderneming Hygeco S.A. had verkocht, hoewel volgens Keizer juist zou zijn afgesproken dat de Facultatieve Groep niet mocht worden opgesplitst.[26] Diezelfde dag huurde Keizer Charles Huijskens in als crisismanager.[27]

In augustus 2017 eisten eiste SOBI namens zes oud leden van De Facultatieve dat Keizer zou aftreden als hun bestuursvoorzitter [28] omdat zijn benoeming in tegenspraak met de statuten zou zijn. Dit werd door de Ledenraad van De Facultatieve tegengesproken. [29]

Externe link[bewerken]

Voorganger:
Benk Korthals
Voorzitter VVD
2014 - 2017
Opvolger:
Eric Wetzels (wnd)