Henry Keizer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Henry Keizer
Henry Keizer in 2014
Algemene informatie
Volledige naam Judicus Marinus Henricus Jacobus Keizer
Geboren 4 november 1960
Overleden 5 oktober 2019
Partij VVD
Politieke functies
2004 Lid Werkgroep Liberaal Manifest VVD Den Haag
2004-2005 Voorzitter Commissie Overheidstaken VVD Den Haag
2008-2009 Vice-voorzitter Commissie Verkiezingsprogramma VVD Den Haag
2008-2010 Partijraad VVD, Lid namens de Kamercentrale Den Haag
2010-2014 Voorzitter Afdeling & Kamercentrale van de VVD Den Haag
2010-2014 Voorzitter provinciebestuur van de VVD Zuid-Holland
2014-2017 Partijvoorzitter VVD
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederland

Judicus Marinus Henricus Jacobus (Henry) Keizer (Amsterdam, 4 november 1960Den Haag, 5 oktober 2019) was een Nederlandse ondernemer. Daarnaast was hij actief in de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), waaronder drie jaar als voorzitter. Hij kwam, na journalistiek onderzoek in 2017 door Follow the Money, in opspraak in verband met mogelijk dubieuze transacties.

Biografie[bewerken | brontekst bewerken]

Amsterdamse jaren[bewerken | brontekst bewerken]

Vader Pieter Jan Keizer richtte de Centrale Doktersdienst op,[noot 1] een dienst waarmee patiënten van zo'n 300 huisartsen buiten kantoortijden hulp konden inroepen.[1] Toen Pieter Jan eind jaren 1970 ernstig ziek werd, presenteerde Henry Keizer zich als de directeur. In 1980 vervingen Pieter Jan en dochter Truus Keizer bij de Kamer van Koophandel de Centrale Doktersdienst door de meer uitgebreide Centrale Auto Dienst en Centrale Service Dienst Nederland B.V., waartoe Henry na het overlijden van zijn vader begin jaren 1980 ook toetrad.[1] Het familiebedrijf werd in 1991 ontbonden, nadat de inboedel al in 1989 was verkocht.[1]

Parallel hieraan richtte Henry Keizer in 1987 de Centrale Service Dienst Holland op, die zich zou toeleggen op luxe vervoer. In 1991 richtte Keizer een tweede taxidienst op, Centrale Auto Dienst, en legde hij contact met het Manhattan International Limousine Network, dat op zijn adres een Europese stichting inschreef (in 2000 ontbonden). Hij reisde veelvuldig naar New York. Nadat het financieel slechter ging, verkocht Keizer het bedrijf in 1993 voor een gulden.

Vanaf 1992 was Keizer daarnaast betrokken bij de Spoedkliniek voor Dieren aan de Weesperzijde, waar hij zijn ervaring vanuit zijn werk met de dierenambulance inbracht. In 1996 richtte Keizer samen met Jaap de Bruijn de Stichting voor Zieke Zwerfdieren Ondersteuning en Fondsenwerving op.[1]

New York en de Facultatieve Groep[bewerken | brontekst bewerken]

Van 1993 tot 1997 woonde hij in New York, waar hij eigenaar was van International Limousine Network Europe Inc.[1] Op hetzelfde adres had zijn latere echtgenote het bedrijf Euro-Confer Inc. ingeschreven, een bedrijf dat later in opspraak zou komen vanwege onterechte declaraties aan de Facultatieve.

Al tijdens zijn tijd bij de Centrale Auto Dienst en Centrale Service Dienst werkte Keizer voor uitvaartonderneming PC Hooft. Een kennis uit die tijd werkte inmiddels bij de Facultatieve Groep, en trok Keizer aan om een luxe uitvaartonderneming (vanaf 25.000 gulden) als dochterbedrijf op te richten: Van Stolkenburgh. In 1996 werd Keizer freelance adviseur voor Van Stolkenburgh terwijl Kees van Dam voorzitter was van de Facultatieve. Het project kwam niet van de grond en werd na twee jaar opgedoekt.[1][2]

Keizer werd in 1997 bestuurder van de Facultatieve Groep, en was sinds 1998 de voorzitter van de Raad van Bestuur.[3]

VVD[bewerken | brontekst bewerken]

Keizer werd in 1983 actief voor de VVD.[4] Na een lidmaatschap van de landelijke Partijraad werd hij in 2010 gekozen tot voorzitter van de Afdeling & Kamercentrale van de VVD Den Haag en kort daarna tevens tot voorzitter van het provinciebestuur van de VVD Zuid-Holland.[5]

De VVD maakte op 4 april 2014 bekend dat het hoofdbestuur Keizer voordroeg als voorzitter om Benk Korthals op te volgen.[6] Op het congres van 14 juni 2014 werd Keizer gekozen tot partijvoorzitter.[7][8]

Bij zijn verkiezing verklaarde Keizer dat het toekomstbestendig maken van de VVD een belangrijk aandachtspunt zou zijn. Ook gaf hij aan van integriteit een speerpunt te maken. Er kwam een rapport over de toekomst van de partij.[9] Naar aanleiding hiervan presenteerde Keizer in de zomer van 2015, namens het hoofdbestuur, geheel nieuwe statuten en reglementen. Daarbij zijn de zeventien kamercentrales van de partij omgevormd tot zeven regio's, waaronder een regio internationaal voor leden buiten Nederland. Lokale afdelingen werken samen als regionale netwerken en er zijn thematische netwerken opgericht. Tijdens een roadshow door het land ging Keizer in discussie met de leden over zijn plannen. De VVD moest volgens hem een 'volkspartij zijn die onderdak biedt aan alle liberaal voelenden en denkenden, ook wanneer ze geen lid van een politieke partij willen worden'. Tijdens het najaarscongres in Rotterdam op 28 november 2015 werden de nieuwe statuten met 81,71% van de stemmen aangenomen.[10][11]

Op 2 mei 2017 legde Keizer zijn taken als VVD-voorzitter voorlopig neer en op 18 mei 2017 definitief. Als waarnemend voorzitter trad Eric Wetzels op.[12] Tijdens het VVD-najaarcongres in datzelfde jaar werd Christianne van der Wal gekozen tot partijvoorzitter.[13]

Overlijden[bewerken | brontekst bewerken]

Na korte tijd ziek te zijn geweest, overleed Keizer onverwacht op 5 oktober 2019, op 58-jarige leeftijd.[14]

Controverse rond de Facultatieve[bewerken | brontekst bewerken]

In april 2017 publiceerde het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money (FTM) een artikel waarin werd gesteld dat de Facultatieve Groep B.V., voor 51% eigendom van Keizer, bestuursvoorzitter van het uitvaartbedrijf B.V. Beheermaatschappij de Facultatieve, en voor de rest eigendom van drie medebestuursleden van de Beheermaatschappij, in een managementbuy-out de Beheermaatschappij voor 12,5 miljoen euro zou hebben overgenomen van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie.[15][16] De journalisten van FTM kregen voor het artikel de prijs Journalist van het Jaar 2017.

Naast bestuurder van de Beheermaatschappij was Keizer adviseur van deze vereniging. Op het moment van de verkoop zou de Beheermaatschappij een nettovermogenswaarde hebben gehad van 34 miljoen euro. Daarbij kwam dat van de aankoopsom van 12,5 miljoen euro, 12 miljoen euro gelijk terug ontvangen werd door de Beheermaatschappij na de transactie door dat bedrag aan dividend te laten uitkeren.[17] Per saldo betaalde, aldus FTM, de Facultatieve Groep B.V. derhalve slechts 500.000 euro voor de Beheermaatschappij ex dividend, waarvan 470.000 euro werd geleend en dus slechts 30.000 euro daadwerkelijk vanuit eigen vermogen betaald werd.[18] Naast twijfel over de waardebepaling was er kritiek op de vele rollen die Keizer in het proces vervulde.

Keizer ontkende blaam en zei dat de waardebepaling ten tijde van de overname in 2012 gebeurde op basis van drie onafhankelijke accountantsrapporten.[19][20] Vertegenwoordigers van het toenmalige verenigingsbestuur verdedigden de deal ook.[21] Op verzoek van Keizer startte de integriteitscommissie van de VVD een integriteitsonderzoek.[22] Op 2 mei 2017 legde hij, in afwachting van de uitkomst, zijn taken als voorzitter van de VVD tijdelijk neer.[23] Op 18 mei 2017 trad hij definitief terug als voorzitter van de VVD.[24]

De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) diende bij de Accountantskamer een op 10 mei 2017 gedateerde tuchtklacht in tegen de accountant van de Facultatieve, van EY (Ernst & Young).[25] Volgens SOBI heeft deze het eigen vermogen van B.V. Beheermaatschappij de Facultatieve veel te laag vastgesteld, waardoor de verkoopprijs 'een schijn van redelijkheid' werd gegeven, en nagelaten werd de transactie te melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland.[25] Op 29 januari 2018 deed de Accountantskamer uitspraak waarbij de door SOBI ingediende tuchtklacht werd verworpen.[26] Enkele maanden later diende SOBI een nieuwe klacht in.[25]

SOBI heeft ook tegen het toenmalige verenigingsbestuur en de vier bestuursleden van de Beheermaatschappij (onder wie dus Keizer) aangifte gedaan van oplichting van de vereniging en misleiding van de ledenraad. Deze personen zouden volgens SOBI onder meer deskundigen opdracht hebben gegeven belangrijke eigendommen van de Beheermaatschappij buiten de waardering te houden, en dit bij de presentatie van de uitkomsten aan de ledenraad verzwegen hebben.[27] Omdat de integriteitscommissie van de VVD wilde afwachten of er onderzoeken vanuit externe partijen (met grotere bevoegdheden) zouden komen, schortte zij haar eigen onderzoek tijdelijk op.[28]

Op 12 mei 2017 werd bekend dat de Facultatieve Groep zijn Franse dochteronderneming Hygeco S.A. had verkocht, hoewel volgens Keizer juist zou zijn afgesproken dat de Facultatieve Groep niet mocht worden opgesplitst.[29] Diezelfde dag huurde Keizer Charles Huijskens in als crisismanager.[30]

In augustus 2017 eiste SOBI namens zes oud-leden van de Facultatieve dat Keizer zou aftreden als hun bestuursvoorzitter[31] omdat zijn benoeming in tegenspraak met de statuten zou zijn (dit werd door de ledenraad tegengesproken).[32]

In mei 2018 werd voor 20 miljoen euro beslag gelegd bij Keizer, en voor 6,8 miljoen euro bij medebestuurder Jaap de B. onder verdenking van oplichting en valsheid in geschrifte.[33][34] In 2020 concludeerde het Openbaar Ministerie dat de bij de transactie betrokken personen strafrechtelijk geen verwijten kunnen worden gemaakt.[35] Het idee dat de transactie niet op eerlijke wijze tot stand is gekomen, is echter niet geheel weggenomen. In augustus 2020 heeft de Stichting Fuck Up een verzoek ingediend bij de Rechtbank Den Haag om de direct betrokkenen onder ede te mogen horen. De Stichting wil op deze manier bewijzen verzamelen ter voorbereiding van een civielrechtelijke procedure met als doel de koop te ontbinden, en daarmee de benadeling van de 65.000 toenmalige leden van de vereniging terug te draaien.[36]

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]

Voorganger:
Benk Korthals
Voorzitter VVD
2014 - 2017
Opvolger:
Eric Wetzels (wnd)