Involutie (filosofie)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Involutie betekent letterlijk: zich inrollen, vast- of in-wikkelen. Dit is het tegenovergestelde van evolutie.

Naast de bekende wetenschappelijke evolutietheorie zijn er filosofische visies op de evolutie van het leven binnen de levensbeschouwing van de Theosofie, waarin de begrippen "involutie" en "evolutie" hand in hand gaan. Deze filosofie sluit aan bij de betekenis van de gebruikte termen (in- en uitrollen).

Deze andere theorie is die van de evolutie en involutie van een wezen in zowel de geestelijke als de stoffelijke gebieden. Een geestelijk wezen verstoffelijkt, bijvoorbeeld bij de mens door de conceptie, geboorte en groei, incarnatie genoemd. De mens evolueert dan in de stof maar tegelijk involueert hij in de geestelijke gebieden. Hij evolueert: hij ontrolt zijn inherente eigenschappen als mens in een zelfbewust, stoffelijk, biologisch wezen. Hij brengt dus naar buiten wat al reeds aanwezig was! Steeds verder naarmate hij ouder wordt en tegelijk involueert hij als geestelijk wezen: op de geestelijke gebieden rolt hij zich als het ware in. Zijn geestelijke essentie trekt zich samen in een soort geestelijk zaad. Dan keert het proces zich om. In de stoffelijke gebieden begint het wezen te involueren, (in te rollen): de ouderdom en dood (excarnatie). Het bewustzijn trekt zich terug uit deze stoffelijke wereld en in de geestelijke gebieden ontkiemt als het ware de geestelijke kern weer en evolueert, brengt zijn eigenschappen weer tot aanzien in de geestelijke gebieden.

Deze evolutiefilosofie gaat veel verder dan het hier beschreven voorbeeld. Alles is eigenlijk onderhevig aan evolutie en involutie. Culturen, biologische soorten, atomen, zonnen. In de stoffelijke wereld zien we het verschijnen, de groei, de bloei en de neergang en dan het verdwijnen. Het evolueren (uitrollen), de manifestatie en dan het (involueren) inrollen. Dat is slechts een deel van het geheel, in de voor ons onzichtbare wereld vindt tegelijkertijd het omgekeerde proces plaats.

Sommige aanhangers van theosofie geloven dat dit proces zich herhaalt, samsara vandaar dat zij bij een mens van reïncarnatie spreken.