Ketura

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ketura (קְטוּרָה ”wierook”) is in de Hebreeuwse Bijbel een vrouw van de aartsvader Abraham. Het boek Genesis meldt, na een verslag van de begrafenis van Abrahams eerdere vrouw Sara, dat hij Ketura huwde en zij zes zonen van hem kreeg: Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak, en Suach.[1] In 1 Kronieken 1:32 wordt Ketura Abrahams "bijvrouw" genoemd; in Genesis 25 is sprake van de "zonen der bijvrouwen" die met geschenken worden weggestuurd; (Isaak blijft de enige erfgenaam).

Kibboets Ketura

Ketura en haar zonen worden kennelijk op één lijn gezet met Hagar en haar zoon Ismaël. Het is onwaarschijnlijk dat Abraham Ketura pas na de dood van Sara tot vrouw of bijvrouw nam en daarna zes zonen bij haar kreeg. Waarschijnlijk waren de twee al gehuwd toen Sara nog leefde en wordt daarom elders het woord "bijvrouw" gebruikt. Zo’n opbouw van de vertelling is in de Hebreeuwse vertelkunst niet ongebruikelijk.[2]

De zes zonen van Ketura zijn de stamvaders van zes volkeren in oostelijk Kanaän. Abraham stierf volgens de Hebreeuwse Bijbel op 175-jarige leeftijd.

Ketura, ‘wierook’, is ook de naam van een van de kibboetsim van de Regionale raad van Hevel Eilot.

 
 
 
 
 
 
 
 
Terach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hagar
 
Sara
 
Abraham
 
Ketura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ismaël
 
Isaak
 
 
Zimran
 
 
Medan
 
 
Jisbak
 
 
 
 
 
Lot
 
Milka
 
Nachor
 
Betuël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joksan
 
Midjan
 
Suach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moabieten en Ammonieten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zibeon
 
 
SebaDedan
 
EfaEferChanochAbidaEldaä
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rebekka
 
Laban
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana
 
Elon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basemat
 
Oholibama
 
Ada
 
Esau
 
Jakob/Israël
 
Lea
 
Rachel
 
Bilha
 
Zilpa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nebajot
 
 
Kedar
 
Ruben
 
 
Levi
 
 
Issachar
 
 
Dina
 
Jozef
 
 
Dan
 
 
Gad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simeon
 
Juda
 
Zebulon
 
 
 
 
 
 
 
 
Benjamin
 
Naftali
 
Aser
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adbeël
 
 
Mibsam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manasse
 
Efraïm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misma
 
 
Duma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massa
 
 
Chadad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema
 
 
Jetur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stamvader van Israël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nafis
 
Kedema