Kibibyte

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Veelvouden van bytes
met SI-voorvoegsel met binair voorvoegsel afwijking
tussen SI
en binair
symbool naam waarde symbool naam waarde
kB kilobyte 10001 = 103 KiB kibibyte 10241 =210 2,4%
MB megabyte 10002 = 106 MiB mebibyte 10242 =220 4,9%
GB gigabyte 10003 = 109 GiB gibibyte 10243 =230 7,4%
TB terabyte 10004 = 1012 TiB tebibyte 10244 =240 10,0%
PB petabyte 10005 = 1015 PiB pebibyte 10245 =250 12,6%
EB exabyte 10006 = 1018 EiB exbibyte 10246 =260 15,3%
ZB zettabyte 10007 = 1021 ZiB zebibyte 10247 =270 18,1%
YB yottabyte 10008 = 1024 YiB yobibyte 10248 =280 20,9%
RB ronnabyte 10009 = 1027 RiB robibyte 10249 =290 23,8%
QB quettabyte 100010 = 1030 QiB quebibyte 102410 =2100 26,8%

Een kibibyte (afgekort KiB) is een eenheid van informatie voor computeropslag. Een kibibyte staat gelijk aan:

210 of 10241 = 1.024 bytes.

Het SI-prefix dat gerelateerd is met een kibibyte is kilo-. Het onderscheid tussen kilo en kibi (kilo binary) werd belangrijker met het in gebruik nemen van steeds grotere eenheden, zoals af te leiden valt uit de tabel hiernaast. Bestandsgroottes in bijvoorbeeld het besturingssysteem Windows worden uitgedrukt in kibibyte (met de 'verkeerde' afkorting kB).[1]