Byte

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Veelvouden van bytes
met SI-voorvoegsel met binair voorvoegsel afwijking
tussen SI
en binair
symbool naam voor-
voegsel
waarde symbool naam voor-
voegsel
waarde
kB kilobyte kilo 10001 = 103 KiB kibibyte kibi 10241 =210 2,4%
MB megabyte mega 10002 = 106 MiB mebibyte mebi 10242 =220 4,9%
GB gigabyte giga 10003 = 109 GiB gibibyte gibi 10243 =230 7,4%
TB terabyte tera 10004 = 1012 TiB tebibyte tebi 10244 =240 10,0%
PB petabyte peta 10005 = 1015 PiB pebibyte pebi 10245 =250 12,6%
EB exabyte exa 10006 = 1018 EiB exbibyte exbi 10246 =260 15,3%
ZB zettabyte zetta 10007 = 1021 ZiB zebibyte zebi 10247 =270 18,1%
YB yottabyte yotta 10008 = 1024 YiB yobibyte yobi 10248 =280 20,9%

Een byte is een binaire eenheid van informatie voor te stellen als een woord van een aaneengesloten rij van bits. De de facto standaard is dat een byte uit 8 bits bestaat. Het kan zijn dat vroeger, (jaren 60), er nog geen consensus was over de precieze definitie en ook verwarring met een (machine)woord ligt voor de hand. De moderne definitie van een byte is de kleinst rechtstreeks adresseerbare eenheid. Daarmee is de eenheid van informatie van een byte, hoewel tegenwoordig altijd 8 bits, afhankelijk van de gebruikte processorarchitectuur(hardware). Architecturen zoals de CDC 6600, waarbij de kleinst adresseerbare eenheid 60 bits groot is, heeft dan ook een byte ter grootte van 60 bits.
Geheugengroottes worden altijd uitgedrukt in een numerieke hoeveelheid bytes.

In een byte kon een leesteken opgeslagen worden, bijvoorbeeld volgens IBM's EBCDIC-codering.

8-bit single byte[bewerken]

ECMA gebruikt de frase "8-bit single byte" veelvuldig aan het begin van haar normbladen.

Octet (8 bits)[bewerken]

Om expliciet aan te geven dat men acht bits bedoelt, gebruikt men ook wel het woord octet (bij Philips octad (Engels) of octade (Nederlands)). Mogelijk werd de term byte vermeden omdat het intellectuele eigendom was van IBM.

In officiële documenten (bijvoorbeeld de Requests For Comment (RFC's)) en in de telecomsector wordt octet gebruikt, omdat dit explicieter is.

Presentatie[bewerken]

Meestal wordt de waarde van een 8-bits byte weergegeven als twee hexadecimale cijfers; daarbij wordt de byte opgesplitst in tweemaal vier bits; een groep van vier bits heet een nibble (bij Philips tetrad of tetrade).

Herkomst van het woord byte[bewerken]

Het woord 'byte' is een aanpassing van het woord 'bite' (hapje) om verwarring met bit te voorkomen. Het is bedacht door Werner Buchholz in 1956 tijdens de ontwikkeling van de IBM Stretch-computer. Het woord duidt op een 'hapje' vol bits. Het woord 'nibble' heeft dezelfde etymologie.

Veelvouden van bytes[bewerken]

De aanduiding kilobytes, megabytes en gigabytes duiden niet altijd op duizendvouden, zoals in het algemene spraakgebruik. Dit omdat het adresbereik van een N-bits adresbus gegeven wordt door:

Op elke adreslocatie wordt een byte opgeslagen, dus een (fictieve) computer met 4 adreslijnen kan maximaal 16 bytes adresseren. Om deze reden worden geheugengroottes bijna onveranderlijk aangegeven met veelvouden van machten van 2. Een kilobyte is ("traditioneel") dus geen 1000 bytes, maar bytes.

1rightarrow blue.svg Meer informatie: Veelvouden van bytes

In 1998 is door de International Electrotechnical Commission besloten deze verwarring uit de wereld te helpen door een nieuwe standaard voor binaire voorvoegsels te maken. Sindsdien is het niet meer gewenst de gewone voorvoegsels kilo, mega, giga, tera, peta en exa te gebruiken voor machten van twee. Een megabyte is dus 1 000 000 bytes. Als men een hoeveelheid van 1 048 576 bytes wil benoemen heet dat nu een mebibyte.[1] Men kan hier nog niet op vertrouwen, omdat de nieuwe standaard nog niet uitgebreid gebruikt wordt.

Dit is dus de tabel die sinds 1998 in gebruik wordt genomen, maar regelmatig wordt nog het oude systeem gebruikt.

Naam Afkorting Aantal Bytes
KiloByte kB 1.000
MegaByte MB 1.000.000
GigaByte GB 1.000.000.000
TeraByte TB 1.000.000.000.000
PetaByte PB 1.000.000.000.000.000
ExaByte EB 1.000.000.000.000.000.000
ZettaByte ZB 1.000.000.000.000.000.000.000
YottaByte YB 1.000.000.000.000.000.000.000.000


Verschil tussen decimaal en binair

Naam Afkorting Aantal Bytes Binair Afkorting Binair
KiloByte kB 1.024 KibiByte KiB
MegaByte MB 1.048.576 MebiByte MiB
GigaByte GB 1.073.741.824 GibiByte GiB
TeraByte TB 1.099.511.627.776 TebiByte TiB
PetaByte PB 1.125.899.906.842.624 PebiByte PiB
ExaByte EB 1.152.921.504.606.846.976 ExbiByte EiB
ZettaByte ZB 1.180.591.620.717.411.303.424 ZebiByte ZiB
YottaByte YB 1.208.925.819.614.629.174.706.176 YobiByte YiB

Referenties[bewerken]

  1. National Prefixes for binary multiples, National Institute of Standards and Technology, ingezien 1 april 2015