Leopold Slosse

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Leopold Slosse
Algemene informatie
Land België
Geboortedatum 2 november 1842
Geboorteplaats Marke
Overlijdensdatum 31 maart 1920
Overlijdensplaats Rumbeke
Werk
Beroep verzamelaar, katholiek priester, parochievicaris, pastoor, leerkracht, heemkundige
Werkgever(s) Sint-Aloysiuscollege, Sint-Lodewijksschool Kortrijk
Werkplaats Kortrijk, Diksmuide, Sint-Kruis, Izegem, Kooigem, Rumbeke
Religie
Religie Rooms-Katholieke Kerk
Familie
Vader Jan Slosse
Moeder Ursula Vandaele
De informatie in deze infobox is afkomstig van Wikidata.
U kunt die informatie hier bewerken.

Petrus Leopoldus Slosse (Marke, 2 november 1842 - Rumbeke, 31 maart 1920) was een Belgisch priester en verzamelaar.

Loopbaan[bewerken | brontekst bewerken]

Slosse was het enige kind van Johannes Slosse en Ursula Vandaele. Hij ontving de priesterwijding in de Sint-Salvatorskathedraal van Brugge op 15 juni 1867. De eerste opdrachten van Slosse waren van pedagogische aard. Van 30 maart tot 18 juni 1867 was hij leraar en hulpbewaker in het Sint-Aloysiusinstituut van Kortrijk, waarna hij als leraar overgeplaatst werd naar het Sint-Aloysiusgesticht van Diksmuide. Op 9 oktober ontving hij zijn benoeming tot kapelaan van de Sint-Kruis parochie in Brugge. Dit was het begin van zijn loopbaan als parochieherder. Later was hij actief in de Sint-Tilloparochie in Izegem (1872-1891), in Kooigem (1891-1896), en daarna in Rumbeke bij Roeselare waar hij bleef tot aan zijn overlijden in 1920.

Naast een actief priester was Slosse ook een begeesterd heemkundige en vooral een verwoed verzamelaar. Hij legde in zijn loopbaan een vrij aanzienlijke bibliotheek aan maar verzamelde vooral honderdduizenden rouwbrieven en bidprentjes. Zijn interesse gold daarbij vooral de genealogische informatie maar ook de teksten op de bidprentjes interesseerden hem. Over deze onderwerpen voerde hij een briefwisseling met o.a. Johan Winkeler, Aug. Sassen, Guido Gezelle en anderen. Zelf publiceerde hij niet zeer veel. Hij maakte een reeks stambomen maar zijn belangrijkste werk is Rond Kortryk of Schetsen over de prochien van het oud bisdom van Doornyk liggende in de voormalige dekenijen van Helkyn, Kortryk en Wervick. Deze geschiedenis van 61 alfabetisch gerangschikte gemeenten bereikte een oplage van slechts veertien exemplaren.

Slosses verzameling werd in 1920 aangekocht door de stad Kortrijk. De collectie kreeg onderdak in de stedelijke bibliotheek. De rouwbrieven en bidprentjes werden later overgebracht naar het Stadsarchief.

Publicaties[bewerken | brontekst bewerken]

 • Schets over Meenen en zijn Pastors. S.l. : s.ed., (1911). 41 blz.
 • Schets over Rolleghem en zijn Pastors. S.l. : s.ed., (1916). 61 blz.
 • Schets over Wevelghem en zijn Pastors. S.l. : s.ed., (1916). 72 blz.
 • Schetsen over Wervick en zijn Pastors. S.l. : s.ed., [1916]. 39 blz.
 • Coyghem en S. Laurentius, Martelaer, Aartsdiaken der Roomsche Kerk, Patroon van Coyghem / G.F. Tanghe. Izegem : Gebroeders Strobbe, 1895. 50 blz. Heruitgegeven door Leopold Slosse.
 • De prochiekerken en pastors van Kortrijk 1200-1900. Rousselare : Jules De Meester, 1904. 75 blz.
 • Deken De Maziere : Uit het Verslag over de Reize gedaan naar Eesen en Dixmude den 5 Oegst 1913 door de Brugsche Geschiedkundige Kringen de 'Emulation' en deze van Het Seminarie. Izegem : J. De Busschere-Bonte, (1913). 18 blz.
 • Eene bladzijde over de geestelijkheid van Kortrijk : Getrokken uit de Gazette van Kortrijk, Juni - Juli - Oegst 1886. Kortrijk : Eugène Beyaert, (1886). 57 blz.
 • Eenige afstammelingen van P. Le Loup - de Visch, Hoogbailliu van Iseghem. Iseghem : J. Dooms, 1889. 8 blz.
 • Eenige takken van den stamboom der Familie Van Belleghem 1550-1890. Iseghem : J. Dooms, (1890). 14 blz.
 • Het pelgrimsboekske van Adinkerke, dat is het leven van Sint Cornelis, paus en martelaar met eene korte geschiedenisse van zijne reliquien en oefeningen van devotie tot deze grooten heiligen gevolgd door eenige aanteekeningen over Adinkerke en de lijste van bekende pastors. Brugge : Aimé Dezuttere, (1872), 72 blz. Samen met A. Duclos.
 • Honderdjarigen van West-Vlaanderen : 1816-1916. Rumbeke : J. Tanghe & Zoon, 1916. 15 blz.
 • Honderjarigen van Westvlaanderen : 1800-1888. Iseghem : J. Dooms, (1888). 8 blz.
 • Iseghemiensia : 1889. Thielt : J.D. Minnaert, (1889). 10 blz.
 • Jaargebed der geestelykheid onder 't bisdom van Brugge voor het jaar O.H. [...] Verzameling Vanden Hauweelschen / L. Slosse en D. de Somviele. Tielt : J.-D. Minnaert, (1863-1876). 24 blz.
 • Keus van zerksteenen te Kortrijk. Rousselare : Jules De Meester, 1904. 73 blz.
 • Oorlogsdagboek van Rumbeke in 1914-1918. Brugge : Genootschap voor Geschiedenis, 1962. VI + 228 blz. Postuum uitgegeven door J. Delbaere-Dumoulin.
 • Rond Kortryk of Schetsen over de prochien van het oud bisdom van Doornyk liggende in de voormalige dekenijen van Helkyn, Kortryk en Wervick. 5 dln. Rousselare : Jules De Meester, 1898-1903, 1903-1904, 1904-1914, 1914-1916. 2144 blz. Anastatische druk : 4 dln. Handzame : Familia et Patria, 1977. XVI + 2144 blz.
 • Schets over kerk, pastors en priesters van Helkyn. Rousselare : Jules De Meester, (1902). 52 blz.
 • Schets over Marcke bij Kortrijk. Rousselare : Jules De Meester, (1910). 191 blz.

Literatuur[bewerken | brontekst bewerken]

 • 25 Jaar Bibliotheektribulaties [krantenknipsel bewaard in S.O.B.K. B66C]
 • Aenspraek door den kanonik Tanghe, tot gelukwensching aen den eerw. heer Leopoldus Slosse, ter gelegenheid van zyne eeremis, gezongen den III september MDCCCLXVII in de parochiale kerke van Marcke, zyne geboorteplaets. Brugge : We De Schryver-Van Haecke, (1867). 12 blz.
 • E. DIERICK, Iseghem, Geschiedenis van de Congregatie der Jongelingen, Izegem, Dooms, 1897.
 • J. CUVELIER, De dekenij te Ghistel ... Archives Belges. Revue critique d'historiographie nationale, 1906.
 • Henri ROMMEL, Une excursion à Rumbeke. III. Au presbytère, in: Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis, Brugge, 1912.
 • Paul ALLOSSERY, Nécrologie. Eerw. Heer Leopold Slosse, in: Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis, 1915-1922, p. 341-342.
 • J. DELBAERE-DUMOULIN, Pastoor Slosse, Lijkrede, in: Rousselaarsche bode, 10 april 1920.
 • E. SABBE, Rond Kortryk, in: Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis, Brugge, 1923.
 • Paul SERY, Pastoor Slosse, in: Het Belfort, 18 en 25 okt. en 1 nov. 1924.
 • S., Chronicabiblia. Boekerij L. Slosse, in: Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis, Brugge, 1927.
 • Pierre DEBBAUDT, De feu le curé Léopold Slosse “Gedenkschriften”, in: Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, 1936.
 • E. HUYS, Pastoor Slosse's verzameling van doodsanctjes, in: Handelingen Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, 1936.
 • J. DELBAERE-DUMOULIN, Pastoor Slosse door hem zelf, in: Handelingen Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, 1942-1943.
 • Jan SOETE, Het wetenschappelijk werk en de verzameling van pastoor Slosse, Kortrijk, Jos. Vermaut, 1942.
 • Maurits VAN COPPENOLLE, E.H. Paul Allossery, Tielt, Lannoo, 1946.
 • Jan SOETE, Dodenherdenking en doodsantjes of bidprentjes, in: Nieuws Andleie, 1950.
 • Jan SOETE, De blijvende waarde van de bidprentjes, in: De Standaard, 2/11/1952.
 • Jan SOETE, De Stadsbibliotheek te Kortrijk, in: West-Vlaanderen, 1958.
 • Jan SOETE, De waarde van de Slosse-verzameling voor de genealoog, in: De Middelaar tussen genealogische navorsers, 1958.
 • Jan SOETE, De Kortrijkse Stadsbibliotheek onder de oorlog, in: Verslagen en mededelingen van de Leiegouw, 1964.
 • E. WARLOP & K. MADDENS, De nieuwe Stadsbibliotheek en het Arrondissementsdepot van het Rijksarchief te Kortrijk, in: Verslagen en mededelingen van de Leiegouw, 1964.
 • José DE MÛELENAERE, De correspondentie Gezelle-Slosse, in: Gezellekroniek, 1965.
 • Gids voor de lezer, Kortrijk, Stedelijke Openbare Bibliotheek, 1979.
 • Anne Catherine DE BRABANDERE, Van ‘Berg van Barmhartigheid’ tot ‘bibliotheek, in: De gidsenkring, 1981.
 • A. VANDROMME, E.H. Leopold Slosse en het Izegemse Slossefonds : index van het Izegemse Slossefonds en een biografische schets over de man die het allemaal verzameld heeft, Izegem, Heemkundige Kring Ten Mandere, 1983.
 • Jan VAN DER HOEVEN, Leopold Slosse, in: Lexicon van West-Vlaamse schrijvers, Deel I, Torhout, 1984.
 • Lori VAN BIERVLIET, Correspondentie en documentatie van Charles Carton in het Slossefonds te Kortrijk, in: Biekorf, 1986.
 • P.VAN COLEN (dir.),Catalogus van het Fonds Leopold Slosse. Dl. 1 : Collecties rond Kortrijk en West-Vlaanderen, Kortrijk, Stadsbibliotheek, 1991.
 • P. VAN COLEN (dir.), Catalogus van het Fonds Leopold Slosse. Dl. 2 : Collecties rond Kortrijk en West-Vlaanderen, Klapper, Kortrijk, Stadsbibliotheek, 1991.
 • Dubbele tentoonstelling van Leopold Slosse & Jan Palfyn, Catalogus, Tentoonstelling Stedelijke Openbare Bibliotheek Kortrijk, 1992.
 • J.-M. LERMYTE, Leopold Slosse : laat niets verloren gaan, VWS-cahiers, nr. 156, 1992.
 • Ann AUGUSTYN, Leopold Slosse en de grote rijkdom aan biografische gegevens, in zijn nalatenschap, licentiaatverhandeling (onuitgegeven), 1996.
 • Ann AUGUSTYN, Leopold Slosse, ne pereant of "opdat zij niet verloren zouden gaan", in: De dood ingeprent. Almere, 2009.
 • Johan DUYCK, Priester Leopold Slosse, in: Heemkundige bijdragen voor Brugge en Ommeland, 2022.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]