Lijst van benamingen voor generaties

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Vier generaties: probandus, moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Onderstaande is een lijst van Nederlandstalige benamingen voor de generaties in een kwartierstaat.

Deze indeling wordt gebruikt door de Nederlandse Genealogische Vereniging en door Familiekunde Vlaanderen, maar is niet de enige in omloop zijnde indeling.

Generaties[bewerken | brontekst bewerken]

Benamingen[bewerken | brontekst bewerken]

 • Generaties 1 en 2 hebben de namen 'Proband' en 'Ouder'
 • Generaties 3 t/m 5 hebben de namen van de generaties 2 t/m 4 met achtereenvolgens voorvoegsel 'Groot', 'Over' en 'Bet'
 • Generaties 6 t/m 9 hebben de namen van de generaties 2 t/m 5 met voorvoegsel 'Oud'
 • Generaties 10 t/m 17 hebben de namen van de generaties 2 t/m 9 met voorvoegsel 'Stam'
 • Generaties 18 t/m 33 hebben de namen van de generaties 2 t/m 17 met voorvoegsel 'Edel'
 • Generaties 34 t/m 65 hebben de namen van de generaties 2 t/m 33 met voorvoegsel 'Voor'
 • Generaties 66 t/m 129 hebben de namen van de generaties 2 t/m 65 met voorvoegsel 'Aarts'
 • Generaties 130 t/m 257 hebben de namen van de generaties 2 t/m 129 met voorvoegsel 'Opper'
 • Generaties 258 t/m 513 hebben de namen van de generaties 2 t/m 257 met voorvoegsel 'Hoog'
 • Generatie 513 heeft volgens dit schema de naam 'Hoogopperaartsvooredelstamoudbetovergrootouder'
 • Alleen de 1e letter van een samenvoeging dient een hoofdletter te zijn
 • Het voorvoegsel 'bet' in betovergrootmoeder en betovergrootvader betekent beter, meer. (Vergelijk beter)[1]

1 t/m 129[bewerken | brontekst bewerken]

Van deze 129 generaties hebben de eerste 2 geen voorvoegsel, de overige 127 beginnen met een voorvoegsel uit deze reeks : Groot, Over, Bet, Oud, Stam, Edel, Voor, Aarts.

Generatie Per 25 jaar Voorvoegsel Onzijdig Mannelijk Vrouwelijk
1 25 Proband Probandus Probanda
2 50 Ouder Vader Moeder
3 75 Groot Grootouder Grootvader Grootmoeder
4 100 Over Overgrootouder Overgrootvader Overgrootmoeder
5 125 Bet Betovergrootouder Betovergrootvader Betovergrootmoeder
6 150 Oud Oudouder Oudvader Oudmoeder
7 175 Oudgrootouder Oudgrootvader Oudgrootmoeder
8 200 Oudovergrootouder Oudovergrootvader Oudovergrootmoeder
9 225 Oudbetovergrootouder Oudbetovergrootvader Oudbetovergrootmoeder
10 250 Stam Stamouder Stamvader Stammoeder
11 275 Stamgrootouder Stamgrootvader Stamgrootmoeder
12 300 Stamovergrootouder Stamovergrootvader Stamovergrootmoeder
13 325 Stambetovergrootouder Stambetovergrootvader Stambetovergrootmoeder
14 350 Stamoudouder Stamoudvader Stamoudmoeder
15 375 Stamoudgrootouder Stamoudgrootvader Stamoudgrootmoeder
16 400 Stamoudovergrootouder Stamoudovergrootvader Stamoudovergrootmoeder
17 425 Stamoudbetovergrootouder Stamoudbetovergrootvader Stamoudbetovergrootmoeder
18 450 Edel Edelouder Edelvader Edelmoeder
19 475 Edelgrootouder Edelgrootvader Edelgrootmoeder
20 500 Edelovergrootouder Edelovergrootvader Edelovergrootmoeder
21 525 Edelbetovergrootouder Edelbetovergrootvader Edelbetovergrootmoeder
22 550 Edeloudouder Edeloudvader Edeloudmoeder
23 575 Edeloudgrootouder Edeloudgrootvader Edeloudgrootmoeder
24 600 Edeloudovergrootouder Edeloudovergrootvader Edeloudovergrootmoeder
25 625 Edeloudbetovergrootouder Edeloudbetovergrootvader Edeloudbetovergrootmoeder
26 650 Edelstamouder Edelstamvader Edelstammoeder
27 675 Edelstamgrootouder Edelstamgrootvader Edelstamgrootmoeder
28 700 Edelstamovergrootouder Edelstamovergrootvader Edelstamovergrootmoeder
29 725 Edelstambetovergrootouder Edelstambetovergrootvader Edelstambetovergrootmoeder
30 750 Edelstamoudouder Edelstamoudvader Edelstamoudmoeder
31 775 Edelstamoudgrootouder Edelstamoudgrootvader Edelstamoudgrootmoeder
32 800 Edelstamoudovergrootouder Edelstamoudovergrootvader Edelstamoudovergrootmoeder
33 825 Edelstamoudbetovergrootouder Edelstamoudbetovergrootvader Edelstamoudbetovergrootmoeder
34 850 Voor Voorouder Voorvader Voormoeder
35 875 Voorgrootouder Voorgrootvader Voorgrootmoeder
36 900 Voorovergrootouder Voorovergrootvader Voorovergrootmoeder
37 925 Voorbetovergrootouder Voorbetovergrootvader Voorbetovergrootmoeder
38 950 Vooroudouder Vooroudvader Vooroudmoeder
39 975 Vooroudgrootouder Vooroudgrootvader Vooroudgrootmoeder
40 1000 Vooroudovergrootouder Vooroudovergrootvader Vooroudovergrootmoeder
41 1025 Vooroudbetovergrootouder Vooroudbetovergrootvader Vooroudbetovergrootmoeder
42 1050 Voorstamouder Voorstamvader Voorstammoeder
43 1075 Voorstamgrootouder Voorstamgrootvader Voorstamgrootmoeder
44 1100 Voorstamovergrootouder Voorstamovergrootvader Voorstamovergrootmoeder
45 1125 Voorstambetovergrootouder Voorstambetovergrootvader Voorstambetovergrootmoeder
46 1150 Voorstamoudouder Voorstamoudvader Voorstamoudmoeder
47 1175 Voorstamoudgrootouder Voorstamoudgrootvader Voorstamoudgrootmoeder
48 1200 Voorstamoudovergrootouder Voorstamoudovergrootvader Voorstamoudovergrootmoeder
49 1225 Voorstamoudbetovergrootouder Voorstamoudbetovergrootvader Voorstamoudbetovergrootmoeder
50 1250 Vooredelouder Vooredelvader Vooredelmoeder
51 1275 Vooredelgrootouder Vooredelgrootvader Vooredelgrootmoeder
52 1300 Vooredelovergrootouder Vooredelovergrootvader Vooredelovergrootmoeder
53 1325 Vooredelbetovergrootouder Vooredelbetovergrootvader Vooredelbetovergrootmoeder
54 1350 Vooredeloudouder Vooredeloudvader Vooredeloudmoeder
55 1375 Vooredeloudgrootouder Vooredeloudgrootvader Vooredeloudgrootmoeder
56 1400 Vooredeloudovergrootouder Vooredeloudovergrootvader Vooredeloudovergrootmoeder
57 1425 Vooredeloudbetovergrootouder Vooredeloudbetovergrootvader Vooredeloudbetovergrootmoeder
58 1450 Vooredelstamouder Vooredelstamvader Vooredelstammoeder
59 1475 Vooredelstamgrootouder Vooredelstamgrootvader Vooredelstamgrootmoeder
60 1500 Vooredelstamovergrootouder Vooredelstamovergrootvader Vooredelstamovergrootmoeder
61 1525 Vooredelstambetovergrootouder Vooredelstambetovergrootvader Vooredelstambetovergrootmoeder
62 1550 Vooredelstamoudouder Vooredelstamoudvader Vooredelstamoudmoeder
63 1575 Vooredelstamoudgrootouder Vooredelstamoudgrootvader Vooredelstamoudgrootmoeder
64 1600 Vooredelstamoudovergrootouder Vooredelstamoudovergrootvader Vooredelstamoudovergrootmoeder
65 1625 Vooredelstamoudbetovergrootouder Vooredelstamoudbetovergrootvader Vooredelstamoudbetovergrootmoeder
66 1650 Aarts Aartsouder Aartsvader Aartsmoeder
67 1675 Aartsgrootouder Aartsgrootvader Aartsgrootmoeder
68 1700 Aartsovergrootouder Aartsovergrootvader Aartsovergrootmoeder
69 1725 Aartsbetovergrootouder Aartsbetovergrootvader Aartsbetovergrootmoeder
70 1750 Aartsoudouder Aartsoudvader Aartsoudmoeder
71 1775 Aartsoudgrootouder Aartsoudgrootvader Aartsoudgrootmoeder
72 1800 Aartsoudovergrootouder Aartsoudovergrootvader Aartsoudovergrootmoeder
73 1825 Aartsoudbetovergrootouder Aartsoudbetovergrootvader Aartsoudbetovergrootmoeder
74 1850 Aartsstamouder Aartsstamvader Aartsstammoeder
75 1875 Aartsstamgrootouder Aartsstamgrootvader Aartsstamgrootmoeder
76 1900 Aartsstamovergrootouder Aartsstamovergrootvader Aartsstamovergrootmoeder
77 1925 Aartsstambetovergrootouder Aartsstambetovergrootvader Aartsstambetovergrootmoeder
78 1950 Aartsstamoudouder Aartsstamoudvader Aartsstamoudmoeder
79 1975 Aartsstamoudgrootouder Aartsstamoudgrootvader Aartsstamoudgrootmoeder
80 2000 Aartsstamoudovergrootouder Aartsstamoudovergrootvader Aartsstamoudovergrootmoeder
81 2025 Aartsstamoudbetovergrootouder Aartsstamoudbetovergrootvader Aartsstamoudbetovergrootmoeder
82 2050 Aartsedelouder Aartsedelvader Aartsedelmoeder
83 2075 Aartsedelgrootouder Aartsedelgrootvader Aartsedelgrootmoeder
84 2100 Aartsedelovergrootouder Aartsedelovergrootvader Aartsedelovergrootmoeder
85 2125 Aartsedelbetovergrootouder Aartsedelbetovergrootvader Aartsedelbetovergrootmoeder
86 2150 Aartsedeloudouder Aartsedeloudvader Aartsedeloudmoeder
87 2175 Aartsedeloudgrootouder Aartsedeloudgrootvader Aartsedeloudgrootmoeder
88 2200 Aartsedeloudovergrootouder Aartsedeloudovergrootvader Aartsedeloudovergrootmoeder
89 2225 Aartsedeloudbetovergrootouder Aartsedeloudbetovergrootvader Aartsedeloudbetovergrootmoeder
90 2250 Aartsedelstamouder Aartsedelstamvader Aartsedelstammoeder
91 2275 Aartsedelstamgrootouder Aartsedelstamgrootvader Aartsedelstamgrootmoeder
92 2300 Aartsedelstamovergrootouder Aartsedelstamovergrootvader Aartsedelstamovergrootmoeder
93 2325 Aartsedelstambetovergrootouder Aartsedelstambetovergrootvader Aartsedelstambetovergrootmoeder
94 2350 Aartsedelstamoudouder Aartsedelstamoudvader Aartsedelstamoudmoeder
95 2375 Aartsedelstamoudgrootouder Aartsedelstamoudgrootvader Aartsedelstamoudgrootmoeder
96 2400 Aartsedelstamoudovergrootouder Aartsedelstamoudovergrootvader Aartsedelstamoudovergrootmoeder
97 2425 Aartsedelstamoudbetovergrootouder Aartsedelstamoudbetovergrootvader Aartsedelstamoudbetovergrootmoeder
98 2450 Aartsvoorouder Aartsvoorvader Aartsvoormoeder
99 2475 Aartsvoorgrootouder Aartsvoorgrootvader Aartsvoorgrootmoeder
100 2500 Aartsvoorovergrootouder Aartsvoorovergrootvader Aartsvoorovergrootmoeder
101 2525 Aartsvoorbetovergrootouder Aartsvoorbetovergrootvader Aartsvoorbetovergrootmoeder
102 2550 Aartsvooroudouder Aartsvooroudvader Aartsvooroudmoeder
103 2575 Aartsvooroudgrootouder Aartsvooroudgrootvader Aartsvooroudgrootmoeder
104 2600 Aartsvooroudovergrootouder Aartsvooroudovergrootvader Aartsvooroudovergrootmoeder
105 2625 Aartsvooroudbetovergrootouder Aartsvooroudbetovergrootvader Aartsvooroudbetovergrootmoeder
106 2650 Aartsvoorstamouder Aartsvoorstamvader Aartsvoorstammoeder
107 2675 Aartsvoorstamgrootouder Aartsvoorstamgrootvader Aartsvoorstamgrootmoeder
108 2700 Aartsvoorstamovergrootouder Aartsvoorstamovergrootvader Aartsvoorstamovergrootmoeder
109 2725 Aartsvoorstambetovergrootouder Aartsvoorstambetovergrootvader Aartsvoorstambetovergrootmoeder
110 2750 Aartsvoorstamoudouder Aartsvoorstamoudvader Aartsvoorstamoudmoeder
111 2775 Aartsvoorstamoudgrootouder Aartsvoorstamoudgrootvader Aartsvoorstamoudgrootmoeder
112 2800 Aartsvoorstamoudovergrootouder Aartsvoorstamoudovergrootvader Aartsvoorstamoudovergrootmoeder
113 2825 Aartsvoorstamoudbetovergrootouder Aartsvoorstamoudbetovergrootvader Aartsvoorstamoudbetovergrootmoeder
114 2850 Aartsvooredelouder Aartsvooredelvader Aartsvooredelmoeder
115 2875 Aartsvooredelgrootouder Aartsvooredelgrootvader Aartsvooredelgrootmoeder
116 2900 Aartsvooredelovergrootouder Aartsvooredelovergrootvader Aartsvooredelovergrootmoeder
117 2925 Aartsvooredelbetovergrootouder Aartsvooredelbetovergrootvader Aartsvooredelbetovergrootmoeder
118 2950 Aartsvooredeloudouder Aartsvooredeloudvader Aartsvooredeloudmoeder
119 2975 Aartsvooredeloudgrootouder Aartsvooredeloudgrootvader Aartsvooredeloudgrootmoeder
120 3000 Aartsvooredeloudovergrootouder Aartsvooredeloudovergrootvader Aartsvooredeloudovergrootmoeder
121 3025 Aartsvooredeloudbetovergrootouder Aartsvooredeloudbetovergrootvader Aartsvooredeloudbetovergrootmoeder
122 3050 Aartsvooredelstamouder Aartsvooredelstamvader Aartsvooredelstammoeder
123 3075 Aartsvooredelstamgrootouder Aartsvooredelstamgrootvader Aartsvooredelstamgrootmoeder
124 3100 Aartsvooredelstamovergrootouder Aartsvooredelstamovergrootvader Aartsvooredelstamovergrootmoeder
125 3125 Aartsvooredelstambetovergrootouder Aartsvooredelstambetovergrootvader Aartsvooredelstambetovergrootmoeder
126 3150 Aartsvooredelstamoudouder Aartsvooredelstamoudvader Aartsvooredelstamoudmoeder
127 3175 Aartsvooredelstamoudgrootouder Aartsvooredelstamoudgrootvader Aartsvooredelstamoudgrootmoeder
128 3200 Aartsvooredelstamoudovergrootouder Aartsvooredelstamoudovergrootvader Aartsvooredelstamoudovergrootmoeder
129 3225 Aartsvooredelstamoudbetovergrootouder Aartsvooredelstamoudbetovergrootvader Aartsvooredelstamoudbetovergrootmoeder

130 t/m 257[bewerken | brontekst bewerken]

Deze 128 generaties zijn alle generaties die beginnen met het voorvoegsel Opper.

Generatie Per 25 jaar Voorvoegsel Onzijdig Mannelijk Vrouwelijk
130 3250 Opper Opperouder Oppervader Oppermoeder
131 3275 Oppergrootouder Oppergrootvader Oppergrootmoeder
132 3300 Opperovergrootouder Opperovergrootvader Opperovergrootmoeder
133 3325 Opperbetovergrootouder Opperbetovergrootvader Opperbetovergrootmoeder
134 3350 Opperoudouder Opperoudvader Opperoudmoeder
135 3375 Opperoudgrootouder Opperoudgrootvader Opperoudgrootmoeder
136 3400 Opperoudovergrootouder Opperoudovergrootvader Opperoudovergrootmoeder
137 3425 Opperoudbetovergrootouder Opperoudbetovergrootvader Opperoudbetovergrootmoeder
138 3450 Opperstamouder Opperstamvader Opperstammoeder
139 3475 Opperstamgrootouder Opperstamgrootvader Opperstamgrootmoeder
140 3500 Opperstamovergrootouder Opperstamovergrootvader Opperstamovergrootmoeder
141 3525 Opperstambetovergrootouder Opperstambetovergrootvader Opperstambetovergrootmoeder
142 3550 Opperstamoudouder Opperstamoudvader Opperstamoudmoeder
143 3575 Opperstamoudgrootouder Opperstamoudgrootvader Opperstamoudgrootmoeder
144 3600 Opperstamoudovergrootouder Opperstamoudovergrootvader Opperstamoudovergrootmoeder
145 3625 Opperstamoudbetovergrootouder Opperstamoudbetovergrootvader Opperstamoudbetovergrootmoeder
146 3650 Opperedelouder Opperedelvader Opperedelmoeder
147 3675 Opperedelgrootouder Opperedelgrootvader Opperedelgrootmoeder
148 3700 Opperedelovergrootouder Opperedelovergrootvader Opperedelovergrootmoeder
149 3725 Opperedelbetovergrootouder Opperedelbetovergrootvader Opperedelbetovergrootmoeder
150 3750 Opperedeloudouder Opperedeloudvader Opperedeloudmoeder
151 3775 Opperedeloudgrootouder Opperedeloudgrootvader Opperedeloudgrootmoeder
152 3800 Opperedeloudovergrootouder Opperedeloudovergrootvader Opperedeloudovergrootmoeder
153 3825 Opperedeloudbetovergrootouder Opperedeloudbetovergrootvader Opperedeloudbetovergrootmoeder
154 3850 Opperedelstamouder Opperedelstamvader Opperedelstammoeder
155 3875 Opperedelstamgrootouder Opperedelstamgrootvader Opperedelstamgrootmoeder
156 3900 Opperedelstamovergrootouder Opperedelstamovergrootvader Opperedelstamovergrootmoeder
157 3925 Opperedelstambetovergrootouder Opperedelstambetovergrootvader Opperedelstambetovergrootmoeder
158 3950 Opperedelstamoudouder Opperedelstamoudvader Opperedelstamoudmoeder
159 3975 Opperedelstamoudgrootouder Opperedelstamoudgrootvader Opperedelstamoudgrootmoeder
160 4000 Opperedelstamoudovergrootouder Opperedelstamoudovergrootvader Opperedelstamoudovergrootmoeder
161 4025 Opperedelstamoudbetovergrootouder Opperedelstamoudbetovergrootvader Opperedelstamoudbetovergrootmoeder
162 4050 Oppervoorouder Oppervoorvader Oppervoormoeder
163 4075 Oppervoorgrootouder Oppervoorgrootvader Oppervoorgrootmoeder
164 4100 Oppervoorovergrootouder Oppervoorovergrootvader Oppervoorovergrootmoeder
165 4125 Oppervoorbetovergrootouder Oppervoorbetovergrootvader Oppervoorbetovergrootmoeder
166 4150 Oppervooroudouder Oppervooroudvader Oppervooroudmoeder
167 4175 Oppervooroudgrootouder Oppervooroudgrootvader Oppervooroudgrootmoeder
168 4200 Oppervooroudovergrootouder Oppervooroudovergrootvader Oppervooroudovergrootmoeder
169 4225 Oppervooroudbetovergrootouder Oppervooroudbetovergrootvader Oppervooroudbetovergrootmoeder
170 4250 Oppervoorstamouder Oppervoorstamvader Oppervoorstammoeder
171 4275 Oppervoorstamgrootouder Oppervoorstamgrootvader Oppervoorstamgrootmoeder
172 4300 Oppervoorstamovergrootouder Oppervoorstamovergrootvader Oppervoorstamovergrootmoeder
173 4325 Oppervoorstambetovergrootouder Oppervoorstambetovergrootvader Oppervoorstambetovergrootmoeder
174 4350 Oppervoorstamoudouder Oppervoorstamoudvader Oppervoorstamoudmoeder
175 4375 Oppervoorstamoudgrootouder Oppervoorstamoudgrootvader Oppervoorstamoudgrootmoeder
176 4400 Oppervoorstamoudovergrootouder Oppervoorstamoudovergrootvader Oppervoorstamoudovergrootmoeder
177 4425 Oppervoorstamoudbetovergrootouder Oppervoorstamoudbetovergrootvader Oppervoorstamoudbetovergrootmoeder
178 4450 Oppervooredelouder Oppervooredelvader Oppervooredelmoeder
179 4475 Oppervooredelgrootouder Oppervooredelgrootvader Oppervooredelgrootmoeder
180 4500 Oppervooredelovergrootouder Oppervooredelovergrootvader Oppervooredelovergrootmoeder
181 4525 Oppervooredelbetovergrootouder Oppervooredelbetovergrootvader Oppervooredelbetovergrootmoeder
182 4550 Oppervooredeloudouder Oppervooredeloudvader Oppervooredeloudmoeder
183 4575 Oppervooredeloudgrootouder Oppervooredeloudgrootvader Oppervooredeloudgrootmoeder
184 4600 Oppervooredeloudovergrootouder Oppervooredeloudovergrootvader Oppervooredeloudovergrootmoeder
185 4625 Oppervooredeloudbetovergrootouder Oppervooredeloudbetovergrootvader Oppervooredeloudbetovergrootmoeder
186 4650 Oppervooredelstamouder Oppervooredelstamvader Oppervooredelstammoeder
187 4675 Oppervooredelstamgrootouder Oppervooredelstamgrootvader Oppervooredelstamgrootmoeder
188 4700 Oppervooredelstamovergrootouder Oppervooredelstamovergrootvader Oppervooredelstamovergrootmoeder
189 4725 Oppervooredelstambetovergrootouder Oppervooredelstambetovergrootvader Oppervooredelstambetovergrootmoeder
190 4750 Oppervooredelstamoudouder Oppervooredelstamoudvader Oppervooredelstamoudmoeder
191 4775 Oppervooredelstamoudgrootouder Oppervooredelstamoudgrootvader Oppervooredelstamoudgrootmoeder
192 4800 Oppervooredelstamoudovergrootouder Oppervooredelstamoudovergrootvader Oppervooredelstamoudovergrootmoeder
193 4825 Oppervooredelstamoudbetovergrootouder Oppervooredelstamoudbetovergrootvader Oppervooredelstamoudbetovergrootmoeder
194 4850 Opperaartsouder Opperaartsvader Opperaartsmoeder
195 4875 Opperaartsgrootouder Opperaartsgrootvader Opperaartsgrootmoeder
196 4900 Opperaartsovergrootouder Opperaartsovergrootvader Opperaartsovergrootmoeder
197 4925 Opperaartsbetovergrootouder Opperaartsbetovergrootvader Opperaartsbetovergrootmoeder
198 4950 Opperaartsoudouder Opperaartsoudvader Opperaartsoudmoeder
199 4975 Opperaartsoudgrootouder Opperaartsoudgrootvader Opperaartsoudgrootmoeder
200 5000 Opperaartsoudovergrootouder Opperaartsoudovergrootvader Opperaartsoudovergrootmoeder
201 5025 Opperaartsoudbetovergrootouder Opperaartsoudbetovergrootvader Opperaartsoudbetovergrootmoeder
202 5050 Opperaartsstamouder Opperaartsstamvader Opperaartsstammoeder
203 5075 Opperaartsstamgrootouder Opperaartsstamgrootvader Opperaartsstamgrootmoeder
204 5100 Opperaartsstamovergrootouder Opperaartsstamovergrootvader Opperaartsstamovergrootmoeder
205 5125 Opperaartsstambetovergrootouder Opperaartsstambetovergrootvader Opperaartsstambetovergrootmoeder
206 5150 Opperaartsstamoudouder Opperaartsstamoudvader Opperaartsstamoudmoeder
207 5175 Opperaartsstamoudgrootouder Opperaartsstamoudgrootvader Opperaartsstamoudgrootmoeder
208 5200 Opperaartsstamoudovergrootouder Opperaartsstamoudovergrootvader Opperaartsstamoudovergrootmoeder
209 5225 Opperaartsstamoudbetovergrootouder Opperaartsstamoudbetovergrootvader Opperaartsstamoudbetovergrootmoeder
210 5250 Opperaartsedelouder Opperaartsedelvader Opperaartsedelmoeder
211 5275 Opperaartsedelgrootouder Opperaartsedelgrootvader Opperaartsedelgrootmoeder
212 5300 Opperaartsedelovergrootouder Opperaartsedelovergrootvader Opperaartsedelovergrootmoeder
213 5325 Opperaartsedelbetovergrootouder Opperaartsedelbetovergrootvader Opperaartsedelbetovergrootmoeder
214 5350 Opperaartsedeloudouder Opperaartsedeloudvader Opperaartsedeloudmoeder
215 5375 Opperaartsedeloudgrootouder Opperaartsedeloudgrootvader Opperaartsedeloudgrootmoeder
216 5400 Opperaartsedeloudovergrootouder Opperaartsedeloudovergrootvader Opperaartsedeloudovergrootmoeder
217 5425 Opperaartsedeloudbetovergrootouder Opperaartsedeloudbetovergrootvader Opperaartsedeloudbetovergrootmoeder
218 5450 Opperaartsedelstamouder Opperaartsedelstamvader Opperaartsedelstammoeder
219 5475 Opperaartsedelstamgrootouder Opperaartsedelstamgrootvader Opperaartsedelstamgrootmoeder
220 5500 Opperaartsedelstamovergrootouder Opperaartsedelstamovergrootvader Opperaartsedelstamovergrootmoeder
221 5525 Opperaartsedelstambetovergrootouder Opperaartsedelstambetovergrootvader Opperaartsedelstambetovergrootmoeder
222 5550 Opperaartsedelstamoudouder Opperaartsedelstamoudvader Opperaartsedelstamoudmoeder
223 5575 Opperaartsedelstamoudgrootouder Opperaartsedelstamoudgrootvader Opperaartsedelstamoudgrootmoeder
224 5600 Opperaartsedelstamoudovergrootouder Opperaartsedelstamoudovergrootvader Opperaartsedelstamoudovergrootmoeder
225 5625 Opperaartsedelstamoudbetovergrootouder Opperaartsedelstamoudbetovergrootvader Opperaartsedelstamoudbetovergrootmoeder
226 5650 Opperaartsvoorouder Opperaartsvoorvader Opperaartsvoormoeder
227 5675 Opperaartsvoorgrootouder Opperaartsvoorgrootvader Opperaartsvoorgrootmoeder
228 5700 Opperaartsvoorovergrootouder Opperaartsvoorovergrootvader Opperaartsvoorovergrootmoeder
229 5725 Opperaartsvoorbetovergrootouder Opperaartsvoorbetovergrootvader Opperaartsvoorbetovergrootmoeder
230 5750 Opperaartsvooroudouder Opperaartsvooroudvader Opperaartsvooroudmoeder
231 5775 Opperaartsvooroudgrootouder Opperaartsvooroudgrootvader Opperaartsvooroudgrootmoeder
232 5800 Opperaartsvooroudovergrootouder Opperaartsvooroudovergrootvader Opperaartsvooroudovergrootmoeder
233 5825 Opperaartsvooroudbetovergrootouder Opperaartsvooroudbetovergrootvader Opperaartsvooroudbetovergrootmoeder
234 5850 Opperaartsvoorstamouder Opperaartsvoorstamvader Opperaartsvoorstammoeder
235 5875 Opperaartsvoorstamgrootouder Opperaartsvoorstamgrootvader Opperaartsvoorstamgrootmoeder
236 5900 Opperaartsvoorstamovergrootouder Opperaartsvoorstamovergrootvader Opperaartsvoorstamovergrootmoeder
237 5925 Opperaartsvoorstambetovergrootouder Opperaartsvoorstambetovergrootvader Opperaartsvoorstambetovergrootmoeder
238 5950 Opperaartsvoorstamoudouder Opperaartsvoorstamoudvader Opperaartsvoorstamoudmoeder
239 5975 Opperaartsvoorstamoudgrootouder Opperaartsvoorstamoudgrootvader Opperaartsvoorstamoudgrootmoeder
240 6000 Opperaartsvoorstamoudovergrootouder Opperaartsvoorstamoudovergrootvader Opperaartsvoorstamoudovergrootmoeder
241 6025 Opperaartsvoorstamoudbetovergrootouder Opperaartsvoorstamoudbetovergrootvader Opperaartsvoorstamoudbetovergrootmoeder
242 6050 Opperaartsvooredelouder Opperaartsvooredelvader Opperaartsvooredelmoeder
243 6075 Opperaartsvooredelgrootouder Opperaartsvooredelgrootvader Opperaartsvooredelgrootmoeder
244 6100 Opperaartsvooredelovergrootouder Opperaartsvooredelovergrootvader Opperaartsvooredelovergrootmoeder
245 6125 Opperaartsvooredelbetovergrootouder Opperaartsvooredelbetovergrootvader Opperaartsvooredelbetovergrootmoeder
246 6150 Opperaartsvooredeloudouder Opperaartsvooredeloudvader Opperaartsvooredeloudmoeder
247 6175 Opperaartsvooredeloudgrootouder Opperaartsvooredeloudgrootvader Opperaartsvooredeloudgrootmoeder
248 6200 Opperaartsvooredeloudovergrootouder Opperaartsvooredeloudovergrootvader Opperaartsvooredeloudovergrootmoeder
249 6225 Opperaartsvooredeloudbetovergrootouder Opperaartsvooredeloudbetovergrootvader Opperaartsvooredeloudbetovergrootmoeder
250 6250 Opperaartsvooredelstamouder Opperaartsvooredelstamvader Opperaartsvooredelstammoeder
251 6275 Opperaartsvooredelstamgrootouder Opperaartsvooredelstamgrootvader Opperaartsvooredelstamgrootmoeder
252 6300 Opperaartsvooredelstamovergrootouder Opperaartsvooredelstamovergrootvader Opperaartsvooredelstamovergrootmoeder
253 6325 Opperaartsvooredelstambetovergrootouder Opperaartsvooredelstambetovergrootvader Opperaartsvooredelstambetovergrootmoeder
254 6350 Opperaartsvooredelstamoudouder Opperaartsvooredelstamoudvader Opperaartsvooredelstamoudmoeder
255 6375 Opperaartsvooredelstamoudgrootouder Opperaartsvooredelstamoudgrootvader Opperaartsvooredelstamoudgrootmoeder
256 6400 Opperaartsvooredelstamoudovergrootouder Opperaartsvooredelstamoudovergrootvader Opperaartsvooredelstamoudovergrootmoeder
257 6425 Opperaartsvooredelstamoudbetovergrootouder Opperaartsvooredelstamoudbetovergrootvader Opperaartsvooredelstamoudbetovergrootmoeder

258 t/m 385[bewerken | brontekst bewerken]

Deze 128 generaties vormen de 1e helft van alle generaties die beginnen met het voorvoegsel Hoog.

Generatie Per 25 jaar Voorvoegsel Onzijdig Mannelijk Vrouwelijk
258 6450 Hoog Hoogouder Hoogvader Hoogmoeder
259 6475 Hooggrootouder Hooggrootvader Hooggrootmoeder
260 6500 Hoogovergrootouder Hoogovergrootvader Hoogovergrootmoeder
261 6525 Hoogbetovergrootouder Hoogbetovergrootvader Hoogbetovergrootmoeder
262 6550 Hoogoudouder Hoogoudvader Hoogoudmoeder
263 6575 Hoogoudgrootouder Hoogoudgrootvader Hoogoudgrootmoeder
264 6600 Hoogoudovergrootouder Hoogoudovergrootvader Hoogoudovergrootmoeder
265 6625 Hoogoudbetovergrootouder Hoogoudbetovergrootvader Hoogoudbetovergrootmoeder
266 6650 Hoogstamouder Hoogstamvader Hoogstammoeder
267 6675 Hoogstamgrootouder Hoogstamgrootvader Hoogstamgrootmoeder
268 6700 Hoogstamovergrootouder Hoogstamovergrootvader Hoogstamovergrootmoeder
269 6725 Hoogstambetovergrootouder Hoogstambetovergrootvader Hoogstambetovergrootmoeder
270 6750 Hoogstamoudouder Hoogstamoudvader Hoogstamoudmoeder
271 6775 Hoogstamoudgrootouder Hoogstamoudgrootvader Hoogstamoudgrootmoeder
272 6800 Hoogstamoudovergrootouder Hoogstamoudovergrootvader Hoogstamoudovergrootmoeder
273 6825 Hoogstamoudbetovergrootouder Hoogstamoudbetovergrootvader Hoogstamoudbetovergrootmoeder
274 6850 Hoogedelouder Hoogedelvader Hoogedelmoeder
275 6875 Hoogedelgrootouder Hoogedelgrootvader Hoogedelgrootmoeder
276 6900 Hoogedelovergrootouder Hoogedelovergrootvader Hoogedelovergrootmoeder
277 6925 Hoogedelbetovergrootouder Hoogedelbetovergrootvader Hoogedelbetovergrootmoeder
278 6950 Hoogedeloudouder Hoogedeloudvader Hoogedeloudmoeder
279 6975 Hoogedeloudgrootouder Hoogedeloudgrootvader Hoogedeloudgrootmoeder
280 7000 Hoogedeloudovergrootouder Hoogedeloudovergrootvader Hoogedeloudovergrootmoeder
281 7025 Hoogedeloudbetovergrootouder Hoogedeloudbetovergrootvader Hoogedeloudbetovergrootmoeder
282 7050 Hoogedelstamouder Hoogedelstamvader Hoogedelstammoeder
283 7075 Hoogedelstamgrootouder Hoogedelstamgrootvader Hoogedelstamgrootmoeder
284 7100 Hoogedelstamovergrootouder Hoogedelstamovergrootvader Hoogedelstamovergrootmoeder
285 7125 Hoogedelstambetovergrootouder Hoogedelstambetovergrootvader Hoogedelstambetovergrootmoeder
286 7150 Hoogedelstamoudouder Hoogedelstamoudvader Hoogedelstamoudmoeder
287 7175 Hoogedelstamoudgrootouder Hoogedelstamoudgrootvader Hoogedelstamoudgrootmoeder
288 7200 Hoogedelstamoudovergrootouder Hoogedelstamoudovergrootvader Hoogedelstamoudovergrootmoeder
289 7225 Hoogedelstamoudbetovergrootouder Hoogedelstamoudbetovergrootvader Hoogedelstamoudbetovergrootmoeder
290 7250 Hoogvoorouder Hoogvoorvader Hoogvoormoeder
291 7275 Hoogvoorgrootouder Hoogvoorgrootvader Hoogvoorgrootmoeder
292 7300 Hoogvoorovergrootouder Hoogvoorovergrootvader Hoogvoorovergrootmoeder
293 7325 Hoogvoorbetovergrootouder Hoogvoorbetovergrootvader Hoogvoorbetovergrootmoeder
294 7350 Hoogvooroudouder Hoogvooroudvader Hoogvooroudmoeder
295 7375 Hoogvooroudgrootouder Hoogvooroudgrootvader Hoogvooroudgrootmoeder
296 7400 Hoogvooroudovergrootouder Hoogvooroudovergrootvader Hoogvooroudovergrootmoeder
297 7425 Hoogvooroudbetovergrootouder Hoogvooroudbetovergrootvader Hoogvooroudbetovergrootmoeder
298 7450 Hoogvoorstamouder Hoogvoorstamvader Hoogvoorstammoeder
299 7475 Hoogvoorstamgrootouder Hoogvoorstamgrootvader Hoogvoorstamgrootmoeder
300 7500 Hoogvoorstamovergrootouder Hoogvoorstamovergrootvader Hoogvoorstamovergrootmoeder
301 7525 Hoogvoorstambetovergrootouder Hoogvoorstambetovergrootvader Hoogvoorstambetovergrootmoeder
302 7550 Hoogvoorstamoudouder Hoogvoorstamoudvader Hoogvoorstamoudmoeder
303 7575 Hoogvoorstamoudgrootouder Hoogvoorstamoudgrootvader Hoogvoorstamoudgrootmoeder
304 7600 Hoogvoorstamoudovergrootouder Hoogvoorstamoudovergrootvader Hoogvoorstamoudovergrootmoeder
305 7625 Hoogvoorstamoudbetovergrootouder Hoogvoorstamoudbetovergrootvader Hoogvoorstamoudbetovergrootmoeder
306 7650 Hoogvooredelouder Hoogvooredelvader Hoogvooredelmoeder
307 7675 Hoogvooredelgrootouder Hoogvooredelgrootvader Hoogvooredelgrootmoeder
308 7700 Hoogvooredelovergrootouder Hoogvooredelovergrootvader Hoogvooredelovergrootmoeder
309 7725 Hoogvooredelbetovergrootouder Hoogvooredelbetovergrootvader Hoogvooredelbetovergrootmoeder
310 7750 Hoogvooredeloudouder Hoogvooredeloudvader Hoogvooredeloudmoeder
311 7775 Hoogvooredeloudgrootouder Hoogvooredeloudgrootvader Hoogvooredeloudgrootmoeder
312 7800 Hoogvooredeloudovergrootouder Hoogvooredeloudovergrootvader Hoogvooredeloudovergrootmoeder
313 7825 Hoogvooredeloudbetovergrootouder Hoogvooredeloudbetovergrootvader Hoogvooredeloudbetovergrootmoeder
314 7850 Hoogvooredelstamouder Hoogvooredelstamvader Hoogvooredelstammoeder
315 7875 Hoogvooredelstamgrootouder Hoogvooredelstamgrootvader Hoogvooredelstamgrootmoeder
316 7900 Hoogvooredelstamovergrootouder Hoogvooredelstamovergrootvader Hoogvooredelstamovergrootmoeder
317 7925 Hoogvooredelstambetovergrootouder Hoogvooredelstambetovergrootvader Hoogvooredelstambetovergrootmoeder
318 7950 Hoogvooredelstamoudouder Hoogvooredelstamoudvader Hoogvooredelstamoudmoeder
319 7975 Hoogvooredelstamoudgrootouder Hoogvooredelstamoudgrootvader Hoogvooredelstamoudgrootmoeder
320 8000 Hoogvooredelstamoudovergrootouder Hoogvooredelstamoudovergrootvader Hoogvooredelstamoudovergrootmoeder
321 8025 Hoogvooredelstamoudbetovergrootouder Hoogvooredelstamoudbetovergrootvader Hoogvooredelstamoudbetovergrootmoeder
322 8050 Hoogaartsouder Hoogaartsvader Hoogaartsmoeder
323 8075 Hoogaartsgrootouder Hoogaartsgrootvader Hoogaartsgrootmoeder
324 8100 Hoogaartsovergrootouder Hoogaartsovergrootvader Hoogaartsovergrootmoeder
325 8125 Hoogaartsbetovergrootouder Hoogaartsbetovergrootvader Hoogaartsbetovergrootmoeder
326 8150 Hoogaartsoudouder Hoogaartsoudvader Hoogaartsoudmoeder
327 8175 Hoogaartsoudgrootouder Hoogaartsoudgrootvader Hoogaartsoudgrootmoeder
328 8200 Hoogaartsoudovergrootouder Hoogaartsoudovergrootvader Hoogaartsoudovergrootmoeder
329 8225 Hoogaartsoudbetovergrootouder Hoogaartsoudbetovergrootvader Hoogaartsoudbetovergrootmoeder
330 8250 Hoogaartsstamouder Hoogaartsstamvader Hoogaartsstammoeder
331 8275 Hoogaartsstamgrootouder Hoogaartsstamgrootvader Hoogaartsstamgrootmoeder
332 8300 Hoogaartsstamovergrootouder Hoogaartsstamovergrootvader Hoogaartsstamovergrootmoeder
333 8325 Hoogaartsstambetovergrootouder Hoogaartsstambetovergrootvader Hoogaartsstambetovergrootmoeder
334 8350 Hoogaartsstamoudouder Hoogaartsstamoudvader Hoogaartsstamoudmoeder
335 8375 Hoogaartsstamoudgrootouder Hoogaartsstamoudgrootvader Hoogaartsstamoudgrootmoeder
336 8400 Hoogaartsstamoudovergrootouder Hoogaartsstamoudovergrootvader Hoogaartsstamoudovergrootmoeder
337 8425 Hoogaartsstamoudbetovergrootouder Hoogaartsstamoudbetovergrootvader Hoogaartsstamoudbetovergrootmoeder
338 8450 Hoogaartsedelouder Hoogaartsedelvader Hoogaartsedelmoeder
339 8475 Hoogaartsedelgrootouder Hoogaartsedelgrootvader Hoogaartsedelgrootmoeder
340 8500 Hoogaartsedelovergrootouder Hoogaartsedelovergrootvader Hoogaartsedelovergrootmoeder
341 8525 Hoogaartsedelbetovergrootouder Hoogaartsedelbetovergrootvader Hoogaartsedelbetovergrootmoeder
342 8550 Hoogaartsedeloudouder Hoogaartsedeloudvader Hoogaartsedeloudmoeder
343 8575 Hoogaartsedeloudgrootouder Hoogaartsedeloudgrootvader Hoogaartsedeloudgrootmoeder
344 8600 Hoogaartsedeloudovergrootouder Hoogaartsedeloudovergrootvader Hoogaartsedeloudovergrootmoeder
345 8625 Hoogaartsedeloudbetovergrootouder Hoogaartsedeloudbetovergrootvader Hoogaartsedeloudbetovergrootmoeder
346 8650 Hoogaartsedelstamouder Hoogaartsedelstamvader Hoogaartsedelstammoeder
347 8675 Hoogaartsedelstamgrootouder Hoogaartsedelstamgrootvader Hoogaartsedelstamgrootmoeder
348 8700 Hoogaartsedelstamovergrootouder Hoogaartsedelstamovergrootvader Hoogaartsedelstamovergrootmoeder
349 8725 Hoogaartsedelstambetovergrootouder Hoogaartsedelstambetovergrootvader Hoogaartsedelstambetovergrootmoeder
350 8750 Hoogaartsedelstamoudouder Hoogaartsedelstamoudvader Hoogaartsedelstamoudmoeder
351 8775 Hoogaartsedelstamoudgrootouder Hoogaartsedelstamoudgrootvader Hoogaartsedelstamoudgrootmoeder
352 8800 Hoogaartsedelstamoudovergrootouder Hoogaartsedelstamoudovergrootvader Hoogaartsedelstamoudovergrootmoeder
353 8825 Hoogaartsedelstamoudbetovergrootouder Hoogaartsedelstamoudbetovergrootvader Hoogaartsedelstamoudbetovergrootmoeder
354 8850 Hoogaartsvoorouder Hoogaartsvoorvader Hoogaartsvoormoeder
355 8875 Hoogaartsvoorgrootouder Hoogaartsvoorgrootvader Hoogaartsvoorgrootmoeder
356 8900 Hoogaartsvoorovergrootouder Hoogaartsvoorovergrootvader Hoogaartsvoorovergrootmoeder
357 8925 Hoogaartsvoorbetovergrootouder Hoogaartsvoorbetovergrootvader Hoogaartsvoorbetovergrootmoeder
358 8950 Hoogaartsvooroudouder Hoogaartsvooroudvader Hoogaartsvooroudmoeder
359 8975 Hoogaartsvooroudgrootouder Hoogaartsvooroudgrootvader Hoogaartsvooroudgrootmoeder
360 9000 Hoogaartsvooroudovergrootouder Hoogaartsvooroudovergrootvader Hoogaartsvooroudovergrootmoeder
361 9025 Hoogaartsvooroudbetovergrootouder Hoogaartsvooroudbetovergrootvader Hoogaartsvooroudbetovergrootmoeder
362 9050 Hoogaartsvoorstamouder Hoogaartsvoorstamvader Hoogaartsvoorstammoeder
363 9075 Hoogaartsvoorstamgrootouder Hoogaartsvoorstamgrootvader Hoogaartsvoorstamgrootmoeder
364 9100 Hoogaartsvoorstamovergrootouder Hoogaartsvoorstamovergrootvader Hoogaartsvoorstamovergrootmoeder
365 9125 Hoogaartsvoorstambetovergrootouder Hoogaartsvoorstambetovergrootvader Hoogaartsvoorstambetovergrootmoeder
366 9150 Hoogaartsvoorstamoudouder Hoogaartsvoorstamoudvader Hoogaartsvoorstamoudmoeder
367 9175 Hoogaartsvoorstamoudgrootouder Hoogaartsvoorstamoudgrootvader Hoogaartsvoorstamoudgrootmoeder
368 9200 Hoogaartsvoorstamoudovergrootouder Hoogaartsvoorstamoudovergrootvader Hoogaartsvoorstamoudovergrootmoeder
369 9225 Hoogaartsvoorstamoudbetovergrootouder Hoogaartsvoorstamoudbetovergrootvader Hoogaartsvoorstamoudbetovergrootmoeder
370 9250 Hoogaartsvooredelouder Hoogaartsvooredelvader Hoogaartsvooredelmoeder
371 9275 Hoogaartsvooredelgrootouder Hoogaartsvooredelgrootvader Hoogaartsvooredelgrootmoeder
372 9300 Hoogaartsvooredelovergrootouder Hoogaartsvooredelovergrootvader Hoogaartsvooredelovergrootmoeder
373 9325 Hoogaartsvooredelbetovergrootouder Hoogaartsvooredelbetovergrootvader Hoogaartsvooredelbetovergrootmoeder
374 9350 Hoogaartsvooredeloudouder Hoogaartsvooredeloudvader Hoogaartsvooredeloudmoeder
375 9375 Hoogaartsvooredeloudgrootouder Hoogaartsvooredeloudgrootvader Hoogaartsvooredeloudgrootmoeder
376 9400 Hoogaartsvooredeloudovergrootouder Hoogaartsvooredeloudovergrootvader Hoogaartsvooredeloudovergrootmoeder
377 9425 Hoogaartsvooredeloudbetovergrootouder Hoogaartsvooredeloudbetovergrootvader Hoogaartsvooredeloudbetovergrootmoeder
378 9450 Hoogaartsvooredelstamouder Hoogaartsvooredelstamvader Hoogaartsvooredelstammoeder
379 9475 Hoogaartsvooredelstamgrootouder Hoogaartsvooredelstamgrootvader Hoogaartsvooredelstamgrootmoeder
380 9500 Hoogaartsvooredelstamovergrootouder Hoogaartsvooredelstamovergrootvader Hoogaartsvooredelstamovergrootmoeder
381 9525 Hoogaartsvooredelstambetovergrootouder Hoogaartsvooredelstambetovergrootvader Hoogaartsvooredelstambetovergrootmoeder
382 9550 Hoogaartsvooredelstamoudouder Hoogaartsvooredelstamoudvader Hoogaartsvooredelstamoudmoeder
383 9575 Hoogaartsvooredelstamoudgrootouder Hoogaartsvooredelstamoudgrootvader Hoogaartsvooredelstamoudgrootmoeder
384 9600 Hoogaartsvooredelstamoudovergrootouder Hoogaartsvooredelstamoudovergrootvader Hoogaartsvooredelstamoudovergrootmoeder
385 9625 Hoogaartsvooredelstamoudbetovergrootouder Hoogaartsvooredelstamoudbetovergrootvader Hoogaartsvooredelstamoudbetovergrootmoeder

386 t/m 513[bewerken | brontekst bewerken]

Deze 128 generaties vormen de 2e helft van alle generaties die beginnen met het voorvoegsel Hoog.

Generatie Per 25 jaar Voorvoegsel Onzijdig Mannelijk Vrouwelijk
386 9650 Hoog Hoogopperouder Hoogoppervader Hoogoppermoeder
387 9675 Hoogoppergrootouder Hoogoppergrootvader Hoogoppergrootmoeder
388 9700 Hoogopperovergrootouder Hoogopperovergrootvader Hoogopperovergrootmoeder
389 9725 Hoogopperbetovergrootouder Hoogopperbetovergrootvader Hoogopperbetovergrootmoeder
390 9750 Hoogopperoudouder Hoogopperoudvader Hoogopperoudmoeder
391 9775 Hoogopperoudgrootouder Hoogopperoudgrootvader Hoogopperoudgrootmoeder
392 9800 Hoogopperoudovergrootouder Hoogopperoudovergrootvader Hoogopperoudovergrootmoeder
393 9825 Hoogopperoudbetovergrootouder Hoogopperoudbetovergrootvader Hoogopperoudbetovergrootmoeder
394 9850 Hoogopperstamouder Hoogopperstamvader Hoogopperstammoeder
395 9875 Hoogopperstamgrootouder Hoogopperstamgrootvader Hoogopperstamgrootmoeder
396 9900 Hoogopperstamovergrootouder Hoogopperstamovergrootvader Hoogopperstamovergrootmoeder
397 9925 Hoogopperstambetovergrootouder Hoogopperstambetovergrootvader Hoogopperstambetovergrootmoeder
398 9950 Hoogopperstamoudouder Hoogopperstamoudvader Hoogopperstamoudmoeder
399 9975 Hoogopperstamoudgrootouder Hoogopperstamoudgrootvader Hoogopperstamoudgrootmoeder
400 10000 Hoogopperstamoudovergrootouder Hoogopperstamoudovergrootvader Hoogopperstamoudovergrootmoeder
401 10025 Hoogopperstamoudbetovergrootouder Hoogopperstamoudbetovergrootvader Hoogopperstamoudbetovergrootmoeder
402 10050 Hoogopperedelouder Hoogopperedelvader Hoogopperedelmoeder
403 10075 Hoogopperedelgrootouder Hoogopperedelgrootvader Hoogopperedelgrootmoeder
404 10100 Hoogopperedelovergrootouder Hoogopperedelovergrootvader Hoogopperedelovergrootmoeder
405 10125 Hoogopperedelbetovergrootouder Hoogopperedelbetovergrootvader Hoogopperedelbetovergrootmoeder
406 10150 Hoogopperedeloudouder Hoogopperedeloudvader Hoogopperedeloudmoeder
407 10175 Hoogopperedeloudgrootouder Hoogopperedeloudgrootvader Hoogopperedeloudgrootmoeder
408 10200 Hoogopperedeloudovergrootouder Hoogopperedeloudovergrootvader Hoogopperedeloudovergrootmoeder
409 10225 Hoogopperedeloudbetovergrootouder Hoogopperedeloudbetovergrootvader Hoogopperedeloudbetovergrootmoeder
410 10250 Hoogopperedelstamouder Hoogopperedelstamvader Hoogopperedelstammoeder
411 10275 Hoogopperedelstamgrootouder Hoogopperedelstamgrootvader Hoogopperedelstamgrootmoeder
412 10300 Hoogopperedelstamovergrootouder Hoogopperedelstamovergrootvader Hoogopperedelstamovergrootmoeder
413 10325 Hoogopperedelstambetovergrootouder Hoogopperedelstambetovergrootvader Hoogopperedelstambetovergrootmoeder
414 10350 Hoogopperedelstamoudouder Hoogopperedelstamoudvader Hoogopperedelstamoudmoeder
415 10375 Hoogopperedelstamoudgrootouder Hoogopperedelstamoudgrootvader Hoogopperedelstamoudgrootmoeder
416 10400 Hoogopperedelstamoudovergrootouder Hoogopperedelstamoudovergrootvader Hoogopperedelstamoudovergrootmoeder
417 10425 Hoogopperedelstamoudbetovergrootouder Hoogopperedelstamoudbetovergrootvader Hoogopperedelstamoudbetovergrootmoeder
418 10450 Hoogoppervoorouder Hoogoppervoorvader Hoogoppervoormoeder
419 10475 Hoogoppervoorgrootouder Hoogoppervoorgrootvader Hoogoppervoorgrootmoeder
420 10500 Hoogoppervoorovergrootouder Hoogoppervoorovergrootvader Hoogoppervoorovergrootmoeder
421 10525 Hoogoppervoorbetovergrootouder Hoogoppervoorbetovergrootvader Hoogoppervoorbetovergrootmoeder
422 10550 Hoogoppervooroudouder Hoogoppervooroudvader Hoogoppervooroudmoeder
423 10575 Hoogoppervooroudgrootouder Hoogoppervooroudgrootvader Hoogoppervooroudgrootmoeder
424 10600 Hoogoppervooroudovergrootouder Hoogoppervooroudovergrootvader Hoogoppervooroudovergrootmoeder
425 10625 Hoogoppervooroudbetovergrootouder Hoogoppervooroudbetovergrootvader Hoogoppervooroudbetovergrootmoeder
426 10650 Hoogoppervoorstamouder Hoogoppervoorstamvader Hoogoppervoorstammoeder
427 10675 Hoogoppervoorstamgrootouder Hoogoppervoorstamgrootvader Hoogoppervoorstamgrootmoeder
428 10700 Hoogoppervoorstamovergrootouder Hoogoppervoorstamovergrootvader Hoogoppervoorstamovergrootmoeder
429 10725 Hoogoppervoorstambetovergrootouder Hoogoppervoorstambetovergrootvader Hoogoppervoorstambetovergrootmoeder
430 10750 Hoogoppervoorstamoudouder Hoogoppervoorstamoudvader Hoogoppervoorstamoudmoeder
431 10775 Hoogoppervoorstamoudgrootouder Hoogoppervoorstamoudgrootvader Hoogoppervoorstamoudgrootmoeder
432 10800 Hoogoppervoorstamoudovergrootouder Hoogoppervoorstamoudovergrootvader Hoogoppervoorstamoudovergrootmoeder
433 10825 Hoogoppervoorstamoudbetovergrootouder Hoogoppervoorstamoudbetovergrootvader Hoogoppervoorstamoudbetovergrootmoeder
434 10850 Hoogoppervooredelouder Hoogoppervooredelvader Hoogoppervooredelmoeder
435 10875 Hoogoppervooredelgrootouder Hoogoppervooredelgrootvader Hoogoppervooredelgrootmoeder
436 10900 Hoogoppervooredelovergrootouder Hoogoppervooredelovergrootvader Hoogoppervooredelovergrootmoeder
437 10925 Hoogoppervooredelbetovergrootouder Hoogoppervooredelbetovergrootvader Hoogoppervooredelbetovergrootmoeder
438 10950 Hoogoppervooredeloudouder Hoogoppervooredeloudvader Hoogoppervooredeloudmoeder
439 10975 Hoogoppervooredeloudgrootouder Hoogoppervooredeloudgrootvader Hoogoppervooredeloudgrootmoeder
440 11000 Hoogoppervooredeloudovergrootouder Hoogoppervooredeloudovergrootvader Hoogoppervooredeloudovergrootmoeder
441 11025 Hoogoppervooredeloudbetovergrootouder Hoogoppervooredeloudbetovergrootvader Hoogoppervooredeloudbetovergrootmoeder
442 11050 Hoogoppervooredelstamouder Hoogoppervooredelstamvader Hoogoppervooredelstammoeder
443 11075 Hoogoppervooredelstamgrootouder Hoogoppervooredelstamgrootvader Hoogoppervooredelstamgrootmoeder
444 11100 Hoogoppervooredelstamovergrootouder Hoogoppervooredelstamovergrootvader Hoogoppervooredelstamovergrootmoeder
445 11125 Hoogoppervooredelstambetovergrootouder Hoogoppervooredelstambetovergrootvader Hoogoppervooredelstambetovergrootmoeder
446 11150 Hoogoppervooredelstamoudouder Hoogoppervooredelstamoudvader Hoogoppervooredelstamoudmoeder
447 11175 Hoogoppervooredelstamoudgrootouder Hoogoppervooredelstamoudgrootvader Hoogoppervooredelstamoudgrootmoeder
448 11200 Hoogoppervooredelstamoudovergrootouder Hoogoppervooredelstamoudovergrootvader Hoogoppervooredelstamoudovergrootmoeder
449 11225 Hoogoppervooredelstamoudbetovergrootouder Hoogoppervooredelstamoudbetovergrootvader Hoogoppervooredelstamoudbetovergrootmoeder
450 11250 Hoogopperaartsouder Hoogopperaartsvader Hoogopperaartsmoeder
451 11275 Hoogopperaartsgrootouder Hoogopperaartsgrootvader Hoogopperaartsgrootmoeder
452 11300 Hoogopperaartsovergrootouder Hoogopperaartsovergrootvader Hoogopperaartsovergrootmoeder
453 11325 Hoogopperaartsbetovergrootouder Hoogopperaartsbetovergrootvader Hoogopperaartsbetovergrootmoeder
454 11350 Hoogopperaartsoudouder Hoogopperaartsoudvader Hoogopperaartsoudmoeder
455 11375 Hoogopperaartsoudgrootouder Hoogopperaartsoudgrootvader Hoogopperaartsoudgrootmoeder
456 11400 Hoogopperaartsoudovergrootouder Hoogopperaartsoudovergrootvader Hoogopperaartsoudovergrootmoeder
457 11425 Hoogopperaartsoudbetovergrootouder Hoogopperaartsoudbetovergrootvader Hoogopperaartsoudbetovergrootmoeder
458 11450 Hoogopperaartsstamouder Hoogopperaartsstamvader Hoogopperaartsstammoeder
459 11475 Hoogopperaartsstamgrootouder Hoogopperaartsstamgrootvader Hoogopperaartsstamgrootmoeder
460 11500 Hoogopperaartsstamovergrootouder Hoogopperaartsstamovergrootvader Hoogopperaartsstamovergrootmoeder
461 11525 Hoogopperaartsstambetovergrootouder Hoogopperaartsstambetovergrootvader Hoogopperaartsstambetovergrootmoeder
462 11550 Hoogopperaartsstamoudouder Hoogopperaartsstamoudvader Hoogopperaartsstamoudmoeder
463 11575 Hoogopperaartsstamoudgrootouder Hoogopperaartsstamoudgrootvader Hoogopperaartsstamoudgrootmoeder
464 11600 Hoogopperaartsstamoudovergrootouder Hoogopperaartsstamoudovergrootvader Hoogopperaartsstamoudovergrootmoeder
465 11625 Hoogopperaartsstamoudbetovergrootouder Hoogopperaartsstamoudbetovergrootvader Hoogopperaartsstamoudbetovergrootmoeder
466 11650 Hoogopperaartsedelouder Hoogopperaartsedelvader Hoogopperaartsedelmoeder
467 11675 Hoogopperaartsedelgrootouder Hoogopperaartsedelgrootvader Hoogopperaartsedelgrootmoeder
468 11700 Hoogopperaartsedelovergrootouder Hoogopperaartsedelovergrootvader Hoogopperaartsedelovergrootmoeder
469 11725 Hoogopperaartsedelbetovergrootouder Hoogopperaartsedelbetovergrootvader Hoogopperaartsedelbetovergrootmoeder
470 11750 Hoogopperaartsedeloudouder Hoogopperaartsedeloudvader Hoogopperaartsedeloudmoeder
471 11775 Hoogopperaartsedeloudgrootouder Hoogopperaartsedeloudgrootvader Hoogopperaartsedeloudgrootmoeder
472 11800 Hoogopperaartsedeloudovergrootouder Hoogopperaartsedeloudovergrootvader Hoogopperaartsedeloudovergrootmoeder
473 11825 Hoogopperaartsedeloudbetovergrootouder Hoogopperaartsedeloudbetovergrootvader Hoogopperaartsedeloudbetovergrootmoeder
474 11850 Hoogopperaartsedelstamouder Hoogopperaartsedelstamvader Hoogopperaartsedelstammoeder
475 11875 Hoogopperaartsedelstamgrootouder Hoogopperaartsedelstamgrootvader Hoogopperaartsedelstamgrootmoeder
476 11900 Hoogopperaartsedelstamovergrootouder Hoogopperaartsedelstamovergrootvader Hoogopperaartsedelstamovergrootmoeder
477 11925 Hoogopperaartsedelstambetovergrootouder Hoogopperaartsedelstambetovergrootvader Hoogopperaartsedelstambetovergrootmoeder
478 11950 Hoogopperaartsedelstamoudouder Hoogopperaartsedelstamoudvader Hoogopperaartsedelstamoudmoeder
479 11975 Hoogopperaartsedelstamoudgrootouder Hoogopperaartsedelstamoudgrootvader Hoogopperaartsedelstamoudgrootmoeder
480 12000 Hoogopperaartsedelstamoudovergrootouder Hoogopperaartsedelstamoudovergrootvader Hoogopperaartsedelstamoudovergrootmoeder
481 12025 Hoogopperaartsedelstamoudbetovergrootouder Hoogopperaartsedelstamoudbetovergrootvader Hoogopperaartsedelstamoudbetovergrootmoeder
482 12050 Hoogopperaartsvoorouder Hoogopperaartsvoorvader Hoogopperaartsvoormoeder
483 12075 Hoogopperaartsvoorgrootouder Hoogopperaartsvoorgrootvader Hoogopperaartsvoorgrootmoeder
484 12100 Hoogopperaartsvoorovergrootouder Hoogopperaartsvoorovergrootvader Hoogopperaartsvoorovergrootmoeder
485 12125 Hoogopperaartsvoorbetovergrootouder Hoogopperaartsvoorbetovergrootvader Hoogopperaartsvoorbetovergrootmoeder
486 12150 Hoogopperaartsvooroudouder Hoogopperaartsvooroudvader Hoogopperaartsvooroudmoeder
487 12175 Hoogopperaartsvooroudgrootouder Hoogopperaartsvooroudgrootvader Hoogopperaartsvooroudgrootmoeder
488 12200 Hoogopperaartsvooroudovergrootouder Hoogopperaartsvooroudovergrootvader Hoogopperaartsvooroudovergrootmoeder
489 12225 Hoogopperaartsvooroudbetovergrootouder Hoogopperaartsvooroudbetovergrootvader Hoogopperaartsvooroudbetovergrootmoeder
490 12250 Hoogopperaartsvoorstamouder Hoogopperaartsvoorstamvader Hoogopperaartsvoorstammoeder
491 12275 Hoogopperaartsvoorstamgrootouder Hoogopperaartsvoorstamgrootvader Hoogopperaartsvoorstamgrootmoeder
492 12300 Hoogopperaartsvoorstamovergrootouder Hoogopperaartsvoorstamovergrootvader Hoogopperaartsvoorstamovergrootmoeder
493 12325 Hoogopperaartsvoorstambetovergrootouder Hoogopperaartsvoorstambetovergrootvader Hoogopperaartsvoorstambetovergrootmoeder
494 12350 Hoogopperaartsvoorstamoudouder Hoogopperaartsvoorstamoudvader Hoogopperaartsvoorstamoudmoeder
495 12375 Hoogopperaartsvoorstamoudgrootouder Hoogopperaartsvoorstamoudgrootvader Hoogopperaartsvoorstamoudgrootmoeder
496 12400 Hoogopperaartsvoorstamoudovergrootouder Hoogopperaartsvoorstamoudovergrootvader Hoogopperaartsvoorstamoudovergrootmoeder
497 12425 Hoogopperaartsvoorstamoudbetovergrootouder Hoogopperaartsvoorstamoudbetovergrootvader Hoogopperaartsvoorstamoudbetovergrootmoeder
498 12450 Hoogopperaartsvooredelouder Hoogopperaartsvooredelvader Hoogopperaartsvooredelmoeder
499 12475 Hoogopperaartsvooredelgrootouder Hoogopperaartsvooredelgrootvader Hoogopperaartsvooredelgrootmoeder
500 12500 Hoogopperaartsvooredelovergrootouder Hoogopperaartsvooredelovergrootvader Hoogopperaartsvooredelovergrootmoeder
501 12525 Hoogopperaartsvooredelbetovergrootouder Hoogopperaartsvooredelbetovergrootvader Hoogopperaartsvooredelbetovergrootmoeder
502 12550 Hoogopperaartsvooredeloudouder Hoogopperaartsvooredeloudvader Hoogopperaartsvooredeloudmoeder
503 12575 Hoogopperaartsvooredeloudgrootouder Hoogopperaartsvooredeloudgrootvader Hoogopperaartsvooredeloudgrootmoeder
504 12600 Hoogopperaartsvooredeloudovergrootouder Hoogopperaartsvooredeloudovergrootvader Hoogopperaartsvooredeloudovergrootmoeder
505 12625 Hoogopperaartsvooredeloudbetovergrootouder Hoogopperaartsvooredeloudbetovergrootvader Hoogopperaartsvooredeloudbetovergrootmoeder
506 12650 Hoogopperaartsvooredelstamouder Hoogopperaartsvooredelstamvader Hoogopperaartsvooredelstammoeder
507 12675 Hoogopperaartsvooredelstamgrootouder Hoogopperaartsvooredelstamgrootvader Hoogopperaartsvooredelstamgrootmoeder
508 12700 Hoogopperaartsvooredelstamovergrootouder Hoogopperaartsvooredelstamovergrootvader Hoogopperaartsvooredelstamovergrootmoeder
509 12725 Hoogopperaartsvooredelstambetovergrootouder Hoogopperaartsvooredelstambetovergrootvader Hoogopperaartsvooredelstambetovergrootmoeder
510 12750 Hoogopperaartsvooredelstamoudouder Hoogopperaartsvooredelstamoudvader Hoogopperaartsvooredelstamoudmoeder
511 12775 Hoogopperaartsvooredelstamoudgrootouder Hoogopperaartsvooredelstamoudgrootvader Hoogopperaartsvooredelstamoudgrootmoeder
512 12800 Hoogopperaartsvooredelstamoudovergrootouder Hoogopperaartsvooredelstamoudovergrootvader Hoogopperaartsvooredelstamoudovergrootmoeder
513 12825 Hoogopperaartsvooredelstamoudbetovergrootouder Hoogopperaartsvooredelstamoudbetovergrootvader Hoogopperaartsvooredelstamoudbetovergrootmoeder