Lijst van gouverneurs van Nederlands-Ceylon

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Galle wordt ingenomen door Willem Jacobsz. Coster, de eerste gouverneur van Nederlands-Ceylon.

Ceylon (tegenwoordig Sri Lanka) was tussen 1640 en 1796 een kolonie van de Vereenigde Oostindische Compagnie. Het bestuur bestond uit een gouverneur en de Raad van Ceylon, ook wel Politieke Raad genoemd. De besluiten werden bij meerderheid van stemmen genomen en waren bindend voor de gouverneur. De Raad bestond uit maximaal 8 leden. De belangrijkste was de hoofdadministrateur, die als secunde, oftewel vice-gouverneur fungeerde, en verantwoordelijk was voor het bestuur van het district Colombo. Dan was er de dessave van het district Colombo. Een dessave sprak de streektaal en stond aan het hoofd van het inheemse bestuur in een district. Hij was verantwoordelijk voor de grond- en andere belastingheffing en de levering van de traditionele herendiensten in de feodaal-agrarische samenleving van Ceylon. Deze waren vastgelegd per kaste. Behalve die voor openbare werken waren vooral de diensten voor het schillen en vervoeren van kaneel en het vangen van olifanten voor de VOC van groot belang. Verder waren er de opper-pakhuismeester, de fiscaal (die klachten op schrift stelde en rechtszaken aanbracht bij de gerechtshoven), de boekhouder, de secretaris (met een grote staf van schrijvers die alle besluiten opschreven en brieven en documenten kopieerden), het hoofd van het soldijkantoor (dat alle lonen uitbetaalde), en de commandant van de militairen. Ook de commandeurs van de districten Jaffna en Galle maakten deel uit van de Raad, maar zij woonden de vergaderingen slechts bij als ze in Colombo waren. Ook zij werden bijgestaan door een raad.

Hieronder een lijst van de gouverneurs.