Lijst van internetjargon

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Internetjargon wordt gebruikt door internetgebruikers die hun eigen jargon hebben ontwikkeld. Het is nauw verwant met andere vormen van computerjargon. Deze lijst behandelt een aantal woorden. De meeste woorden worden normaliter in kleine letters geschreven, en soms (in formelere contexten) met hoofdletters, maar dit verschilt per woord. Veel van deze afkortingen bevatten krachttermen.

Engels internetjargon is vanwege het ontwikkelen van het internet in de Verenigde Staten het eerst ontstaan maar wordt wereldwijd gebruikt. Intussen is er een groot aantal Nederlandse termen ontstaan, als toevoeging aan of vertaling van de Engelse.

Acroniemen en initiaalwoorden[bewerken | brontekst bewerken]

Afkorting Staat voor Vertaling/toelichting
AFAIC as far as I'm concerned wat mij betreft
AFAIK as far as I know voor zover ik weet
AFA away from activity weg van activiteit
AFAIAC as far as I am concerned voor wat mij betreft
AFAICT as far as I can tell zover ik kan vertellen
AFAIR as far as I remember voor zover ik mij herinner
AFK away from keyboard weg van het toetsenbord
AKA also known as ook bekend als
ASAP as soon as possible zo spoedig mogelijk
ASL Age, Sex, Location? leeftijd, geslacht en de plaats waar je op dat moment bent
ATM at the moment op dit moment
AYBABTU All your base are belong to us slogan in krom Engels, gebaseerd op een systeemmelding in het Japanse computerspel Zero Wing
BB be back / bye bye / baby zo terug / tot ziens / "baby" als in een koosnaam
BBIAB be back in a bit ben over een tijdje weer terug
BBK back behind keyboard weer achter het toetsenbord
BBL be back later / Brazilian butt lift ben later weer hier / Braziliaanse kont behandeling/operatie
BBS be back soon ben zo terug
BF best friend / boyfriend beste vriend / vriendje
BFF best friends forever beste vrienden voor altijd
BF4E best friends 4 ever beste vrienden voor altijd
BIW / BEW ben ik weer / ben er weer als men terugkomt van AFK
BMI bad mental image een ontzettend fout beeld in mijn hoofd
BRB be right back ben zo terug
BS bullshit onzin
BTW by the way trouwens
BZT ben zo terug Nederlandse versie van "BRB"
CBA can't be arsed kan niet "bekont" worden / ik wil de moeite ervoor niet doen
CCL couldn't care less het interesseert me helemaal niks
CI Connection Interrupted verbinding verbroken (meestal als iemands spel crasht of als het internet eruit valt)
CU see you tot ziens
CUL8R see you later tot later, tot ziens
CYN Can you not kan je dat even niet doen
CYA see you (see ya) / see you around zie je (hier) ergens wel weer
DC don't care/disconnection maakt me niet uit / het verliezen van de connectie met de server
DW don't worry maak je geen zorgen
DH don't hurry doe rustig aan
ELI5 Explain Like I'm 5 (years old) uitleggen op de meest eenvoudige manier / alsof ik 5 ben
EOM end of message einde bericht (bijvoorbeeld het onderwerp van een e-mail eindigt met deze afkorting, waardoor de lezer weet dat alle informatie al in het onderwerp vermeld wordt en de rest van het bericht niet gelezen hoeft te worden)
FAB Fabulous geweldig
FB Facebook Facebook
FAQ Frequently Asked Question(s) veelgestelde vragen
FF follow friday "volg-vrijdag". Gebruikt op Twitter op vrijdag: hier typ je een of meerdere namen bij van mensen die Twitter hebben om ze aan te bevelen bij anderen
FF effe eventjes
FFS for fuck's sake uitroep van irritatie
FIPO first post eerste post (in fora)
FML fuck my life uitdrukking van een rotleven hebben
FPS first-person shooter / frames per second een genre in de computerspellen bij shooters (schietspellen), De speler bekijkt de wereld vanuit de ogen van het personage dat hij/zij bespeelt / aantal beelden per seconde
FTFY fixed that for you heb ik voor je hersteld/opgelost / zo is het beter
FTW for the win / fuck the what / fuck the world uitroep van enthousiasme (bijvoorbeeld koekjes FTW! = koekjes zijn geweldig!) / Omgekeerde van WTF
FU fuck you donder op, toegepast in verband met censuur op sommige sites
FUBAR fucked up beyond all recognition/ fucked up beyond any repair. verpest, volledig kapot
FYI for your information zodat je het weet
GOML get on my level probeer jij maar eens zo goed te worden als ik ben
GF good fight / girlfriend goed gevecht / vriendin
GG good game leuk spel / goed gespeeld
GGEZ good game, easy leuk spel / makkelijk gewonnen
GGWP good game, well played goed spel, goed gespeeld
GJ good job goed gedaan
GL good luck succes
GLHF good luck, have fun succes en veel plezier
GZ/GRATZ congratulations gefeliciteerd
GRTZ greetz (greetings) groetjes
GM game master, game manager, God moderator, good morning opzichter in een roleplayinggame, goedemorgen
GM game mode manier van spelen, spelvariant
GMJ goed, met jou? als antwoord op 'Hoe is het?'
GMTA great minds think alike twee zielen, één gedachte
GTFO get the fuck out/get the fuck off ga weg, rot op
GTG got to go (ik) moet gaan
GWN gewoon niets bijzonders
G2G got to go (ik) moet gaan
HF have fun veel plezier!
HLP help ik heb hulp nodig
HTH hope this helps ik hoop dat dit helpt
HVJ hou van je
IANAL I am not a lawyer ik ben geen advocaat
IC I see ik snap het
IC In character In karakter, binnen het rollenspel
IDC I don't care ik geef er niet om/kan mij niets schelen
IDGAF I don't give a fuck maak mij 't uit
IDGAFBU I don't give a fuck (A)bout U(you) ik geef helemaal niks om jou
IDK I don't know / In de klas Ik weet het niet
IDD indeed / idem dito / inderdaad
IIG in ieder geval
IIRC if I recall correctly als ik me het goed herinner
IK I know ik weet het
ILU I love you ik hou van je
ILU2 I love you too ik hou ook van jou
IMAO in my arrogant opinion naar mijn arrogante mening
IMBA imbalanced ongebalanceerd (te sterk /te goed /overpowered)
IMHO in my honest opinion / in my humble opinion naar mijn oprechte overtuiging / naar mijn bescheiden mening
IMO in my opinion naar mijn mening
IMSO in my superior opinion naar mijn superieure overtuiging / parodie op "naar mijn bescheiden mening"
INDD indeed / idem dito / inderdaad juist ja
IRL in real life in het echte leven
ITT in this topic/thread in dit onderwerp / in deze berichtendraad
JFGI just fucking google it zoek het op google op
JK just kidding grapje!
JMJ ja, met jou? als antwoord op 'alles goed?'
JWZ je weet zelf ik hoef jou niets te vertellen
K okay de Engelse K, oké snel gezegd (kan vaak passief agressief gebruikt worden)
KK okay/kanker internationaal: oké (kan passief agressief gebruikt worden); kanker is in deze context altijd het scheldwoord kanker
KMS kill myself mezelf vermoorden
KS Killsteal / Killstreak dit is als je een monster/beest/... van iemand afneemt en daardoor met de eer gaat lopen in een spel / een-op-een dood gemaakte wezens
KYS Kill yourself pleeg zelfmoord
L2P learn to play leer spelen
LAMA/LM laat maar het is wel goed zo
LDC L-O-L, don't care Grappig, maar niet heus. Het kan me eigenlijk echt niet schelen
LIGAF like i give a fuck alsof het mij boeit
LFDY Live fast, die young leef snel, sterf jong. oorspronkelijk Live fast, love hard, die young
LM laat maar
LMK let me know laat me weten
LMAO laughing my ass off ik lig dubbel van het lachen
LMFAO Laughing my fucking ass off ik lig in een deuk van het lachen
LMGTFY Let me google that for you laat me dat even (op Google) opzoeken voor je (sarcastisch; alsof iemand niet zelf zijn vraag kan intypen)
LOL laughing out loud (ik) lach hardop
M8 mate maat, kameraad, vriend
ME2/M2 me too ik ook
MMORPG Massively Multiplayer Online Role Playing Game een grootschalige roleplayinggame voor meerdere spelers over het internet heen
MRW My reaction when mijn reactie wanneer
MSS/MISS misschien
N no / nee
NFS not for sale niet te koop
NM, NVM, NVMD never mind laat maar, trek het je niet aan
NN nighty night welterusten
NP no problem geen probleem, graag gedaan
NSFW not safe/suitable for work niet geschikt om "op het werk" te bekijken / niet beschaafd
NSFL not safe/suitable for life niet geschikt om "in je leven" te bekijken / compleet onbeschaafd
NS nice shot mooi schot
NT nice time mooie tijd
NT nice try mooie poging
NWTV nog wat te vertellen?
O RLY? Oh, really? O, echt waar?
OC original character origineel karakter/personage
OC of course natuurlijk
OK oké, okay in vele gevallen de Nederlandse versie van KK
OLM ouders lezen mee
OMG oh my god o mijn god
OMGS oh my gosh o mijn god (spottende manier)
OMFG oh my fucking god allemachtig
OMM on my mom/momma ik zweer het op mijn moeder
OMW(T) on my way (to) op weg (naar)
ONS one night stand eenmalig seksueel contact tussen individuen
OOC out of character buiten het rollenspel
OG original gangster original gangster
OP original poster, openingspost, over powered eerste poster (vooral in forums), eerste post, te krachtig(e)
OS operating system besturingssysteem
OTOH on the other hand anderzijds
PAW parents are watching ouders kijken (mee)
PEBKAC problem exists between keyboard and chair het probleem zit tussen de computer en de stoel
PICNIC problem in chair, not in computer het probleem zit op de stoel, niet in de computer
PITA pain in the ass pijn in het achterwerk, lastpost
PFA please find attached (gebruik in mail) zie bijlage
POV point of view gezichtspunt
PVP player versus player speler tegen speler (gevecht)
PVE player versus environment wanneer een speler tegen hun 'omgeving' (meestal monsters in de omgeving) vecht
PK player killing spelers vermoorden/spelergevecht
PLZ/PLS please alsjeblieft
PLOX please alsjeblieft
POC piece of cake / person of color appeltje, eitje / een gekleurd persoon
POS parents over shoulder / piece of shit ouders kijken mee / stuk stront
RL real life in het echte leven (bijvoorbeeld ik heb haar nog nooit in RL gezien = ik heb haar nog nooit in het echt gezien)
RTFF read the fucking forum(s) kijk verdomme op het / de forum(s)
ROFL of ROTFL rolling on the floor laughing ik kom niet meer bij van het lachen
ROFLMAO of ROTFLMAO rolling on the floor laughing my ass off ik kom totaal niet meer bij van het lachen
ROFLMAOPIMP rolling on the floor laughing my ass off peeing in my pants ik kom helemaal niet meer bij en doe het in mijn broek van het lachen
ROFLMGAO rolling on the floor laughing my gay ass off ik kom als homoseksuele totaal niet meer bij van het lachen
ROFLOL rolling on the floor laughing out loud hardop lachend rol ik over de vloer
ROFLSHMSFOAIDMT rolling on the floor laughing so hard my sombrero fell off and I dropped my taco ik moet zo hard lachen dat ik ervan op de grond lig, mijn sombrero afviel en ik mijn taco liet vallen
ROTFLUTS rolling on the floor laughing unable to speak ik lig op de grond van het lachen en ben niet in staat om te spreken
RPG role playing game een spelgenre waarin spelers de rol aannemen van personages in een fictieve wereld (rollenspel)
RTFM read the fucking manual (read the fine manual) lees die verdomde handleiding
SUC6 of S6 succes iemand succes wensen
SEPO second post tweede reactie in een forumtopic, volgt direct na de FIPO
SMD suck my dick letterlijk "zuig mijn penis", loop naar de maan / workbook
SMH shake my head afkeurend het hoofd schudden
SOZ/SRRY/SRY sorry sorry, het spijt me
STF search the forum zoek op het forum
STFU shut the fuck up hou verdomme je smoel
TBH to be honest om eerlijk te zijn
TBT Throwback Thursday TBT wordt gebruikt op social media om een moment op de donderdag te gebruiken waarop oude herinneringen worden aangehaald. De post met een foto en een onderschrift begint vaak met "Remember this one...?" en dan een oud(erwets) apparaat, een gebeurtenis of een memorabel moment - vaak ook ludiek bedoeld.
THX, TNX of THNX thanks bedankt
TIL today I learned vandaag heb ik geleerd
TL timeline Facebook tijdlijn
TS topic starter persoon die een topic opent op een forum
TT Twitter / topic title Twitter / titel van het topic
TTYL talk to you later ik spreek je later
TTYS talk to you soon ik spreek je snel
TY thank you dank je
TYVM thank you very much heel erg bedankt
TYT / TUT take your (ur) time neem je tijd
TIA thanks in advance bij voorbaat dank
TL;DR too long, didn't read te lang (verhaal) om te lezen (samenvatting van een online post of nieuwsartikel)
TMI too much information te veel informatie, dat wilde ik liever niet weten
TPS third-person shooter een 'shooter'-spelgenre waarbij de speler de wereld waarneemt vanuit het derde perspectief
TW trigger warning trigger-waarschuwing; er kan een ding zijn in een stuk media dat bij sommige mensen pijnlijk aankomt, flashbacks of mentale stress etc. veroorzaakt, en de maker of uitgever zet er TW neer om mensen daarvoor te waarschuwen
U you kortere versie van you
UL unlucky je bent onfortuinlijk
UTFM use/utilize the fucking manual gebruik de verdomde gebruiksaanwijzing
UTFS use the fucking search gebruik de zoekfunctie
VZIW voor zover ik weet
VM voicemail
W8 wait / wacht
W88 wachten (meervoud 8 = achten) wordt vaak in combinatie met ff gebruikt. Ff w88 = even wachten
WB welcome back welkom terug
WP well played goed gespeeld
WP Wikipedia Wikipedia
WRM waarom
WSL, WRS waarschijnlijk
WSS we shall see/waarschijnlijk we zullen zien/waarschijnlijk
WTF what the fuck wat krijgen we nou?
WTFYL why the fuck you lying? waarom lieg je verdikkeme?
WBU what about you? en jij?
WTB want to buy wil kopen (..)
WTS want to sell wil verkopen (..)
WTT want to trade wil ruilen (..)
WTH what the heck/hell letterlijk: "wat in de hel?", wat zullen we nu beleven?
W/ with met
XOXO Kusje-Knuffel-Kusje-Knuffel X staat voor kusje, en O zijn armen die om je heen geslagen worden, een knuffel dus
XXX Kusje-Kusje-Kusje in een liefdesbrief kuste men soms de brief en gaf de plek aan met een kruisje
yolo you only live once je leeft maar één keer
YP your problem jouw probleem, het interesseert me niet echt
YT YouTube YouTube (website om video's te bekijken en/of te uploaden)
YW you're welcome graag gedaan
Y why? / yes waarom? / ja
Y U NO why don't you waarom kun/doe je niet
YGM You've got mail je hebt e-mail

Andere populaire uitdrukkingen[bewerken | brontekst bewerken]

Woord Etymologie Betekenis
1337 of leet elite ofwel leet Komt men tegen op forums, chatboxen, blogs en andere discussiewebsites wanneer iets 'cool' of heel goed gevonden wordt.
ban(nen) verbannen Iemand uit een locatie in een MMORPG, server of chat zetten, omdat hij of zij zich ongepast gedraagt. Iemand 'heeft een ban' als dit hem of haar overkomt.
/care of #care In diverse applicaties wordt de / gebruikt om het begin van een commando aan te geven. Van MMORPG's waarin een / voor een bepaalde emotie je personage die emotie laat uiten zoals World of Warcraft Aanduiding dat iets je niet interesseert (sarcastisch).
add him/her een contact toevoegen Iemand aan de lijst van contacten / vrienden toevoegen.
campen afleiding van kamperen Lange tijd op dezelfde plaats in een spel blijven zitten en daardoor het spel voor anderen verpesten doordat er niets meer gebeurt.
derp derp derp plaatsvervanger voor onbelangrijke tekst Kan worden gebruikt als een tijdelijke aanduiding (bv. onbelangrijke dialoog kan worden uitgedrukt als "Derp Derp Derp")
dl/dlen download/downloaden Een bestand van het internet halen
downie chagrijnig iemand Vaak gebruikt als iemand heel erg chagrijnig is kan ook worden gebruikt als scheldwoord
flooden flood (overstroming) Zinloze teksten blijven invoeren om een chatbox te overbelasten. Hiervoor wordt een flooder vaak 'gekickt'
freebie freebee Een gift in een shop; er hoeft niets voor betaald te worden, afgeleide vorm: dollarbie, kost 1 dollar
guru goeroe Een expert in een technisch onderwerp, zoals C-programmeren of Unix.
inworld binnen het spel Staat in tegenstelling tot irl, 'in real life'
kicken kick ((eruit)schoppen) Iemand uit een programma (spel, chat etc.) zetten omdat hij niet volgens de regels speelt of irritant doet
lag lag (vertraging) Als bij een online spel meerdere mensen spelen en waarbij de computer van één speler hapert en daarmee zichzelf of de anderen tijdens het spel hindert. In sommige spellen heeft iedereen er last van (zoals Quake of Delta Force, Black Hawk Down) en bij andere spellen heeft alleen de betreffende persoon er last van en kan de rest verderspelen.
lamer lame (stom) Een benaming voor onaardige spelers die het spel te goed kunnen of flauw/vals spelen en vervolgens anderen uitlachen. Ook wordt de term gebruikt wanneer iemand hinderlijk het spel voor de andere saboteert.
LART Luser Attitude Readjustment Tool. Ook wel cluebat genoemd. Een denkbeeldige knuppel waarmee al te domme computergebruikers (denkbeeldig) op hun kop kunnen worden getimmerd.
leechen leechen, zuigen Een leecher is een persoon die bij het gebruik van filesharingprogramma's alleen bestanden downloadt, maar niets beschikbaar stelt als upload.
le me ik (letterlijk: de mij, le is een Frans lidwoord en me is Engels voor mij ) Wordt gebruikt in rage comics door de schrijver van de cartoon om zichzelf aan te duiden in een geschetste situatie
lurken/lorken lurker Een lurker is een persoon die op internetforums, chatrooms, BBS-en, Usenet of wiki's alleen mee leest, maar zelf (bijna) niets bijdraagt.
luser user/loser Een zeer ondeskundige computergebruiker.
lutser Loser/Prutser Een combinatie van de woorden loser en prutser.
muten het zwijgen opleggen De uitingen van een deelnemer lokaal onderdrukken.
newbie new (nieuw) Nieuwe of onervaren gebruiker; meestal niet negatief bedoeld.
noob / n00b / noowb Platte uitspraak van "newb" (kort voor "newbie") Een negatieve benaming voor nieuwe gebruikers. Varianten: "naab, n@@b, nub, noob, newb, newbie, n4p, nap, nubcake, noobsauce. "Noob" is vaak denigrerend bedoeld, in tegenstelling tot het meer neutrale "newbie".
troll trol Een persoon die welbewust de boel verstiert.
own own (letterlijk "bezitten") Iemand verslaan in een spel. Ook wel gebruikt voor "beter dan iemand zijn".
ownage van "own", letterlijk "bezitten" Zelfstandig naamwoord van "own"
pwn opzettelijke typo van "own" of Pure Own (puur bezitten) Iemand verslaan in een spel. Ook wel gebruikt voor "beter dan iemand zijn"
pwnage opzettelijke typo van "ownage" of Pure Ownage (puur bezit) Zelfstandig naamwoord van "pwn"
rez rezzen/resurrection Een object inworld zichtbaar laten worden, ook: de omgeving laten verschijnen, het tot leven komen/wekken van een speler in een spel
spam(men) spam (post) is de benaming voor onnodige berichten. Iemand spamt wanneer hij of zij spam verstuurt
teh opzettelijke typo van "the" De. Wordt ook wel gebruikt om bijvoeglijke naamwoorden opzettelijk raar te laten klinken (e.g. "he is teh cool!")
/thread einde van een thread Het einde van de discussie (de '/' komt uit o.a. HTML-code, waarbij een '/' een einde van een commando kan betekenen)
uppen uploaden of upgraden Het op internet zetten van een bestand of het 'upgraden' van een item of gebouw in een game.
warez wares (waar/waren), de s wordt in straattaal e.d. wel vervangen door een z Illegaal te downloaden software
Wet van Godwin Een wet vernoemd naar Mike Godwin Stelling over vergelijkingen met nazisme in internetdiscussies
Wet van Poe Een wet vernoemd naar Nathan Poe Stelling over de onmogelijkheid om in internetdiscussies parodieën op fundamentalisten en fundamentalisten zelf te onderscheiden
w00t Zou een afkorting voor "We Own the Other Team" kunnen zijn (dit kan ook een backroniem zijn) afleiding van WHAAAAAAAT. w00t! wordt ook door hackers gebruikt als 'welcome root', wat betekent dat men toegang heeft tot de rootgebruiker. Algemene uitroep van enthousiasme/ uitdrukking van iets onverwachts of overdonderend.
/me ... Komt van het commando in verschillende IRC-clients om een actie uit te beelden. De betreffende regel wordt daar vaak weergegeven als * nickname ... in een andere kleur dan de gewone berichten. Manier om aan te geven wat men doet. Men typt bijvoorbeeld: /me gaapt en in de chatroom verschijnt: Nickname gaapt. De naam wordt dus automatisch ingevuld door de chatsoftware en de dubbele punt blijft achterwege

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]