Lucius Iunius Moderatus Columella

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Standbeeld van Columella, Plaza de las Flores, Cádiz

Lucius Iunius Moderatus Columella was een Romeins agronoom uit de eerste eeuw na Christus, geboren te Gades in de regio Baetica. Hij was afkomstig uit de ridderstand en kreeg een degelijke opvoeding bij de grammaticus en rhetor. Hij diende in het leger als tribunus militum in Syrië en Cilicië, waar hij bewondering opvatte voor de landbouwtechnieken aldaar. Deze voorliefde voor de res rustica schijnt te hij van zijn oom aan vaderskant over gekregen te hebben. Op rijpere leeftijd schrijft hij zijn magnum opus, de de re rustica, een boek over de landbouw, waarmee hij gold als autoriteit in het gebied gedurende de verdere oudheid en de vroege middeleeuwen.

Primaire Bibliografie[bewerken]

I “Adversus astrologus” [N.B.: Van dit werk is niets overgeleverd, hij vermeldt wel dit reeds voor de de re rustica geschreven te hebben in XI,1, 31. Deze is de enige bekende vermelding van dit werk] II De arboribus [N.B.: Hoewel er tegenwoordig algemeen aangenomen wordt dat het van de hand van Columella op jongere leeftijd is, blijft er onzekerheid over het auteurschap.] III De re rustica IV “De lustrationibus et ceteris sacrificiis pro frugibus” [N.B.: Het is onbekend of Columella ooit dit werk zelfs maar geschreven heeft, hij vermeldt wel zijn verlangen het te schrijven in II, 21, 5. Deze is de enige vermelding van dit werk.]


De Re Rustica[bewerken]

De de re rustica omvat twaalf boeken die gestructureerd zijn volgens hun inhoud. Elf onder hen zijn in proza gesteld en één, nl. het tiende, in metrum. Alle twaalf handelen over granen, groenten, wijnbouw, bomen, vee of de andere zaken met betrekking tot het boerenleven. Bij het schrijven maakte Columella veelvuldig gebruik van eerdere agronomen, naast zijn eigen ervaring. In het eerste deel van het eerste boek noemt hij een lijst van Griekse auteurs, Punische auteurs als Mago, en Romeinse auteurs, waaronder Cato de Oudere, Varro, Cornelius Celsus, en niet het minste Vergilius. Hij citeert hen herhaaldelijk, verbetert waar nodig, maar is hen vooral erkentelijk

Twee basisgedachten, vermeld in de praefatio, vormen mede de aanleiding tot dit werk. In zijn tijd bemerkte men dat de vruchtbaarheid van de bodem afnam, en Columella wijdde dit aan de slavenarbeid en de weinige aandacht van de eigenaars voor hun grond. Ten tweede staat de landbouw in hoog aanzien, en is het een edel beroep voor de Romein.

Stijl[bewerken]

Zijn stijl is enigszins dubbel. Enerzijds, gezien zijn studies, schrijft hij ciceroniaans, anderzijds gebruikt hij colloquiaal en technisch taalgebruik en vertoont hij trekken van laat klassiek Latijn. Hij zoekt steeds naar variatio en streeft symmetrisch evenwicht na, hij benut zelfs metrische clausules, en dan vooral eindigend met een adonius.

Overige werken[bewerken]

Naast het magnum opus is er nog een werk van hen overgeleverd in dezelfde handschriften, zijnde de liber de arboribus. Waarschijnlijk is het door Columella geschreven in zijn jeugd. Verder vermeldt hij in zijn de re rustica een werk te hebben geschreven, dat niet bewaard is, waarin hij zich kant tegen de astrologi over hun visie op de beïnvloeding van het klimaat door de sterren. Ook had hij plan opgevat om een werk te schrijven over religieuze handelingen aangaande de landbouw. Hiervan echt weet men niet of het ooit zelfs geschreven is.

Bronnen & bronbeoordeling[bewerken]

Bovenstaande informatie werd zonder uitzondering gepuurd uit de volgende naslagwerken: I René Martin, ‘Etat présent des études sur Columelle’, in ANRW II, 32,3, p.1959-1979 (Paris, 1985); II Eckhard Christmann, ‘Columella’, in Brill’s New Pauly (2006), (http://dx.doi.org.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/10.1163/15749347_bnp_e303140 laatst geraadpleegd 05/12/2017).

Louter betreffende de niet inhoudelijke aspecten van de twee naslagwerken, moet eerst gezegd worden dat het gedeelte over Columella in DNP (Der Neue Pauly) in zijn fysieke uitgave slechts anderhalve pagina (p. 86-87) telt, terwijl hetzelfde gedeelte in de ANRW (Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt) er twintig (1959-1979) telt. Evenwel maakt de DNP (1997) gebruik van de ANRW (1985). Verder worden in de bibliografie van DNP vijf edities vermeld en acht literatuurstudies. De ANRW echter geeft legio edities en studies.

Betreffende de inhoud van beide werken, is het biografische gedeelte in de ANRW veruit het uitgebreidst. Toch geeft DNP bij enkele topics extra verwijzingen naar Columella’s Res Rustica of werken van andere auteurs. Zo geeft de ANRW over zijn afkomst de verwijzingen “8,16,9” en “10, v185” en DNP “8,16,9” en “7,2,4”.

In het gedeelte zijner werken geeft DNP nauwelijks informatie over Columella’s nevenwerken. Over het boek “tegen de astrologen” geeft DNP slechts “Die Schrift Adversus astrologos (Colum. 11, 1, 31) ist verloren”. De ANRW daarentegen is veel uitgebreider en geeft context. Daar dit werk niet overgeleverd is, lijkt de titel die DNP geeft, betwijfelbaar. Ook over het boek over rituelen en hun werking op de vruchten zegt DNP alleen dat het betwijfeld wordt dat het ooit zelfs geschreven is, terwijl ook hier de ANRW context verschaft. Echter verwonderlijk is dat de ANRW in dit gedeelte geen vermelding maakt van het liber de arboribus, maar dit thema uitstelt tot de laatste pagina’s over Columella.

Het gedeelte over Columella’s hoofdwerk de re rustica deelt de ANRW in volgende thema’s in: “structure et contenu” (3p), “les sources” (1,5p), “langue et style” (1,5p) en “idées principales”(3p). In DNP komt de eerste alinea uit het gedeelte over het hoofdwerk overeen met “les sources” en “idées principales”, de tweede alinea met “structure et contenu” en het gedeelte “Sprache und Stil” met “langue et style”. Steeds is de ANRW veel uitgebreider. Wel voegt DNP een extra titel toe, nl. “Überlieferung und Nachwirkung”, waar de ANRW geen tegenhanger voor heeft.

Externe link[bewerken]

Meest recente online editie: Columella, Lucius Junius Moderatus. On Agriculture, Volume 1, ed. Harrison Boyd Ash, William Heinemann (Oxford, 1940),via Perseus Digital Library (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:2008.01.0504 laatste toegang 10/12/2017)