Mantelzorg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

In Nederland zijn er 3,6 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Zo'n 1,1 miljoen mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een ander. 450.000 mantelzorgers voelen zich zwaarbelast of overbelast.[1] De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen wel tegen tal van problemen aan. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om de zorg te combineren met een betaalde baan, is het moeilijk om de zorg tijdelijk over te dragen en maken veel mantelzorgers extra kosten.

Jaarlijks is er de Dag van de Mantelzorg. In het hele land worden dan activiteiten georganiseerd om mantelzorgers een hart onder de riem te steken. De Dag van de Mantelzorg vindt plaats in de Week van Chronisch Zieken in november.

In Vlaanderen bestaan een aantal verenigingen die de belangen van mantelzorgers behartigen, waaronder het Kenniscentrum Mantelzorg vzw, afgekort KeM.

Mantelzorgwoning[bewerken]

Een mantelzorgwoning is een woning voor een zorgverlener op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft, of omgekeerd. Voor de bouw/plaatsing hiervan is geen omgevingsvergunning nodig. Wel is het Bouwbesluit van toepassing. Als de mantelzorg ophoudt hoeft het bouwwerk niet verwijderd te worden, maar het moet wel zodanig gewijzigd worden dat het niet langer geldt als woning. Men moet bijvoorbeeld de keuken en badkamer verwijderen, waardoor de woning degradeert tot tuinhuis.[2]

Mantelzorgcompliment en eventuele verlaging van de erfbelasting[bewerken]

In Nederland kan de overheid ingevolge artikel 19a van de Wet maatschappelijke ondersteuning, nader uitgewerkt in artikel 6a en verder van de Regeling maatschappelijke ondersteuning, aan een persoon die mantelzorg verleent een mantelzorgcompliment verstrekken. Voorwaarde is dat door het CIZ of bureau jeugdzorg een indicatie is afgegeven met een geldigheidsduur van ten minste 371 dagen voor extramurale zorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.[3]

Het houdt enerzijds een zeer lage uitkering in (2012: € 200) als blijk van waardering; een verzorgde kan deze per jaar eenmaal aan één mantelzorger laten verstrekken; een mantelzorger die meerdere personen verzorgt kan de uitkering per jaar maar één keer krijgen. Als de mantelzorger en de verzorgde bloedverwanten in de rechte lijn zijn en de verzorgde vermogend is dan is echter in het geval dat de verzorgde het volgende kalenderjaar overlijdt onder voorwaarden het financiële belang veel groter. Als in dat geval de mantelzorger een gezamenlijke huishouding heeft met de verzorgde dan is het mantelzorgcompliment een van de voorwaarden om als partners in de zin van de erfbelasting te kunnen gelden. Dit kan tot gevolg hebben dat meer dan € 100.000 aan erfbelasting wordt bespaard.[4][5][6]De belastingdienst suggereert op haar website dat het geld ontvangen moet zijn voor het jaar van het overlijden. In kamervragen aan staatssecretaris Martin van Rijn, stelt laatstgenoemde onomstreden dat de toekenning moet zijn geschied in het jaar voor het overlijden. Dus niet dat het bedrag zelf in dat voorafgaande jaar al moet zijn ontvangen. [7][8]

Per jaar wordt ruim 300.000 maal een mantelzorgcompliment verstrekt.[9]

Een mantelzorger van een zorgvrager met een intramurale AWBZ-indicatie die nog niet in een instelling verblijft maar daarvoor op een wachtlijst staat komt niet in aanmerking voor een mantelzorgcompliment.

Voor de jaren 2010 en 2011 geldt met terugwerkende kracht een overgangsregeling. [10]

De voorgestelde Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 regelt dat het landelijke systeem wordt vervangen door nieuwe, gemeentelijke versies van het mantelzorgcompliment. De eventuele verlaging van de erfbelasting wordt daarbij afgeschaft.

Mantelzorgboete[bewerken]

In de Nederlandse Eerste Kamer is een wetsontwerp aanhangig dat ouderen die bij hun kinderen intrekken vanaf juli 2015 maandelijks 300 euro kort op hun AOW-uitkering.[11] [12] Staatssecretaris Jetta Klijnsma zag geen meerderheid voor haar voorstel in de Eerste Kamer en besloot op 28 mei 2014 de boete een jaar uit te stellen.[13]

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]