Omgevingsvergunning

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk. De gemeente geeft deze af. De omgevingsvergunning is sinds 2010 de centrale vergunning voor bouwen van een bouwwerk waarbij slechts één procedure vereist is voor het verkrijgen ervan, in plaats van meerdere vergunningen, tot 27 aan toe voor verschillende aspecten, die voor 2010 gangbaar en verplicht waren.

Nederland[bewerken]

De omgevingsvergunning werd in Nederland op 1 oktober 2010 ingevoerd ter vervanging van de verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu. Dit waren onder andere de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning, sloopvergunning en de kapvergunning.

Het project omgevingsvergunning is onderdeel van het programma 'Modernisering VROM-regelgeving'. Dit programma heeft tot doel het aantal wetten en regels op het gebied van de fysieke leefomgeving flink te verminderen en te verbeteren. De omgevingsvergunning is er een onderdeel van.

Deze vergunning kan bij één loket bij de gemeente worden aangevraagd. Hiervoor gaat één procedure gelden waarop één besluit volgt. Voor beroep tegen dat besluit zal er één beroepsprocedure zijn.

De omgevingsvergunning is wettelijk geregeld met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Veel gemeenten en provincies experimenteerden al vóór 2010 met deze nieuwe wettelijke voorschriften. Ervaringen zijn gebundeld op de website Kennisplein omgevingsvergunning. Er zijn door de Rijksoverheid diverse folders uitgebracht die gemeenten en provincies ondersteunen bij de invoering. Vanaf 1 oktober 2010 werken alle gemeenten en provincies met de nieuwe vergunning.

Het Besluit Omgevingsrecht omvat meerdere begrippen, zoals erf, hoofdgebouw, bijbehorend bouwwerk, etc.

Vlaanderen[bewerken]

Ook in Vlaanderen maakte de regering-Peeters II werk van de invoering van een omgevingsvergunning. Het decreet daartoe werd na een lange weg uiteindelijk goedgekeurd in april 2014.[1] De uitvoeringsbesluiten van 27 januari 2015 werden op 23 februari 2016 gepubliceerd, waarmee de omgevingsvergunning sinds 23 februari 2017 geldt. Gemeentebesturen konden echter uitstel vragen tot 1 juni 2017.

De omgevingsvergunning in Vlaanderen vervangt de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning. De omgevingsvergunning krijgt een permanent karakter, maar de bedrijven zullen wel vaker gecontroleerd worden.

Externe links[bewerken]

Nederland:

Vlaanderen: