Deputatie (provinciebestuur)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Vergunning van "Bestendige Deputatie van de Provincieraad" van Oost-Vlaanderen, aanvraag 3 januari 1934, goedgekeurd 19 maart 1934

De deputatie in Vlaanderen of het provinciecollege (collège provincial) in Wallonië, is de uitvoerende macht op het niveau van de provincie (respectievelijk de vijf Vlaamse provincies en de vijf Waalse provincies), vergelijkbaar met het schepencollege op gemeentelijk niveau, en met de regering in een (deel)staat. De deputatie wordt verkozen door de leden van de provincieraad die zelf bij algemeen stemrecht verkozen wordt en dus wetgevende macht is. De leden van de deputatie worden in Vlaanderen gedeputeerde genoemd.

De deputatie wordt voorgezeten door de provinciegouverneur. Omdat hij niet verkozen wordt maar een aangesteld ambtenaar is (voorheen door de koning, sinds 2004 door de gewestregeringen), heeft hij geen stemrecht binnen de deputatie. De deputatie zelf bestaat uit door de provincieraad verkozen leden, de gedeputeerden. Ze hebben geen individuele beslissingsbevoegdheid, maar kunnen wel de provinciale bevoegdheden (zoals onderwijs, milieu, toerisme en gezondheid) onderling verdelen ter voorbereiding en opvolging van de dossiers. Ze zijn verantwoording verschuldigd aan de provincieraad.

Naast taken als "uitvoerende macht" heeft de deputatie traditioneel ook een rechtsprekende functie, zoals uitspraak in beroep over vergunningen, of, vóór de oprichting van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, geschillen inzake lokale verkiezingen.

De Vlaamse provincies tellen elk zes gedeputeerden. Na de verkiezingen van 2018 zullen ze slechts vier gedeputeerden tellen.[1] Oorspronkelijk werd een vermindering naar vijf in het decreet voorzien, maar dit werd aangepast (in 2017) nog voor dit in werking kon treden in 2018. De Waalse provincies met minder dan 750.000 inwoners (Waals-Brabant, Namen en Luxemburg) hebben vier gedeputeerden, de provincies met meer inwoners (Henegouwen en Luik) tellen er vijf.

Vóór het Vlaamse provinciedecreet van 2005 en het Waalse decreet van 2004 werd gesproken van Bestendige Deputatie of Députation permanente.

Een soortgelijke functie in Nederland is de Gedeputeerde Staten.