Momentmagnitudeschaal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

De momentmagnitudeschaal (vaak afgekort tot MMS; ook genoteerd als , waarin w staat voor de verrichte arbeid) is een schaal die door seismologen wordt gebruikt om de kracht van aardbevingen te meten. De schaal meet deze kracht aan de hand van de vrijgekomen energie.[1] De magnitude is gebaseerd op het moment van de aardbeving, welke gelijk is aan de starheid van de aarde, vermenigvuldigd met de gemiddelde verzakking van de breuk en de omvang van het gebied dat is verzakt.[2]

De schaal werd ontwikkeld in de jaren 70 van de 20e eeuw als opvolger van de schaal van Richter, . De momentmagnitudeschaal is nu de primaire schaal die door het United States Geological Survey wordt gebruikt voor het meten van elke grote aardbeving.[3]

Net als bij de schaal van Richter, is de MMS een logaritmische schaal; de kracht van een aardbeving neemt per punt op de schaal toe met een factor 31,6.

Vergelijking met de schaal van Richter[bewerken]

In 1935 bedacht Charles Richter een schaal voor het meten van de kracht van gemiddelde aardbevingen (met een magnitude tussen de 3,0 en 7,0). Deze schaal was gebaseerd op de reacties van seismografen en hun afstand van het epicentrum. Hierdoor kent de schaal echter een maximumgrens; alle grote aardbevingen hebben een lokale magnitude van rond de 7.

De momentmagnitudeschaal () werd geïntroduceerd in 1979 door de seismologen Thomas C. Hanks en Hiroo Kanamori, beiden werkzaam aan de Harvard-universiteit. Hun schaal was bedoeld om de tekortkomingen van de schaal van Richter te verhelpen, maar toch consequent te blijven. Hun schaal is gebaseerd op de fysieke omvang van een aardbeving, met name het seismisch moment (). Bij gemiddelde aardbevingen geeft de schaal dezelfde waarden aan als de schaal van Richter. De schaal kent echter geen maximumwaarde. De schaal is daarom bruikbaar voor zware aardbevingen. Voor kleine bevingen wordt echter nog steeds de schaal van Richter gebruikt.

Slordigheidshalve spreken nieuwsmedia, kranten e.d. ten onrechte nog steeds van de „schaal van Richter” terwijl ze in feite de momentmagnitudeschaal bedoelen.

Geen van beide schalen meet de intensiteit van de aardbeving, die wordt gedefinieerd door opgelopen schade en de mate waarin de grond schudt. Die intensiteit hangt van veel dingen af zoals de grondsoort, onderlagen, diepte, type verplaatsing en de afstand tot het epicentrum.

De volgende tabel vergelijkt de schaal van Richter () en de momentmagnitudeschaal voor enkele grote aardbevingen in Californië.

Datum Seismisch moment Schaal van Richter Momentmagnitude
1933-03-11 2 6,3 6,2
1940-05-19 30 6,4 7,0
1941-07-01 0,9 5,9 6,0
1942-10-21 9 6,5 6,6
1946-03-15 1 6,3 6,0
1947-04-10 7 6,2 6,5
1948-12-04 1 6,5 6,0
1952-07-21 200 7,2 7,5
1954-03-19 4 6,2 6,4

Berekening[bewerken]

Het symbool voor de momentmagnitudeschaal is , met het subscript w voor de verrichte arbeid. Het momentmagnitude is een dimensieloos getal gedefinieerd door

waarin staat voor het seismisch moment in Newtonmeters. De constante waardes in de berekening zijn gekozen om te zorgen dat de berekening consistent is aan de waardes gemeten met eerdere schalen, vooral de schaal van Richter.

De oorspronkelijke definitie is gegeven in cgs (centimeter-gram-seconden) eenheden, en is dan

waarin dan staat voor het seismisch moment in dynecentimeters.

Net als bij de schaal van Richter, betekent een verhoging van 1 op deze logaritmische schaal een toename van 101,5 = 31,6 keer de kracht van de vrijgekomen energie bij een aardbeving, en een verhoging van 2 een toename van 103 = 1000 keer.

Externe link[bewerken]