Nederlandse Rode Lijst (planten)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sinds 1950 zijn bijna 500 van de 1536 autochtone wilde plantensoorten in Nederland in aantal achteruitgegaan en zijn er meer dan 40 uitgestorven. Om hier een halt aan toe te roepen is er onder meer een zogenaamde Rode lijst voor planten opgesteld. Op de Rode lijst van 2004 staan 499 soorten. In 2012 is het Basisrapport met voorstel voor de herziene Rode Lijst vaatplanten opgesteld door de stichting Floron in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse Rode Lijst 2012. Op deze nieuwe lijst staan 530 bedreigde soorten, 37% van de in totaal 1432 wilde plantensoorten die in Nederland voorkomen. Ten opzichte van tien jaar geleden komen het akkerzenegroen, de bosboterbloem en het klein slijkgras niet meer in Nederland voor. Het rood bosvogeltje, de brede raai, de wilgalant, het akkerviltkruid, het smal longkruid en de geoorde veldsla zijn weer juist terug. Het opstellen van Rode Lijsten komt voort uit het verdrag van Bern, dat in 1982 door Nederland is geratificeerd. Dit verdrag vraagt bijzondere aandacht voor soorten die met uitsterven worden bedreigd en die kwetsbaar zijn (artikel 1 en 3). In artikel 7 van de Flora- en faunawet is vastgelegd dat de overheid lijsten opstelt van dier- en plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen en die bedreigd zijn. Op de Rode Lijst voor planten komen plantensoorten voor die in Nederland met uitsterving bedreigd worden en/of beschermd zijn, zoals Parnassia. Daarnaast komen in Nederland veel zeldzame soorten voor. Diverse van deze planten komen voor in gebieden die beschermd worden op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Het ministerie van LNV heeft op 18 februari 2003 een ontwerplijst gepresenteerd met speciale beschermingszones voor natuurlijke habitats op grond van deze richtlijn. De gebieden gaan uiteindelijk deel uitmaken van een groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden: het "Natura 2000"-netwerk.

In 1990 verscheen de eerste Rode Lijst voor de Nederlandse vaatplanten: 'Floron Rode Lijst 1990. Rode Lijst van de in Nederland verdwenen en bedreigde planten (Varenachtigen en Zaadplanten) over de periode 1.1.1980-1.1.-1990'.

Het was de bedoeling van de stichting Floron dat deze lijst de basis zou gaan vormen van de discussie over de Rode Lijst. Die discussie kwam er niet omdat de lijst onmiddellijk geaccepteerd werd. In het natuurbeleid werden nadien doelsoorten geïntroduceerd, die op bepaalde plaatsen verschilden van de Rode Lijst. Hierdoor ontstond er verwarring onder beheerders van natuurgebieden over de vraag aan welke soorten nu de waarde van natuurterreinen kon worden afgemeten. Om de spanning tussen de lijst van doelsoorten en de Rode Lijst op te heffen werd besloten om tot een nieuwe Rode Lijst te komen. Deze werd gepubliceerd in 2000, en werd samengesteld door Ruud van der Meijden, Baudewijn Odé, Kees Groen, Flip Witte en Dick Bal.

De nieuwe Rode Lijst verschilt nogal van de oude van 1990. Er zijn 74 nieuwe soorten, terwijl er 116 niet meer op voorkomen. Op de oude Rode Lijst van 1990 stonden 42 soorten meer dan op de nieuwe van 2000. Deels worden deze veranderingen veroorzaakt door het gebruik van iets andere criteria. Maar zij vloeien ook voort uit de gegevens die de laatste 10 jaar met het algemeen project van FLORON zijn verzameld.

Op 5 november 2004 werd de nieuwe Rode Lijst voor vaatplanten door Minister Cees Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld. In 2012 verscheen weer een nieuwe versie van de Rode lijst van planten.

Soorten van een Rode Lijst genieten op grond daarvan nog geen wettelijke bescherming. Deze bescherming treedt pas op bij publicatie in de Staatscourant. Wettelijk is wel vastgelegd dat de overheid zich inzet voor de bescherming van deze soorten en dat zij het onderzoek daartoe bevordert. Van provincies, gemeenten en terreinbeherende organisaties wordt verwacht dat zij bij beleid en beheer rekening houden met de Rode Lijsten.

Hieronder volgt de op 5 november 2004 vastgestelde lijst:

De soorten op de Rode Lijst van 2004[bewerken]

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · Legenda 
wetenschappelijke naam Nederlandse naam zeldzaamheidsklasse trendklasse
A
Orchis ustulata Aangebrande orchis x tttt
Orchis simia Aapjesorchis zzz 0/+
Potentilla sterilis Aardbeiganzerik zz t
Cirsium acaule Aarddistel zzz ttt
Bunium bulbocastanum Aardkastanje zzz t
Artemisia absinthium Absintalsem z t
Stachys arvensis Akkerandoorn z ttt
Ranunculus arvensis Akkerboterbloem zzz ttt
Torilis arvensis Akkerdoornzaad zzz tt
Gagea villosa Akkergeelster zzz t
Misopates orontium Akkerleeuwenbek z tt
Odontites vernus ssp. vernus Akkerogentroost zzz tt
Filago arvensis Akkerviltkruid x tttt
Ajuga chamaepitys Akkerzenegroen zzz tt
Circaea alpina Alpenheksenkruid zzz 0/+
Juncus alpinoarticulatus subsp. alpinoarticulatus Alpenrus zzz 0/+
Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk zzz 0/+
Eleocharis quinqueflora Armbloemige waterbies zz tt
B
Helictotrichon pratense Beemdhaver zzz 0/+
Knautia arvensis Beemdkroon a tt
Narthecium ossifragum Beenbreek zz ttt
Euphrasia rostkoviana Beklierde ogentroost zzz ttt
Arctostaphylos uva-ursi Berendruif zzz tt
Bromopsis erecta Bergdravik zzz 0/+
Teucrium montanum Berggamander zzz ttt
Hypericum montanum Berghertshooi zzz ttt
Platanthera chlorantha Bergnachtorchis zzz t
Clinopodium menthifolium Bergsteentijm zzz 0/+
Alchemilla monticola Bergvrouwenmantel zzz 0/+
Cucubalus baccifer Besanjelier zzz tt
Stachys officinalis Betonie zzz tt
Oenanthe pimpinelloides Beverneltorkruid zzz 0/+
Briza media Bevertjes z ttt
Hyoscyamus niger Bilzekruid zz t
Cystopteris fragilis Blaasvaren zzz tt
Anagallis arvensis subsp. foemina Blauw guichelheil zzz ttt
Puccinellia fasciculata Blauw kweldergras zzz 0/+
Sherardia arvensis Blauw walstro z ttt
Orobanche purpurea Blauwe bremraap zzz t
Succisa pratensis Blauwe knoop a tt
Linaria arvensis Blauwe leeuwenbek x tttt
Sesleria albicans Blauwgras x tttt
Cephalanthera damasonium Bleek bosvogeltje zzz t
Alyssum alyssoides Bleek schildzaad zzz tt
Utricularia ochroleuca Bleekgeel blaasjeskruid x tttt
Galeopsis segetum Bleekgele hennepnetel z ttt
Lathraea squamaria Bleke schubwortel zzz 0/+
Carex pallescens Bleke zegge z t
Carex hostiana Blonde zegge zz ttt
Trifolium medium Bochtige klaver zz t
Himantoglossum hircinum Bokkenorchis zzz 0/+
Agrostemma githago Bolderik zzz ttt
Equisetum variegatum Bonte paardenstaart zzz tt
Nardus stricta Borstelgras a tt
Clinopodium vulgare Borstelkrans zz t
Fragaria vesca Bosaardbei a tt
Ranunculus polyanthemos subsp. nemorosus Bosboterbloem zzz ttt
Bromopsis ramosa subsp. benekenii Bosdravik zzz tt
Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem a tt
Galium sylvaticum Boswalstro x tttt
Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik zzz ttt
Veronica austriaca subsp. teucrium Brede ereprijs zzz tt
Dactylorhiza majalis subsp. majalis Brede orchis z tt
Galeopsis ladanum Brede raai x tttt
Elodea canadensis Brede waterpest a tt
Euphorbia platyphyllos Brede wolfsmelk zzz tt
Zannichellia palustris subsp. major Brede zannichellia x tttt
Koeleria pyramidata Breed fakkelgras zzz t
Corispermum marschallii Breed vlieszaad x tttt
Eriophorum latifolium Breed wollegras zzz ttt
Rhynchospora fusca Bruine snavelbies a tt
Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis zzz t
C
Hypericum canadense Canadees hertshooi zzz ttt
Actaea spicata Christoffelkruid zzz t
D
Goodyera repens Dennenorchis zzz 0/+
Huperzia selago Dennenwolfsklauw zzz ttt
Puccinellia rupestris Dichtbloemig kweldergras x tttt
Carex muricata Dichte bermzegge zzz tt
Orobanche reticulata Distelbremraap zzz 0/+
Oenanthe crocata Dodemansvingers zzz 0/+
Veronica opaca Doffe ereprijs zz t
Lolium temulentum Dolik x tttt
Thlaspi perfoliatum Doorgroeide boerenkers zzz 0/+
Cicendia filiformis Draadgentiaan zz ttt
Trifolium micranthum Draadklaver zz t
Juncus filiformis Draadrus zz t
Carex lasiocarpa Draadzegge z t
Bromus secalinus Dreps zzz ttt
Ranunculus tripartitus Driedelige waterranonkel x tttt
Carlina vulgaris Driedistel z t
Galium tricornutum Driehoornig walstro x tttt
Schoenoplectus triqueter Driekantige bies zz tt
Sparganium angustifolium Drijvende egelskop zzz tt
Ranunculus omiophyllus Drijvende waterranonkel x tttt
Luronium natans Drijvende waterweegbree z tt
Blechnum spicant Dubbelloof a tt
Scabiosa columbaria Duifkruid zz ttt
Filago vulgaris Duits viltkruid zzz ttt
Genista germanica Duitse brem zzz ttt
Gentianella germanica Duitse gentiaan zzz t
Anagallis minima Dwergbloem zz ttt
Mibora minima Dwerggras zzz t
Juncus pygmaeus Dwergrus zzz ttt
Filago minima Dwergviltkruid a tt
Radiola linoides Dwergvlas zz ttt
E
Cochlearia officinalis ssp. officinalis Echt lepelblad z t
Teucrium chamaedrys subsp. germanicum Echte gamander zzz ttt
Solidago virgaurea Echte guldenroede z tt
Althaea officinalis Echte heemst z t
Carum carvi Echte karwij a tt
Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem zzz 0/+
Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras z t
Paris quadrifolia Eenbes zz t
Moneses uniflora Eenbloemig wintergroen zzz 0/+
Salicornia pusilla Eenbloemige zeekraal zzz tt
Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen x tttt
Kickxia spuria Eironde leeuwenbek zzz t
Eleocharis ovata Eivormige waterbies zzz 0/+
Armeria maritima Engels gras z tt
Cochlearia officinalis subsp. anglica Engels lepelblad zz t
F
Bupleurum tenuissimum Fijn goudscherm zzz tt
Alchemilla filicaulis Fijnstengelige vrouwenmantel zzz 0/+
Hypericum pulchrum Fraai hertshooi zz tt
Gentianella ciliata Franjegentiaan zzz ttt
Conopodium majus Franse aardkastanje zzz 0/+
Fagopyrum tataricum Franse boekweit x tttt
Silene gallica Franse silene zzz ttt
G
Cladium mariscus Galigaan z t
Ulex europaeus Gaspeldoorn z t
Cyperus flavescens Geel cypergras x tttt
Filago lutescens Geel viltkruid zzz ttt
Helianthemum nummularium Geel zonneroosje zzz 0/+
Alchemilla xanthochlora Geelgroene vrouwenmantel zzz 0/+
Epipactis muelleri Geelgroene wespenorchis zzz tt
Linum catharticum Geelhartje z tt
Potamogeton x zizii Gegolfd fonteinkruid zzz 0/+
Valerianella carinata Gegroefde veldsla zzz 0/+
Callitriche cophocarpa Gekield sterrenkroos x tttt
Glaucium flavum Gele hoornpapaver zzz 0/+
Cornus mas Gele kornoelje zzz 0/+
Aconitum vulparia Gele monnikskap zzz t
Carex flava Gele zegge zzz tt
Botrychium lunaria Gelobde maanvaren z t
Atriplex laciniata Gelobde melde zzz 0/+
Festuca ovina s.s. Genaald schapengras zzz ttt
Gratiola officinalis Genadekruid zzz ttt
Valerianella rimosa Geoorde veldsla x tttt
Alchemilla subcrenata Geplooide vrouwenmantel zzz ttt
Atriplex pedunculata Gesteelde zoutmelde zzz tt
Valerianella dentata Getande veldsla zzz ttt
Hypochaeris maculata Gevlekt biggenkruid x tttt
Hypericum maculatum s.s. Gevlekt hertshooi zzz tt
Tuberaria guttata Gevlekt zonneroosje zzz ttt
Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis z tt
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie a tt
Trichophorum cespitosum subsp. germanicum Gewone veenbies a tt
Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem a tt
Gypsophila muralis Gipskruid zzz ttt
Hypochaeris glabra Glad biggenkruid zz ttt
Carex laevigata Gladde zegge zzz 0/+
Cerastium fontanum subsp. holosteoides Glanzige hoornbloem zz t
Trisetum flavescens Goudhaver a tt
Lepidium graminifolium Graskers zzz 0/+
Lathyrus nissolia Graslathyrus zz t
Carex divulsa Groene bermzegge zzz t
Coeloglossum viride Groene nachtorchis zzz tt
Liparis loeselii Groenknolorchis zz tt
Asplenium viride Groensteel zzz 0/+
Illecebrum verticillatum Grondster a ttt
Legousia speculum-veneris Groot spiegelklokje zzz ttt
Zostera marina Groot zeegras zz tt
Isoetes lacustris Grote biesvaren zzz ttt
Fragaria moschata Grote bosaardbei zzz ttt
Orobanche rapum-genistae Grote bremraap zzz ttt
Centaurea scabiosa Grote centaurie zz t
Anthericum liliago Grote graslelie zzz 0/+
Listera ovata Grote keverorchis z t
Aphanes arvensis Grote leeuwenklauw zz tt
Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis zzz ttt
Thymus pulegioides Grote tijm z t
Lycopodium clavatum Grote wolfsklauw zz ttt
Primula veris Gulden sleutelbloem zz t
H
Veronica triphyllos Handjesereprijs zzz ttt
Carex pendula Hangende zegge zzz 0/+
Rhinanthus alectorolophus Harige ratelaar zzz t
Orchis morio Harlekijn zzz ttt
Tetragonolobus maritimus Hauwklaver zzz 0/+
Holosteum umbellatum Heelbeen zz ttt
Sanicula europaea Heelkruid zz t
Pedicularis sylvatica Heidekartelblad zz ttt
Carex ericetorum Heidezegge zzz tt
Orobanche ramosa Hennepvreter x tttt
Spiranthes spiralis Herfstschroeforchis zzz ttt
Anacamptis pyramidalis Hondskruid zzz 0/+
Viola canina Hondsviooltje a tt
Herminium monorchis Honingorchis zzz ttt
Camelina sativa subsp. alyssum Huttentut x tttt
J
Juniperus communis Jeneverbes a tt
K
Alchemilla glabra Kale vrouwenmantel z tt
Ranunculus polyanthemos subsp. polyanthemoides Kalkboterbloem zzz ttt
Centaurea calcitrapa Kalketrip zzz ttt
Cerastium brachypetalum Kalkhoornbloem zzz 0/+
Calepina irregularis Kalkraket zzz tt
Galium pumilum Kalkwalstro zzz t
Cynosurus cristatus Kamgras a tt
Dianthus carthusianorum Kartuizer anjer zzz ttt
Selinum carvifolia Karwijselie zzz tt
Peucedanum carvifolia Karwijvarkenskervel zz t
Ononis repens subsp. spinosa Kattendoorn a tt
Orobanche minor Klavervreter zz tt
Utricularia minor Klein blaasjeskruid z t
Elatine hydropiper Klein glaskroos zzz t
Scutellaria minor Klein glidkruid zz tt
Circaea x intermedia Klein heksenkruid zzz 0/+
Najas minor Klein nimfkruid zzz 0/+
Spartina maritima Klein slijkgras zzz ttt
Legousia hybrida Klein spiegelklokje zzz t
Callitriche palustris Klein sterrenkroos zzz ttt
Cuscuta epithymum Klein warkruid z ttt
Pyrola minor Klein wintergroen zz tt
Zostera noltii Klein zeegras zz tt
Salvia verbenaca Kleinbloemige salie zzz ttt
Isoetes echinospora Kleine biesvaren zzz tt
Veronica verna Kleine ereprijs zzz tt
Lythrum hyssopifolia Kleine kattenstaart zzz 0/+
Listera cordata Kleine keverorchis zzz 0/+
Carex hartmanii Kleine knotszegge zzz 0/+
Azolla mexicana Kleine kroosvaren x tttt
Sanguisorba minor Kleine pimpernel z t
Rhinanthus minor Kleine ratelaar a tt
Thalictrum minus Kleine ruit zz t
Medicago minima Kleine rupsklaver zzz 0/+
Scorzonera humilis Kleine schorseneer zzz tt
Clinopodium acinos Kleine steentijm zz t
Valeriana dioica Kleine valeriaan z ttt
Oxycoccus palustris Kleine veenbes z t
Diphasiastrum tristachyum Kleine wolfsklauw zzz ttt
Euphorbia exigua Kleine wolfsmelk zz ttt
Drosera intermedia Kleine zonnedauw a tt
Sparganium natans Kleinste egelskop zz ttt
Erodium lebelii Kleverige reigersbek z t
Orobanche hederae Klimopbremraap zzz 0/+
Wahlenbergia hederacea Klimopklokje zzz tt
Ranunculus hederaceus Klimopwaterranonkel zz t
Gentiana pneumonanthe Klokjesgentiaan a ttt
Campanula glomerata Kluwenklokje zzz tt
Chondrilla juncea Knikbloem zzz ttt
Geum rivale Knikkend nagelkruid zzz ttt
Lathyrus linifolius Knollathyrus zzz ttt
Filipendula vulgaris Knolspirea zzz ttt
Saxifraga granulata Knolsteenbreek zz tt
Alopecurus bulbosus Knolvossenstaart zz tt
Schoenus nigricans Knopbies zz t
Torilis nodosa Knopig doornzaad z t
Carex buxbaumii Knotszegge zzz 0/+
Juncus capitatus Koprus zzz ttt
Corallorhiza trifida Koraalwortel x tttt
Centaurea cyanus Korenbloem a tt
Spergularia segetalis Korenschijnspurrie x tttt
Arnoseris minima Korensla zzz ttt
Stratiotes aloides Krabbenscheer a tt
Carum verticillatum Kranskarwij zzz ttt
Salvia verticillata Kranssalie zzz 0/+
Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel zzz tt
Sambucus ebulus Kruidvlier zzz tt
Genista pilosa Kruipbrem z ttt
Apium repens Kruipend moerasscherm zzz tt
Echinodorus repens Kruipende moerasweegbree zzz t
Thymus praecox Kruiptijm zzz 0/+
Gentiana cruciata Kruisbladgentiaan zzz 0/+
Cruciata laevipes Kruisbladwalstro z tt
Moenchia erecta Kruismuur x tttt
Polygala comosa Kuifvleugeltjesbloem zzz t
L
Catapodium marinum Laksteeltje zzz 0/+
Epilobium lanceolatum Lancetbladige basterdwederik zzz ttt
Drosera longifolia Lange zonnedauw zzz ttt
Potamogeton praelongus Langstengelig fonteinkruid zzz tt
Polystichum lonchitis Lansvaren zzz 0/+
Andromeda polifolia Lavendelhei z t
Thesium humifusum Liggend bergvlas zzz ttt
Veronica prostrata Liggende ereprijs zzz ttt
Sisymbrium supinum Liggende raket x tttt
Polygala serpyllifolia Liggende vleugeltjesbloem z tt
Linnaea borealis Linnaeusklokje zzz 0/+
M
Marrubium vulgare Malrove zzz ttt
Orchis mascula Mannetjesorchis zzz ttt
Petrorhagia prolifera Mantelanjer zzz ttt
Viola persicifolia Melkviooltje zzz tt
Epilobium palustre Moerasbasterdwederik a tt
Teucrium scordium Moerasgamander zzz tt
Hypericum elodes Moerashertshooi z t
Pedicularis palustris Moeraskartelblad z ttt
Taraxacum palustre Moeraspaardenbloem zz tt
Deschampsia setacea Moerassmele zzz ttt
Crepis paludosa Moerasstreepzaad zz t
Epipactis palustris Moeraswespenorchis z t
Lycopodiella inundata Moeraswolfsklauw z ttt
Euphorbia palustris Moeraswolfsmelk zz t
Allium oleraceum Moeslook z t
Crassula tillaea Mosbloempje zzz 0/+
Erysimum cheiri Muurbloem zzz ttt
Hieracium murorum Muurhavikskruid zz t
N
Lathyrus aphaca Naakte lathyrus zzz ttt
Scandix pecten-veneris Naaldenkervel zzz ttt
Silene noctiflora Nachtkoekoeksbloem zz tt
Galium boreale Noords walstro zzz 0/+
Trichophorum cespitosum subsp. cespitosum Noordse veenbies x tttt
Carex aquatilis Noordse zegge z tt
O
Littorella uniflora Oeverkruid zz tt
Trifolium subterraneum Onderaardse klaver zzz t
Apium inundatum Ondergedoken moerasscherm zz t
Potamogeton gramineus Ongelijkbladig fonteinkruid zz tt
Silene otites Oorsilene zz t
Tragopogon pratensis subsp. orientalis Oosterse morgenster zz tt
Scleranthus perennis Overblijvende hardbloem zzz ttt
P
Carex appropinquata Paardenhaarzegge zz t
Rumex aquaticus Paardenzuring x tttt
Parnassia palustris Parnassia z ttt
Arabis hirsuta subsp. sagittata Pijlscheefkelk zzz ttt
Utricularia intermedia Plat blaasjeskruid zzz t
Potamogeton compressus Plat fonteinkruid z t
Blysmus compressus Platte bies zz t
Mentha pulegium Polei zzz ttt
Carex cespitosa Polzegge zzz 0/+
Aceras anthropophorum Poppenorchis zzz t
Dianthus superbus Prachtanjer x tttt
Sagina subulata Priemvetmuur x tttt
Orchis purpurea Purperorchis zzz t
R
Campanula rapunculus Rapunzelklokje z tt
Gymnocarpium robertianum Rechte driehoeksvaren zzz 0/+
Corrigiola litoralis Riempjes zz ttt
Vaccinium uliginosum Rijsbes zzz tt
Leersia oryzoides Rijstgras zz t
Calamagrostis pseudophragmites Rivierstruisriet x tttt
Bidens radiata Riviertandzaad zzz 0/+
Blysmus rufus Rode bies zzz 0/+
Orobanche lutea Rode bremraap zzz tt
Erica cinerea Rode dophei zzz 0/+
Odontites vernus subsp. serotinus Rode ogentroost a tt
Lilium bulbiferum subsp. croceum Roggelelie zzz ttt
Callitriche hermaphroditica Rond sterrenkroos zzz tt
Pyrola rotundifolia Rond wintergroen z t
Carex diandra Ronde zegge zz t
Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw a ttt
Cephalanthera rubra Rood bosvogeltje x tttt
Daphne mezereum Rood peperboompje zzz t
Antennaria dioica Rozenkransje zzz ttt
Hypericum hirsutum Ruig hertshooi zz t
Bassia hirsuta Ruig zoutkruid x tttt
Dianthus armeria Ruige anjer zz tt
Leontodon hispidus Ruige leeuwentand z t
Plantago media Ruige weegbree z ttt
Lithospermum arvense Ruw parelzaad zzz ttt
Bromopsis ramosa subsp. ramosa Ruwe dravik zzz ttt
S
Gagea spathacea Schedegeelster zzz 0/+
Asperugo procumbens Scherpkruid zzz ttt
Taraxacum celticum Schraallandpaardenbloem z t
Ceterach officinarum Schubvaren zzz 0/+
Carex lepidocarpa Schubzegge zzz tt
Apium graveolens Selderij z t
Sagina nodosa Sierlijke vetmuur z tt
Eriophorum gracile Slank wollegras zzz ttt
Gentianella amarella Slanke gentiaan zzz t
Alchemilla micans Slanke vrouwenmantel zzz 0/+
Vicia tetrasperma subsp. gracilis Slanke wikke zzz ttt
Carex strigosa Slanke zegge zzz t
Carex limosa Slijkzegge x tttt
Anthoxanthum aristatum Slofhak a tt
Pulmonaria montana Smal longkruid x tttt
Galeopsis angustifolia Smalle raai zzz ttt
Ruppia maritima Snavelruppia zz t
Orchis militaris Soldaatje zzz tt
Cirsium dissectum Spaanse ruiter z ttt
Rumex scutatus Spaanse zuring zzz 0/+
Filago pyramidata Spatelviltkruid x tttt
Kickxia elatine Spiesleeuwenbek zz t
Caltha palustris subsp. araneosa Spindotterbloem zz t
Ruppia cirrhosa Spiraalruppia zzz tt
Potamogeton acutifolius Spits fonteinkruid z t
Hieracium lactucella Spits havikskruid zzz ttt
Alchemilla acutiloba Spitslobbige vrouwenmantel zzz 0/+
Dianthus deltoides Steenanjer z t
Rubus saxatilis Steenbraam zzz tt
Cerastium pumilum Steenhoornbloem zzz 0/+
Genista anglica Stekelbrem a ttt
Schoenoplectus pungens Stekende bies zzz ttt
Lycopodium annotinum Stekende wolfsklauw zzz t
Primula vulgaris Stengelloze sleutelbloem zzz tt
Hieracium amplexicaule Stengelomvattend havikskruid zzz 0/+
Catapodium rigidum Stijf hardgras zzz 0/+
Calamagrostis stricta Stijf struisriet zz tt
Myosotis stricta Stijf vergeet-mij-nietje zz ttt
Echinodorus ranunculoides Stijve moerasweegbree zz ttt
Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren zzz 0/+
Euphrasia stricta Stijve ogentroost a ttt
Erysimum hieracifolium Stijve steenraket zzz ttt
Vicia tenuifolia Stijve wikke zzz 0/+
Euphorbia stricta Stijve wolfsmelk zzz ttt
Crepis foetida Stinkend streepzaad zzz tt
Chenopodium vulvaria Stinkende ganzenvoet zzz ttt
Anthemis cotula Stinkende kamille zzz ttt
Carex punctata Stippelzegge zzz 0/+
Monotropa hypopitys Stofzaad zzz tt
Potamogeton obtusifolius Stomp fonteinkruid z t
Helichrysum arenarium Strobloem zzz ttt
T
Anagallis tenella Teer guichelheil zzz t
Myriophyllum alterniflorum Teer vederkruid zz tt
Carduus tenuiflorus Tengere distel zzz ttt
Minuartia hybrida Tengere veldmuur zzz ttt
Arabis glabra Torenkruid zzz tt
Carex brizoides Trilgraszegge zzz 0/+
Sedum reflexum Tripmadam zz tt
Bromus racemosus Trosdravik z tt
Teucrium botrys Trosgamander zzz ttt
Carex dioica Tweehuizige zegge zzz ttt
V
Arnica montana Valkruid zz ttt
Hieracium peleterianum Vals muizenoor zzz 0/+
Anthemis arvensis Valse kamille z ttt
Scheuchzeria palustris Veenbloembies zzz ttt
Hammarbya paludosa Veenmosorchis zzz ttt
Hierochloe odorata Veenreukgras z t
Gentianella campestris Veldgentiaan zzz ttt
Hordeum secalinum Veldgerst a tt
Salvia pratensis Veldsalie zz t
Genista tinctoria Verfbrem zz tt
Equisetum ramosissimum Vertakte paardenstaart zzz 0/+
Pinguicula vulgaris Vetblad zzz ttt
Rosa villosa Viltroos zz tt
Carex tomentosa Viltzegge x tttt
Carex digitata Vingerzegge zzz tt
Lolium remotum Vlasdolik x tttt
Cuscuta epilinum Vlaswarkruid x tttt
Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis z t
Ophrys insectifera Vliegenorchis zzz ttt
Eleogiton fluitans Vlottende bies z t
Ranunculus fluitans Vlottende waterranonkel zz tt
Carex pulicaris Vlozegge zz tt
Neottia nidus-avis Vogelnestje zzz ttt
Trifolium ornithopodioides Vogelpootklaver zzz 0/+
Carex caryophyllea Voorjaarszegge zz t
Carex vulpina Voszegge zz t
Veronica praecox Vroege ereprijs zzz ttt
Carex praecox Vroege zegge zzz tt
W
Orchis coriophora Wantsenorchis x tttt
Potentilla palustris Wateraardbei a tt
Menyanthes trifoliata Waterdrieblad a tt
Ludwigia palustris Waterlepeltje zzz ttt
Lobelia dortmanna Waterlobelia zzz ttt
Potamogeton coloratus Weegbreefonteinkruid zzz 0/+
Silaum silaus Weidekervel zzz t
Oenanthe silaifolia Weidekervel-torkruid zzz 0/+
Campanula patula Weideklokje zzz tt
Agrimonia procera Welriekende agrimonie zz t
Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis zz ttt
Juncus tenageia Wijdbloeiende rus zz ttt
Nepeta cataria Wild kattenkruid zz t
Artemisia campestris subsp. campestris Wilde averuit zzz tt
Myrica gale Wilde gagel a tt
Colchicum autumnale Wilde herfsttijloos zzz tt
Fritillaria meleagris Wilde kievitsbloem zz tt
Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus Wilde narcis zzz tt
Petroselinum segetum Wilde peterselie zzz 0/+
Consolida regalis Wilde ridderspoor zzz ttt
Thymus serpyllum Wilde tijm zz tt
Melampyrum arvense Wilde weit zzz ttt
Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid x tttt
Inula salicina Wilgalant x tttt
Lactuca saligna Wilgsla x tttt
Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje zzz tt
Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem zzz t
Pseudorchis albida Witte muggenorchis x tttt
Mentha suaveolens Witte munt zz tt
Phyteuma spicatum subsp. spicatum Witte rapunzel zzz t
Rhynchospora alba Witte snavelbies a tt
Ranunculus ololeucos Witte waterranonkel zz tt
Atropa bella-donna Wolfskers zzz t
Cirsium eriophorum Wollige distel zzz 0/+
Anthyllis vulneraria Wondklaver z t
Helleborus viridis subsp. occidentalis Wrangwortel zzz tt
Z
Serratula tinctoria Zaagblad x tttt
Galeopsis pubescens Zachte hennepnetel zzz ttt
Polystichum setiferum Zachte naaldvaren zzz 0/+
Polygonum oxyspermum subsp. raii Zandduizendknoop zzz 0/+
Euphorbia seguieriana Zandwolfsmelk zzz ttt
Seriphidium maritimum Zeealsem z t
Hordeum marinum Zeegerst zz tt
Galium glaucum Zeegroen walstro x tttt
Lathyrus japonicus Zeelathyrus zzz 0/+
Crithmum maritimum Zeevenkel zzz 0/+
Plantago maritima Zeeweegbree z tt
Euphorbia paralias Zeewolfsmelk zzz t
Oenanthe lachenalii Zilt torkruid z t
Thlaspi caerulescens Zinkboerenkers zzz t
Viola lutea subsp. calaminaria Zinkviooltje zzz ttt
Adonis aestivalis Zomeradonis x tttt
Leucojum aestivum Zomerklokje zzz t
Spiranthes aestivalis Zomerschroeforchis x tttt
Phyteuma spicatum subsp. nigrum Zwartblauwe rapunzel zz t
Lathyrus niger Zwarte lathyrus x tttt
Cornus suecica Zweedse kornoelje zzz ttt

Legenda[bewerken]

Zeldzaamheidsklasse[bewerken]

Volgorde van zeldzaamheidsklasse: a, z, zz, zzz en x

klasse betekenis
a algemeen voorkomend
z vrij zeldzaam
zz zeldzaam
zzz zeer zeldzaam
x afwezig, verdwenen

Trendklasse[bewerken]

Trend met betrekking tot het voorkomen: vanaf 0/+ tot tttt

klasse betekenis
0/+ stabiel of toegenomen
t matig afgenomen
tt sterk afgenomen
ttt zeer sterk afgenomen
tttt soort is niet meer aanwezig