Floron

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Floron
Floristisch Onderzoek Nederland
Doel gegevensverzameling wilde flora Nederland
Opgericht 1988

Floron (Floristisch Onderzoek Nederland) is een stichting die in Nederland het onderzoek coördineert naar het voorkomen van wilde plantensoorten. Het is een Particuliere Gegevensbeherende Organisatie.

Geschiedenis[bewerken]

Floron is opgericht in 1988 en bestaat uit zowel amateur-veldbiologen en professionele floristen. Het Landelijk Bureau van Floron was gelieerd aan het Rijksherbarium en de opvolger daarvan, het Naturalis Biodiversity Center te Leiden, maar is sinds 2010 in Nijmegen gehuisvest. Naturalis en Floron geven gezamenlijk het tijdschrift Gorteria uit.

Reeds ver voor de oprichting van Floron werd er in Nederland floristisch werk verricht, onder meer door het IVON (Instituut voor Vegetatie-onderzoek Nederland) en de NBV (Nederlandse Botanische Vereniging).

Naast het landelijk bureau zijn er districten. Nederland is in 23 Floron-districten verdeeld, waarin een districtscoördinator de activiteiten coördineert en de gegevens, die vergaard zijn door de floristen in dit district (meestal vrijwilligers) systematiseert en doorgeeft aan de centrale databank, die onderdeel is van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Ook beheert Floron de historische databanken Florivon (1900-1950) en Florbase (1950-1975). Enkele oudere, minder systematisch opgezette datasets zijn eveneens aanwezig, de oudste zijn van ongeveer 1800.

Belangrijke activiteiten zijn: het vervaardigen van verspreidingsatlassen en het leveren van veldgegevens daarvoor, het aanleveren van gegevens aan instanties, zoals het Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die de verbreiding van schadelijke exotische plantensoorten bijhoudt, en het Netwerk Ecologische Monitoring van het Ministerie van Economische Zaken. Ook de Nederlandse Rode Lijst van zeldzame en bedreigde plantensoorten wordt met behulp van Floron-gegevens samengesteld. Voorts worden de gegevens van Floron gebruikt bij de actualisatie van Heukels' Flora van Nederland.

Methodiek[bewerken]

Bij Floron beperkt het floristisch onderzoek zich tot het onderzoek naar de verspreiding van vaatplanten. Mossen, algen, schimmels en andere vallen daar niet onder. Deze worden onderzocht door eigen gespecialiseerde organisaties, zoals de Bryologische en Lichenologische Werkgroep, die mossen en korstmossen inventariseert. Onderzoek wordt verricht naar wilde en verwilderde planten, dus niet naar opzettelijk door de mens uitgezaaide of geplante individuen.

De plantensoorten worden op een gestandaardiseerde wijze geïnventariseerd. Behalve de naam, wordt ook het tijdstip en de plaats van waarneming van een plantensoort vastgelegd. Dit gebeurt met behulp van streeplijsten die worden ingevuld voor elk kilometerhok, een door Amersfoortcoördinaten begrensd vierkante kilometer. Als de soort ten minste éénmaal voorkomt in een dergelijk hok, wordt het genoteerd. Bij bijzondere soorten wordt ook het aantal exemplaren genoteerd.

In publicaties worden de gegevens vaak getoond als uurhokken, vijf bij vijf kilometer, om het verspreidingsbeeld weer te geven.

Zie ook[bewerken]