Oberkommando der Wehrmacht

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Oberkommando der Wehrmacht (OKW) werd in 1938 opgericht en was het opperbevel van de Duitse strijdkrachten (Wehrmacht) die de coördinatie op zich moest nemen van de Duitse landmacht (Heer), zeemacht (Kriegsmarine) en luchtmacht (Luftwaffe). Elke strijdkracht had een eigen opperbevel die rapporteerde aan het OKW; het Oberkommando des Heeres (OKH) voor de landmacht, het Oberkommando der Kriegsmarine (OKM) voor de zeemacht en het Oberkommando der Luftwaffe (OKL) voor de luchtmacht. Wegens de heersende rivaliteit tussen het OKW en het OKH en de negatieve invloed die het had op de operaties besliste Hitler in 1941 dat het Oberkommando des Heeres het opperbevel van de Duitse strijdkrachten aan het Oostfront moest opnemen en het OKW dat van alle overige oorlogstheaters. Vanaf 1941 waren er dus twee militaire opperbevelstructuren in het Derde Rijk.

Achtergrond[bewerken | brontekst bewerken]

Op 16 maart 1935 beval Adolf Hitler een grootschalige reorganisatie van de Reichswehr. De nieuwe Wehrmacht zou initieel worden opgebouwd rond 36 divisies en 12 legerkorpsen, een marine (de zogenaamde Kriegsmarine) en een luchtmacht (de zogenaamde Luftwaffe). Het opperbevel werd waargenomen door Werner von Blomberg, de Minister van Oorlog. In 1938 werden na de Blomberg-Fritschaffaire Minister van Oorlog Werner von Blomberg en de Bevelhebber van het Heer, de zogenaamde Oberbefehlshaber des Heeres (OBdH) Werner Freiherr von Fritsch ontslagen en Hitler ontbond het Ministerie van Oorlog (Reichswehrministerium) waarna op 4 februari 1938 het Oberkommando der Wehrmacht (OKW) werd opgericht.

OKW versus OKH[bewerken | brontekst bewerken]

In theorie was het OKW het opperbevel van de Duitse strijdkrachten (Wehrmacht) die de coördinatie op zich moest nemen van de drie legermachten; de Duitse landmacht (Deutsches Heer), de Duitse zeemacht (Kriegsmarine) en de Duitse luchtmacht (Luftwaffe). In de praktijk bleek dat het OKW de persoonlijke Generale staf was van Adolf Hitler die zijn ideeën moest omzetten in uitvoerbare plannen en die in de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog weinig gezag uitoefende over de drie andere bevelstructuren; het Oberkommando des Heeres (OKH), het Oberkommando der Luftwaffe (OKL) en het Oberkommando der Kriegsmarine (OKM). Er ontstond vooral een grote rivaliteit tussen het OKW en het OKH daar de meeste militaire operaties van nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog acties waren van het Heer (met luchtondersteuning). Hitler ondersteunde echter zijn OKW waardoor het OKW naarmate de oorlog vorderde meer en meer gezag kon uitoefenen over het OKH. In 1941 besliste Hitler dat het Oberkommando des Heeres (OKH) het opperbevel van de Duitse strijdkrachten aan het oostfront moest opnemen en het OKW dat van alle overige oorlogstheaters ( West-Europese front, Noord-Afrikaanse front en Italiaanse front).

Organisatie OKW[bewerken | brontekst bewerken]

Afdelingen[bewerken | brontekst bewerken]

Het OKW had zes afdelingen:

 1. Wehrmacht-Zentral-Abteilung,
 2. Wehrmacht-Führungsamt. (Vanaf 1940 veranderde de naam in Wehrmachtführungsstab),
 3. Amt Ausland / Abwehr (militaire spionage),
 4. Allgemeines Wehrmachtsamt,
 5. Wehrwirtschaftsamt,
 6. Justitzdienststelle.

Bevelhebbers[bewerken | brontekst bewerken]

1. Chef van het Opperbevel van de Duitse Strijdkrachten (Chef OKW)

 • Wilhelm Keitel -- vanaf februari 1938. Het OKW werd gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog geleid door Wilhelm Keitel, die rechtstreeks rapporteerde aan Adolf Hitler. Deze laatste gaf zichzelf vanaf 4 februari 1938 de titels Obersterbefehlshaber der Wehrmacht (opperbevelhebber) en Oberbefehlshaber des Heeres (hoofd van het OKH).

2. Adjudant van de Chef OKW

3. Chef Operaties OKW

4. Stafofficier van de Chef Operaties OKW (WFSt)

5. Adjudant van de Chef WFSt

6. Vice Chef WFSt

7. Eerste officier van het algemeen hoofdkwartier van de landmacht in het WFSt

 • Horst Baron Treusch von Buttlar-Brandenfels -- van 12 januari 1942 tot augustus 1944.
 • Wilhelm Meyer-Detring -- vanaf 20 augustus 1944.

8. Eerste officier van het algemeen hoofdkwartier van de luchtmacht in het WFSt

 • Berg
 • Boehm-Tettelbach

9. Eerste officier van de Admiraliteit in het WFSt

10. Chef van het legerhoofdkwartier van het OKW en Chef van de bewapening van de strijdkrachten

 • Walter Buhle -- januari 1942

11. Representatieve Militaire geschiedenis aan de Führer

 • Walter Scherff -- vanaf 17 mei 1942,

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]