Opwekkingslied

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Opwekkingsliederen)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Boekje met opwekkingsliederen, uitgave 1999

Een Opwekkingslied is een lied uit de bundel Opwekkingsliederen van de Stichting Opwekking. Aanvankelijk werd deze bundel alleen gebruikt binnen de Pinksterkerken, maar tegenwoordig wordt er ook in veel andere christelijke kerken in Nederland uit gezongen. Opwekkingsliederen kennen alledaags taalgebruik, een melodie die de mogelijkheid geeft om het lied te laten begeleiden door een praiseband in plaats van een orgel, een goed in het gehoor liggend ritme en meestal een vrolijk karakter. Hierdoor spreken de Opwekkingsliederen de moderne en/of jonge kerkganger vaak meer aan dan de oudere kerkmuziek zoals psalmen en gezangen. De bundel wordt jaarlijks uitgebreid met twaalf tot zestien liederen.

Geschiedenis[bewerken]

Het initiatief tot de eerste opwekkingsbundels werd ooit genomen door Wiesje Hoekendijk. Zij constateerde dat de bestaande Zangbundel Joh. de Heer en Glorieklokken, waar in evangelische en pinksterkringen uit gezongen werd, slechts weinig aanbiddingsliederen bevatte, en wilde dit gemis met een aanvullende bundel compenseren. De opwekkingsbundel bleek echter zodanig succesvol dat de beide oudere bundels in veel charismatische gemeenten voor een groot deel uit beeld verdwenen. Later werden in Opwekkingsliederen weer meerdere liederen van Johannes de Heer en Glorieklokken opgenomen.

De bundel Opwekkingsliederen wordt uitgegeven door Stichting Opwekking. Ieder jaar worden 12 nieuwe liederen gepresenteerd op de Pinksterconferentie die georganiseerd wordt door de Stichting Opwekking en plaatsvindt tijdens het pinksterweekend. Deze liederen worden aan de bundel toegevoegd. De nummers zijn niet noodzakelijk voor de conferentie geschreven, zoals een serie kerstliederen.

De liederen in de bundel zijn voornamelijk Nederlandstalig. Het grootste deel daarvan is vertaald uit het Engels, maar er worden steeds meer liederen gebruikt van Nederlandse bodem. Alle nieuwe liederen verschijnen jaarlijks ook op cd. Vonden de cd-opnamen lange tijd plaats tijdens de opwekkings-pinksterconferentie, sinds de vroege jaren 90 werden de opnames gedaan op het Zangfestijn in maart in congreshotel De Bron in Dalfsen en sinds maart 2009 op congrescamping De Kroeze Danne in Ambt Delden, zodat de cd al tijdens de conferentie verkocht kan worden en de opnames geen druk op het conferentieprogramma meer leggen. Tegenwoordig geeft Stichting Opwekking ook een cd-rom uit, waarbij met behulp van een beamer of tv-scherm de liederen in kerkdiensten geprojecteerd kunnen worden. Dit systeem wordt OPS genoemd (opwekking projectie systeem). De software bevat, naast de uitgaven van opwekking (tieners, kinderen en volwassenen), ook liedbundels van bijvoorbeeld Johan de Heer, de Baptistenbundel en Glorieklokken. Daarnaast is het mogelijk om eigen teksten toe te voegen en powerpoints, Bijbelteksten en filmpjes te projecteren.

Anno 2016 bevat de bundel 795 nummers. Naast de "gewone" opwekkingsliederen zijn er voor kinderen en tieners speciale liederen uitgebracht. In december 2014 liet stichting Opwekking weten te stoppen met de uitgave van de jaarlijkse kinder-cd. Door de voortgaande digitalisering was de verkoop sterk teruggelopen waardoor het niet langer rendabel was de cd uit te brengen.[1] Voor de tieners zijn er 252 opwekkingsliederen. Deze serie heet Life@opwekking. Hiervan is een groot deel van de liederen in het Engels.

Er ontstond de laatste jaren ophef over het naderende opwekkingsnummer 666. Dit omdat dat getal door veel christenen wordt beschouwd als het getal van het beest, ofwel in verband wordt gebracht met de antichrist. In 2003 wilde de Stichting Opwekking nog gewoon het Opwekkingsnummer 666 in de liedbundel opnemen, maar in 2007 besloot men het nummer over te slaan in de opwekkingsbundel van dat jaar, die tot en met nummer 667 ging. Dit vooral omdat het anders het laatste nummer van die uitgave zou zijn en daardoor prominent op alle bijbehorende materialen vermeld zou staan.

Bezwaren[bewerken]

De twee grootste bezwaren die wel gehoord worden over de opwekkingsliederen – zowel de bundel als geheel als elk lied op zich – ontstaan in de vergelijking met de traditionelere christelijke liedbundels; de tekst zou te eenvoudig en niet statig genoeg zijn, en de liederen zijn eenzijdig; God wordt vooral geprezen, er zijn te weinig nummers die gaan over twijfel, angst of gebed; er zou sprake zijn van te veel 'snelle emotie'.

Meerdere initiatieven worden genomen om de balans terug te vinden tussen liederen die aanspreken en liedbundels met een gevarieerde inhoud. Hieronder vallen onder meer de Evangelische Liedbundel (waarin ook een aantal opwekkingsliederen zijn opgenomen) van het Evangelisch Werkverband binnen de PKN, en het project Psalmen voor Nu. Tevens zou er - naar verluidt - de laatste jaren door de samenstellers van de opwekkingsbundel beter gelet worden op een evenwichtiger verdeling van de liederen, zodat naast de aanbiddingsliederen ook andere inhoudelijke genres aan bod komen. Een voorbeeld hiervan is het lied 778 Hoe lang o Heer, een vrije berijming op Psalm 13.

Naast bezwaren over de inhoud van opwekkingsliederen wordt er in de meer traditionele kerken - met name onder de oudere kerkgangers - bezwaar geuit tegen de vorm waarin de muziek tot uitdrukking komt. Door het gebruik van een praiseband in plaats van een orgel zou de muziek te werelds zijn en daardoor niet tot eer van God. In sommige traditionelere kerken waarin opwekkingsliederen gezongen worden, worden de muziekinstrumenten dan ook sober gehouden, of is er in veel gevallen slechts orgelbegeleiding.

Reactie op de bezwaren[bewerken]

Christenen die geen bezwaar hebben tegen een uitbundiger muzikale omlijsting bij de opwekkingsliederen, beroepen zich hierbij vaak op Psalm 150, de laatste psalm van het Bijbelboek Psalmen:

"Loof God in zijn heilige woning, loof hem in zijn machtig gewelf,
2 loof hem om zijn krachtige daden, loof hem om zijn oneindige grootheid.
3 Loof hem met hoorngeschal, loof hem met harp en lier,
4 loof hem met dans en tamboerijn, loof hem met snaren en fluit.
5 Loof hem met klinkende bekkens, loof hem met slaande cimbalen.
6 Alles wat adem heeft, loof de HEER.
Halleluja!"

Volgens deze christenen is er geen bezwaar voor het bespelen van allerlei muziekinstrumenten als begeleiding bij de opwekkingsliederen. In veel – met name charismatische – gemeenten is er tevens ruimte om met de muziek mee te klappen, te dansen en/of te zwaaien met vlaggen.