Overleg:Adriaan Alberga

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Adriaan Alberga was lid van het Hof van Justitie, de hoogste gerechtelijke instantie van Suriname. Ook is hij president van de krijgsraad geweest. Redenen waarom hij ook als Surinaams rechter dient te worden gecategoriseerd. Wikix 5 mrt 2010 01:29 (CET)

Voorafgaande discussie[brontekst bewerken]

Omdat Wikix zijn eigen overleg al (binnen twee dagen!) gearchiveerd heeft, en deze kwestie-Alberga vervolgens wel heeft aangekaart op Wikipedia:Overleg gewenst, lijkt het me wel dienstig het hieronder te kopiëren. Glatisant 5 mrt 2010 01:41 (CET)

(gekopieerd vanaf archief overleg Wikix):

Rechter bij het Internationaal Gerechtshof?[brontekst bewerken]

Met deze edit plaats je Adriaan Alberga in de categorie 'Rechter bij het Internationaal Gerechtshof'. Hoe kom je op dat wilde idee? - Robotje

Blijkbaar een vergissing, ik heb het teruggedraaid. Wikix 2 mrt 2010 16:02 (CET)
Tja, als je een kwartier later al niet meer kan achterhalen waarom je iets doet, dan weet ik het ook niet meer. Ik heb de categorie 'Surinaams rechter' ook maar weggehaald want die was niet relevant voor hem. - Robotje 2 mrt 2010 16:07 (CET)
Die categorie is wel van belang. Wikix 2 mrt 2010 16:07 (CET)
Wikix, nog maar enkele dagen geleden wees ook gebruiker GeeJee je nog met deze edit op Help:Categorie waar staat: "Plaats niet te veel categorieën op één pagina. De meeste pagina's zijn met 1 of 2 categorieën wel goed ondergebracht. Heeft u er duidelijk meer nodig, beoordeel dan of er categorieën bij zijn waar ze maar zijdelings mee te maken hebben en haal deze weg". Dat Alberga enige tijd plaatsvervangend kantonrechter was naast zijn landspraktizijn maakt die derde categorie niet relevant. Er loopt al een arbcom zaak tegen je vanwege dit soort edits!! Ik roep je met klem op je laatste revert zelf terug te draaien voordat ik het weer moet doen. - Robotje 2 mrt 2010 16:19 (CET)
Het gaat niet daarom maar dat hij lid was van het Hof van Justitie, de hoogste gerechtelijke instantie van Suriname. Ook is hij president van de krijgsraad geweest. Wikix 2 mrt 2010 16:21 (CET)
Je hoeft mij niet uit te leggen wat in dat artikel staat, dat heb ik zelf geschreven (nogmaals de hint: ga zelf artikelen schrijven). Er staan nu 3 categorieën, en die van rechter is daarbij voor mij de 3e en dus meest voor de hand liggende kandidaat om te verwijderen. Draai je het nu nog terug, of moet ik dat doen? - Robotje 2 mrt 2010 16:25 (CET)

(einde kopie overleg Wikix)

Voortgaande discussie[brontekst bewerken]

Toegevoegde opmerking: het idee dat de meeste artikelen met één of twee categorieën wel voldoende zijn ondergebracht, is volledig achterhaald. Dat zal in de begintijd van Wikipedia wellicht goed hebben gewerkt, maar niet in het verdergevorderde stadium waarin Wikipedia nu verkeert. Van belang is te kijken welke categorieën van belang zijn en dat kunnen er al naar gelang weinig of veel zijn. Wikix 5 mrt 2010 01:53 (CET)

@Wikix, een bestaande spelregel kan niet eenzijdig door een gebruiker als achterhaald terzijde worden geschoven. Als je van mening bent dat dit het geval is (het is je goed recht om dat te vinden) dan behoor je te proberen op basis van argumenten die spelregel veranderd te krijgen. Als je dat niet doet kan je te pas en te onpas schermen met het feit dat iets achterhaald zou zijn. Regels veranderen niet door de eenzijdige verklaring van één gebruiker, dat iets achterhaald is. Voor dat laatste is toch echt een uitspraak van de Wikipediagemeenschap nodig. Gouwenaar 5 mrt 2010 10:30 (CET)
Dat is achter de feiten aanlopen. Wikix 5 mrt 2010 15:40 (CET)
Welke feiten bedoel je? - Robotje 5 mrt 2010 16:28 (CET)
De feitelijke categorisering op deze Wikipedia: je kunt in nogal wat gevallen niet volstaan met slechts enkele categorieën. Wikix 5 mrt 2010 16:30 (CET)
Tja, als jij maar genoeg edits doet waarbij sprake is van overcategorisatie, dan zou die indruk kunnen ontstaan. Vandaar ook het belang om dat terug te draaien als het weer eens uit de klauwen loopt. - Robotje 5 mrt 2010 17:38 (CET)
Al naar gelang Wikipedia groeit, groeit ook de informatieverzorging met als gevolg meer categorieën. Wikix 5 mrt 2010 17:44 (CET)
Persoon is E omdat hij premier van Suriname is geweest. Daarvoor had hij een indrukwekkende carrière als praktizijn (advocaat). Dat zijn de twee belangrijke zaken waarop hij gecategoriseerd hoort te worden. Ik heb het artikel geschreven, en me toen behoorlijk verdiept in hem. Dat hij ook nog enige tijd president van de krijgsraad is geweest, is niet zo belangrijk voor de categorisatie van dit artikel. In 1940 waren er in Suriname 5 officieren en 208 onderofficieren en gewone manschappen [1]. Hoe vaak denk je dat hij als president van de krijgsraad betrokken was bij het bepalen van een vonnis? - Robotje 5 mrt 2010 08:11 (CET)
In het lemma wordt vermeld dat hij lid is geweest van het Hof van Justitie, dat lijkt mij eerder een reden dat hij E is dan het feit dat hij ook jarenlang advocaat is geweest, een advocaat krijgt enkel een lemma als hij als advocaat bijzondere zaken heeft gedaan, dus ik zou zeggen de categorie rechter ligt meer voor de hand dan advocaat, maar beiden lijken mij ook geen probleem. Peter b 5 mrt 2010 15:32 (CET)
Inderdaad. Vreemd dat gebruiker Robotje het lidmaatschap van het Hof achterwege laat. Ik krijg de indruk dat deze gebruiker dat alleen maar doet om er maar voor te zorgen dat Adriaan Alberga niet als Surinaams rechter hoeft te worden gecategoriseerd. Dat achterwege laten deed deze gebruiker ook al in de naar hierboven gekopieerde discussie op mijn overlegpagina. Wikix 5 mrt 2010 15:42 (CET)
@Peter, hij was niet zomaar een advocaat. Sterker nog, hij was niet zozeer een advocaat maar een praktizijn en bracht het tot 'landspraktizijn' en later tot premier. Over de periode dat hij lid van het Hof van Justitie was kon ik in de bronnen niets vinden, maar het wordt daar meer als een nevenfunctie vermeld dan een hoofdfunctie. Ik zou zeggen, lees het gehele artikel nog eens goed door, en pik niet alleen dat ene element eruit. En probeer het ook eens in de Surinaamse context te plaatsen. Een lidmaatschap van het Hof van Justitie in Suriname destijds is niet te vergelijken met dat in Nederland. Boven het kantongerecht zat meteen het hof van Justitie en in geheel Suriname woonden toen ongeveer evenveel mensen als Amersfoort nu als inwoners heeft. @Wikix, in de allereerste versie van het artikel heb ik 4 jaar geleden al geschreven:
Aanhalingsteken openen

Hij had in de loop der tijd tal van functies:

 • griffier van het Kanton Paramaribo
 • waarnemend advocaat-generaal
 • lid van het Hof van Justitie
 • president van de krijgsraad
 • deken van de balie
Aanhalingsteken sluiten
Daaruit blijkt al dat ik nooit verbloemd heb dat hij lid is geweest van het Hof van Justitie, maar daaruit blijkt ook dat het slechts een van de vele (neven)functies van het is geweest. - Robotje 5 mrt 2010 16:23 (CET)
Je hebt het in het overleg weggelaten. Wikix 5 mrt 2010 16:27 (CET)
@Robotje:Dat hij ws langer advocaat is geweest dan rechter wil ik wel aannemen, maar ik begrijp jouw bezwaar tegen de categorie rechter niet. Als ik in die categorie zou kijken dan verwacht ik toch daar alle lemma's te vinden over personen die mede vanwege hun rechter zijn in de encyclopedie staan? En een lid van het Hof van Justitie, hoe zeer dat ook maar een naar NL-maatstaven klein gerecht is, zou wmb in die categorie te vinden moeten zijn, hij was immers lid van het hoogste rechtscollege van het land. Peter b 5 mrt 2010 16:31 (CET)
Je opmerking "mede vanwege hun rechter zijn in de encyclopedie staan" voor het onderbrengen van artikelen in die categorie onderschrijf ik. Punt is alleen, dat zijn lidmaatschap van het Surinaamse Hof van Justitie niet de reden is dat er een artikel over hem bestaat. Er zijn in de loop der tijden heel wat personen lid geweest van dat hof waar waarschijnlijk nooit in de Nederlandstalige Wikipedia een artikel over komt. Dat hij ooit lid is geweest van dat hof is er voor de volledigheid bijgezet, maar uit de door mij gebruikte bronnen komt niet naar voren dat dat in zijn totale carrière een belangrijk feit is. - Robotje 5 mrt 2010 16:53 (CET)
Dat hij rechter is geweest van de hoogste gerechtelijke instantie van Suriname is zo'n belangrijk gegeven dat het van zichzelf een categoriale indeling rechtvaardigt, ongeacht of het artikel om die reden (mede) is geschreven en ongeacht hoe zijn carrière mag zijn verlopen. Wikix 5 mrt 2010 17:03 (CET)
Ik lees net in een krantenartikel bij zijn overlijden in 1952 de haast terloopse opmerking ".. was tijdelijk lid van het hof van justitie en werd landsminister van Justitie en Politie. .." Het feit dat het dus omschreven wordt als een tijdelijk lidmaatschap onderschrijft mijn punt. - Robotje 5 mrt 2010 17:05 (CET)
Ook een tijdelijk lidmaatschap van een dergelijk belangrijk gerechtshof is van belang. Blijft verder nog het presidentschap van de krijgsraad en (het minder belangrijke) plaatsvervangende kantonrechterschap. Overigens staat wat je aandraagt niet in het artikel vermeld. Wikix 5 mrt 2010 17:13 (CET)
Als je goed kijkt, zie je dat mijn vorige edit begon met "Ik lees net in een krantenartikel .."; toen ik het artikel ruim 4 jaar geleden begon, had ik niet de beschikking over dat krantenartikel. En dat jij van mening bent dat hij ook met een tijdelijk lidmaatschap van dat hof belangrijk genoeg lijkt te vinden voor die categorisatie ligt in de lijn der verwachtingen. Je lapt al tijden het uitgangspunt dat 1 á 2 categorieën genoeg zouden moeten zijn aan je laars. Zie ook vele eerdere discussies zoals je stelling dat een wethouderschap van Nederlander met daarna een lange burgemeesterscarrière, ook als was dat wethouderschap van een kleine plaats en voor een korte duur, altijd moet leiden tot vermelding in de categorie 'Nederlands wethouder' of een subcategorie daarvan [2]. Die houding heeft al tot heel wat conflicten met je geleid en de recente arbcom-uitspraak in de zaak tegen jou is dan er dan ook niet voor niets gekomen. - Robotje 5 mrt 2010 17:32 (CET)
Robotje mag het wat minder persoonlijk? Je hoeft het niet met Wikix eens te zijn, maar zijn argument is duidelijk, en persoonlijk vind ik twee of drie categoriën geen discussie waard. Peter b 5 mrt 2010 17:49 (CET)
@Peter b - mijn ervaring met gebruiker Robotje is, is dat deze gebruiker sterk gericht is op procedures. Dus als er staat 'één of twee categorieën' dan zal gebruiker Robotje dat zo uitleggen dat er niet meer dan twee categorieën vermeld mogen worden, ook als die derde enz. categorieën wel van belang zijn en haalt deze gebruiker vervolgens alles uit de kast om maar haar of zijn gelijk te krijgen. Wikix 5 mrt 2010 18:01 (CET)
@Robotje - Ik had gezien dat je dat net in het krantenartikel had gelezen, waar het mij om gaat, is dat het niet in het artikel vermeld staat maar dat het om een nieuw feit gaat wat je naar voren brengt, een feit waarvan ik vind dat het er niet toe doet bij de beoordeling of deze persoon als Surinaams rechter dient te worden gecategoriseerd. Het (oorspronkelijke) uitgangspunt van een paar categorieën is allang door de feiten ingehaald, zoals ik elders in deze discussie reeds heb geschreven. Neem je voorbeeld van het wethouderschap, een wethouder is wat belangrijkheid te vergelijken met een burgemeester, redelijk om iemand ook als wethouder te categoriseren als die persoon dat ook is geweest. Dat iemand wethouder geweest is van een kleine plaats is geen probleem, ook burgemeesters van kleine plaatsen worden gecategoriseerd en wethouders van kleine plaatsen kunnen ook een voor hun plaats belangrijke portefeuille hebben, sterker nog, kleine plaatsen beschikken over minder wethouders dan grote zodat wethouders van kleine plaatsen over omvangrijke portefeuilles beschikken. Wat betreft de duur van het wethouderschap lijkt het me niet redelijk in het geval personen ook als wethouder worden gecategoriseerd daarmee rekening te houden. Dat doen we ook niet bij burgemeesters, Eerste- en Tweede Kamerleden. Wikix 5 mrt 2010 17:57 (CET)
Hoi Wikix, dat punt van automatisch categoriseren in 'Nederlands wethouder' als iemand een blauwe maandag in een kleine gemeente wethouder is geweest geeft precies aan hoe jij erover denkt. Maar laten we wel wezen, je hebt dat punt het categoriecafé naar voren gebracht en als je die discussie daar bekijkt heb je geen enkele steun voor dat standpunt gekregen maar er zijn wel twee andere die beide laten blijken dat automatisme sterk af te wijzen. Kortom, van de reacties was 100% tegen dat standpunt. Dat is dus ook een feit. Vanuit jouw standpunt geredeneerd moet Alberga dus ook als hij tijdelijk lid geweest is van het Surinaamse Hof van Justitie gecategoriseerd worden als rechter. Het standpunt van Peter lijkt me beter passen bij de categorisatie richtlijnen; gaat het hier om iemand die "mede vanwege hun rechter zijn in de encyclopedie staan". Bij een tijdelijk lid van het Hof van Justitie die verder een lange carrière als praktizijn/advocaat achter de rug heeft en ook landsminister en later premier van Suriname is geweest, kan ik daar slechts met NEE op antwoorden. Vandaar mijn oproep aan jou, neem als uitgangspunt hoe de categorisatie op deze Wikipedia bedoeld is en niet wat jij ervan zou willen maken, en kijk dan nog eens of Alberga "mede vanwege [zijn] rechter zijn in de encyclopedie [staat]". - Robotje 5 mrt 2010 18:51 (CET)

Robotje, kijk eenvoudig naar de feiten. Deze persoon is tijdelijk lid geweest van het Surinaamse Hof van Justitie, was president van de krijgsraad en plaatsvervangend kantonrechter. Dan is het redelijk, ook al besteedt het artikel er verder geen aandacht aan, hem ook als Surinaams rechter te categoriseren, daarvoor is deze persoon 'te veel' rechter geweest om dat achterwege te laten. De discussie over het categoriseren van wethouders wordt eigenlijk elders gevoerd, ik kan hier slechts zeggen - wat ik daar ook heb geschreven - dat wij drieën (Gouwenaar, jij en ik) niet deze Wikipedia vormen, dus het trekken van conclusies op grond van wat wij drieën vinden, is te voorbarig. Maar dat is dus een discussie die aldaar kan worden voortgezet en die ik daar heb aangekaart omdat jullie het met mij oneens zijn. Wikix 5 mrt 2010 22:06 (CET)

 1. Het punt is dat het indelen in een categorie ook encyclopedisch relevant moet zijn. Iemand die een blauwe maandag wethouder is geweest behoeft niet noodzakelijkerwijze in een dergelijke categorie ingedeeld te worden. Dat geldt evenzeer voor mensen, die in hun jeugd lid zijn geweest van een kerkelijke groepering. In die situatie is het ook niet relevant om iemand in te delen als gereformeerd, hervormd, katholiek persoon e.d. Niet elk hokje dat voorhanden is ook te allen tijde nuttig om te gebruiken. Wat deze casus betreft onthoud ik mij overigens van een inhoudelijk oordeel. Ik kan niet voldoende inschatten wat de betekenis is geweest van zijn juridische functies om hem al dan niet in een dergelijke categorie in te delen. Ik zou zeggen bij twijfel niet inhalen en geef dus het voordeel van de twijfel aan degene inhoudelijk het meest verantwoordelijk is voor het artikel.
 2. Het gaat er in deze discussie niet om wat ik vind, of wat Robotje vindt of wat Wikix vindt. Het uitgangspunt dient, volgens onze vastgestelde spelregels, te zijn om spaarzaam te categoriseren. Waar de grens precies ligt zal van geval per geval kunnen verschillen. Als je af wilt van dit principe en dus elke categorie wilt gebruiken die ook maar enigszins van toepassing is, dan zal degene die dat wil een uitspraak van de gemeenschap moeten vragen om uitbundiger te kunnen categoriseren. Ik ben in deze en soortgelijke discussies slechts uitgegaan van de eerder gemaakte afspraken en dus niet van mijn eigen opvattingen van wat moet of niet moet.
 3. Om een ander voorbeeld te geven, het zou toch absurd zijn om iemand als Alister McGrath te gaan categoriseren als atheïst enkel vanwege het feit dat hij een bepaalde periode in zijn leven atheïst is geweest? Gouwenaar 5 mrt 2010 22:45 (CET)

Voor het gemak verwijs ik naar mijn voorgaande reactie en vat dat nog eens als volgt samen: deze persoon is 'te veel' rechter geweest om dat categoriaal gezien links te laten liggen. Wikix 5 mrt 2010 23:45 (CET)

Wikix, kun je aangeven welke van die 3 functies ooit voor hem een hoofdfunctie zijn geweest? En kun je dat ook met bronnen onderbouwen? - Robotje 6 mrt 2010 20:00 (CET)
Die vraag doet niet ter zake. Waar het om gaat, is dat die persoon dat allemaal is geweest en dat dat bij elkaar het rechtvaardigt om Adriaan Alberga ook als Surinaams rechter te categoriseren. Wikix 7 mrt 2010 13:04 (CET)
Jij kunt wel vinden dat die vraag niet ter zake doet, maar kun je op z'n minst even proberen een antwoord te geven? - Robotje 7 mrt 2010 14:29 (CET)
Nogmaals, waar het om gaat, is dat die persoon dat allemaal is geweest en dat dat bij elkaar het rechtvaardigt om Adriaan Alberga ook als Surinaams rechter te categoriseren. Wikix 7 mrt 2010 20:59 (CET)
Tjonge jonge, is het nu zo moeilijk om antwoord te geven op mijn vraag? Volgens mij is het wel degelijk relevant of iemand een functie tijdelijk als nevenfunctie heeft gehad of dat het langdurig zijn hoofdfunctie is geweest. OK, ik zal het opknippen in kleine stukjes; Wikix, kun je aangeven of zijn functie als plaatsvervangend kantonrechter ooit voor hem een hoofdfunctie is geweest? - Robotje 8 mrt 2010 08:52 (CET)
De zaken eenvoudig op een rijtje gezet: er bestaat een artikel over de Surinamer Adriaan Alberga. Deze persoon is advocaat en minister geweest en wordt daarom als zodanig gecategoriseerd. Voorts blijkt deze persoon plaatsvervangend kantonrechter, president van de krijgsraad en tijdelijk lid van het Hof van Justitie te zijn geweest, genoeg redenen om hem ook als Surinaams rechter te categoriseren. Wikix 8 mrt 2010 10:41 (CET)
Ja, Wikix, dat heb je al een paar keer geschreven. Maar dat is dus absoluut geen antwoord op mijn vorige vraag. Let wel, jij hebt enkele dagen geleden deze pagina aangemaakt [3] om de discussie op gang te brengen over het al dan niet categoriseren van dat artikel onder 'Surinaams rechter'. En vervolgens heb je hier bij Wikipedia:Overleg gewenst die wens tot discussie onder de aandacht van de Nederlandstalige Wikipedia gemeenschap proberen te brengen. Dan is het toch niet logisch dat jij zo hardnekkig die ene vraag weigert te beantwoorden. Probeer eens een antwoord te geven op die vraag: Wikix, kun je aangeven of zijn functie als plaatsvervangend kantonrechter ooit voor hem een hoofdfunctie is geweest? - Robotje 8 mrt 2010 11:09 (CET)
Ik heb je reeds antwoord daarop gegeven: een dergelijke vraag doet niet ter zake. Het is niet van belang of plaatsvervangend kantonrechter een hoofd- of bijfunctie van hem is geweest, feit is dat deze persoon een drietal gerechtelijke functies heeft uitgeoefend waardoor het redelijk is hem ook als Surinaams rechter te categoriseren. Dat ik deze kwestie heb aangekaart op overleg gewenst is omdat wij het met elkaar oneens zijn en het daarom goed is als anderen er zich over buigen. Wikix 8 mrt 2010 11:24 (CET)
Als ik je vraag welke kleur de bovenste baan van de Nederlandse vlag heeft, en je geeft dan aan dat dat niet relevant is, dan beantwoord je die vraag niet maar geef je slechts een ontwijkende reactie. Zo ook hier waar je alleen maar reageert met jouw mening dat het ter zake doet. Ga nu niet zitten te beweren dat je mijn vraag beantwoord hebt, want dat heb je niet. Zullen we voor de rest van de discussie dan maar aannemen dat het bij alle drie de functies gaat om tijdelijke nevenfuncties? - Robotje 8 mrt 2010 11:31 (CET)
Ik beantwoord jouw vraag niet inhoudelijk omdat ik vind dat jouw vraag er niet toe doet. Het gaat er niet om of het hoofd- of bijfuncties zijn geweest, tijdelijk of niet. Het gaat erom dat deze persoon drie gerechtelijke functies heeft vervuld, waaronder het lidmaatschap van het Hof van Justitie en het presidentschap van de krijgsraad. Dat is van zodanig belang dat het een goede zaak is deze persoon ook als Surinaams rechter te categoriseren. Wikix 8 mrt 2010 11:48 (CET)
Ondanks herhaald aandringen, bleef je eromheen draaien in plaats van een antwoord te geven. Jammer, maar het zij zo. Om toch verder te kunnen, maar weer opnieuw mijn voorstel: Zullen we voor de rest van de discussie dan maar aannemen dat het bij alle drie de functies gaat om tijdelijke nevenfuncties? - Robotje 8 mrt 2010 11:55 (CET)
Zoals je in mijn vorige antwoord kunt zien, heb ik daar een antwoord op gegeven. Het lijkt me nu het beste dat anderen hun mening geven of het terecht is deze persoon wel of niet als Surinaams rechter te categoriseren. Wikix 8 mrt 2010 12:09 (CET)
Beweer je nu ook al dat je echt antwoord hebt gegeven op de vraag: "Zullen we voor de rest van de discussie dan maar aannemen dat het bij alle drie de functies gaat om tijdelijke nevenfuncties?" - Robotje 8 mrt 2010 12:18 (CET)
Ik heb geantwoord dat ik daar niet inhoudelijk op inga omdat ik dat niet van belang acht. Nogmaals, laten we deze kwestie nu overlaten aan anderen, ik doe dat in ieder geval wel omdat ik meen er meer dan genoeg over geschreven te hebben. Wikix 8 mrt 2010 12:22 (CET)
Ja, ja, dus jij vindt het blijkbaar enorm belangrijk om alleen antwoord te geven op vragen waarvan jij vindt dat ze relevant zijn voor de discussie, ook al blijkt dat je discussiepartner wel degelijk belang hecht aan het krijgen van een antwoord. En het mag toch duidelijk zijn voor buitenstaanders dat het categoriseren op basis van tijdelijke nevenfuncties minder vanzelfsprekend is dan langdurige hoofdfuncties. Dus totaal irrelevant kun je die vraag amper noemen. In een open discussie zou je mogen verwachten dat je dan alsnog een poging doet om antwoord te geven op een eenvoudige vraag ".. kun je aangeven of zijn functie als plaatsvervangend kantonrechter ooit voor hem een hoofdfunctie is geweest? " Als je dat niet kan, geef dan gewoon als antwoord "Nee" en kan je dat wel, geef dan als antwoord "Ja" bij voorkeur voorzien van een link ter onderbouwing. Maar nee, jij wilde een discussie over die categorie en vervolgens is het niet willen beantwoorden van zo'n simpele vraag die volgens jou niet zo relevant is, belangrijker dan het willen bereiken van een consensus zoals beschreven is in recente uitspraak in de tegen jou aangespannen arbcom zaak. Het wordt wel duidelijk hoe jij hier tegenover staat. - Robotje 8 mrt 2010 13:43 (CET)

Slotreactie. Adriaan Alberga heeft drie gerechtelijk functies vervuld: hij is plaatsvervangend kantonrechter geweest, tijdelijk lid van het Hof van Justitie en president van de krijgsraad. Zijn deze functies erg belangrijk voor hem geweest? Waren het zijn hoofdfuncties of slechts bijfuncties? Dat doet niet ter zake, in ieder geval wat betreft het lidmaatschap van het Hof van Justitie en het presidentschap van de krijgsraad, dat zijn namelijk zulke functies van gewicht dat dezen van zichzelf het rechtvaardigen om Adriaan Alberga ook als Surinaams rechter te categoriseren. Het heeft in dat kader geen enkele zin om apart in te gaan of het plaatsvervangend kantonrechterschap wel of niet belangrijk voor hem is geweest. Wikix 8 mrt 2010 14:05 (CET)

Kom op zeg, ik heb al eerder met bronverwijzing aangetoond dat er in 1940 in Suriname 5 officieren en 208 onderofficieren en gewone manschappen [4] waren en rond 1950 zal dat niet veel anders zijn geweest. Voor de goede orde, Suriname heeft nooit dienstplicht gekend, dat waren dus beroepsmilitairen! Denk je nu echt dat er vaak zittingen waren waarbij de president van de krijgsraad als rechter vonnissen uitspreekt? Maar nee, voor Wikix is dat een functie van zo'n gewicht, dat Alberga alleen daarom al gecategoriseerd dient te worden als rechter; ongeacht de lengte van de periode dat hij die functie gehad heeft. Ook al zijn er twee andere veel relevantere categorieën waar hij bij hoort zodat dit de derde categorie wordt terwijl een artikel er in principe maar in 1 of 2 categorieën hoort te zitten; die derde moet er volgens hem bij. Dit soort conflicten zijn er met Wikix de afgelopen jaren heel wat keren geweest en en dan lijkt hij verbaasd te zijn dat er een arbcom-uitspraak is die hem nu verbied om die derde er zelf bij te zetten. - Robotje 8 mrt 2010 14:16 (CET)
Het leiden van de krijgsraad en het lid zijn van de hoogste gerechtelijke instantie in een land zijn ambten die er (ook categoriaal gezien) toe doen. Komt nog eens bij dat deze persoon ook plaatsvervangend kantonrechter is geweest. Het mag eventueel niet veel om het lijf hebben gehad, vergeet niet dat Suriname een klein land is, dus verhoudingsgewijs stelt dit wel degelijk wat voor. Bovendien is het niet zo dat een artikel maar één of twee categorieën mag hebben, dat is slechts een richtlijn (waarvan ik vind dat die absoluut achterhaald is) die aanraadt het aantal categorieën te beperken, bijvoorbeeld tot een of twee (de aanduiding van mij als 'hij' laat ik voor jouw rekening). Wikix 8 mrt 2010 14:30 (CET)
Je hebt het hierboven over een richtlijn die aanraadt ".. het aantal categorieën te beperken, bijvoorbeeld tot een of twee .. " (onderstreping toegevoegd) Hoezo, bijvoorbeeld? Waarop baseer je die 'bijvoorbeeld' waarmee voor mij de indruk wordt gewekt dat die richtlijn zelf al veel flexibeler zou zijn dan wat ik er in lees. En hoezo, " .. vergeet niet dat Suriname een klein land is .." Van de landen met Nederlands als (een van de) officiële talen is het de grootste; meer dan het dubbele van de overige landen bij elkaar zoals uit volgend lijstje blijkt met de gegevens uit deze Wikipedia zelf:
 1. Suriname 163.820 km²
 2. Nederland 41.528 km²
 3. België 30.528 km²
 4. Nederlandse Antillen 800 km²
 5. Aruba 180 km²
Voor je mij gaat vertellen " .. vergeet niet dat Suriname een klein land is .." lijkt het me verstandig dat je je eerst in de materie verdiept. En dat geldt voor wel meer zaken die je op Wikipedia doet. Neem deze en deze hernoeming, als je onvoldoende weet over het onderwerp, lees dan eerst het artikel voordat je over gaat tot hernoeming. Dit soort zaken spelen al jaren, daar kan Waerth over mee praten toen jij zo nodig moest bewijzen dat je over Thaise onderwerpen ook artikelen mocht aanmaken/aanpassen terwijl duidelijk is dat je daar totaal geen verstand van hebt. Dus bij deze de hint, beperk je tot onderwerpen waar je genoeg van weet en lees je voldoende in voor je andere aanspreekt over bepaalde zaken. - Robotje 9 mrt 2010 11:26 (CET)

Om maar je gelijk te krijgen, sleep je er van alles bij. Ik heb - inderdaad ten onrechte - de cijfers in de titels van Gerard Desmet 1 en Gerard Desmet 2 gewijzigd door hun jaartallen omdat dat over het algemeen veel gebruikelijker is dan getallen maar al heel snel kwam ik erachter dat ik fout zat en heb toen de zaak weer gauw teruggedraaid. Jij grijpt het gelijk aan om je woorden kracht bij te zetten en om mij te pakken zoals je zo vaak doet. Ook moet je nog even verwijzen naar de artikelen over Thailand, waar ik geen verstand van zou hebben en waar ik niet aan zou mogen werken omdat dat blijkbaar het privédomein is van 'Thailandprofessor' gebruiker Waerth. Wat jij en ook Waerth en wie dat meer aangaat, dient te beseffen is dat dit een algemeen toegankelijk en vrij bewerkbaar encyclopedieproject betreft. Dus als bijvoorbeeld ik iets over Suriname (blijkbaar jouw specialiteit) of Thailand (specialiteit van Waerth) wil schrijven dan mag dat en zit ik niet te wachten op commentaar of wenken om daar maar van af te blijven omdat ik onvoldoende deskundig zou zijn. Ik maak zelf wel uit wat mijn deskundigheid betreft en men zal mij moeten afrekenen op hetgeen ik neerzet (en ik ben van mening dat ik over algemeen goede dingen over Thailand heb geschreven). Dus als ik mij wil bemoeien met Suriname of met Thailand of wat dan ook dan doe ik dat gewoon en als gebruiker Robotje of gebruiker Waerth dat niet zint dan heb ik daar geen enkele boodschap aan.

Om nog eens even in te gaan op Adriaan Alberga: iedere lezer die het artikel goed doorleest, komt al gauw tot de ontdekking dat deze persoon behalve als advocaat en minister ook diverse rechtersfuncties heeft vervuld: plaatsvervangend kantonrechter, lid van het Hof van Justitie en president van de krijgsraad. Dan mag het voor die lezer duidelijk zijn dan het zeer wel redelijk is om die persoon ook als Surinaams rechter te categoriseren.

En als ik het heb over Suriname als een klein land dan doel ik niet op de oppervlakte maar natuurlijk op het inwonertal, er wonen nog geen half miljoen mensen.

En aan die categorierichtlijn ga ik geen woorden meer verspillen, als je die letterlijk zou willen toepassen dan zul je uit tig artikelen allerlei nuttige categorieën moeten schrappen met alle problemen voor Wikipedia vandien. Wikix 9 mrt 2010 13:44 (CET)