Overleg:Drasland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Heeft een drassig land als Nederland hier nou echt weer een Nederengelse term voor nodig??? Jcwf 18 mei 2005 14:47 (CEST)

Ik ben bang van wel ja. We hebben aparte woorden voor wadden, zandbanken, meren, kwelders, moerassen, sloten, uiterwaarden enzovoort, maar een verzamelnaam voor natte natuurgebieden hebben we niet. Steinbach 18 mei 2005 14:52 (CEST)
Misschien onderschat je je eigen scheppingskracht, omdat je maar Nederlandstalig bent? 18 mei 2005 14:56 (CEST)
In het Nederlands wordt ook de term "wetlands" gebruikt en niet "natte natuurgebieden". Wetlands komt zelfs in mijn Nederlands woordenboek voor. Rex 18 mei 2005 15:02 (CEST)
Dan is dat zeker een Nederengels woordenboek? Zoals je hierboven ziet wordt de uitdrukking natte natuurgbeiden ook gebruikt en nee dat is niet door mij gelanceerdJcwf 18 mei 2005 15:03 (CEST)
Maar ben je die term wetlands dan echt nooit ergens anders tegengekomen? Die is heel wat gebruikelijker dan natte natuurgebieden hoor! Het artikel is trouwens niet van mij. Steinbach 18 mei 2005 15:05 (CEST)
Het eerste Nederengels woordenboek moet nog gedrukt worden. Als je een beetje in het wereldje zit, weet je dat wetlands een hele gangbare uitdrukking is. Rex 18 mei 2005 15:06 (CEST)

Eurodicautom geeft twee vertaling: "drasland" en "drassige gronden" met als bron Technische Universiteit Eindhoven. Even op Google rondkijken leert dat "drasland" inderdaad het correcte Nederlandse woord is... Jongens, laat het minderwaardigheidscomplex voor je eigen taal eens vallen, want al bij al was het 5 minuten zoeken. Danielm 18 mei 2005 21:39 (CEST)

Drasland = moeras. Even zoeken op "drasland Waddenzee" levert twee hits op die geen van beiden de Waddenzee als "drasland" benoemen. Taka 18 mei 2005 21:50 (CEST)
Verklaar het gebruik van drasland op deze pagina's dan eens? Lijkt me niet dat ze hier moeras bedoelen. [1] [2]. Bovendien heb ik nu een tweede bron voor deze vertaling: [3]. Danielm 18 mei 2005 22:18 (CEST)

1). De harde beschoeiing wordt vervangen door geleidelijk aflopende natuurvriendelijke oevers met rietkragen. Naast de singel komt drasland. Als je dat vertaald met "Naast de singel komt een wetland" klopt het toch niet helemaal.

2). Aan de kant van de Dubbeldamseweg-Zuid wordt het huidige weiland uitgegraven tot een diepe waterpartij gecombineerd met zogenaamd drasland. Dit drasland loopt alleen onder in tijden van overvloedig neerslag. Ook hier geeft het vervangen van het woord drasland door het woord wetland een vreemd effect.

Wetlands zijn groot, niet een drassig weiland (=drasland) van een hectare ofzo. Het gaat om de Waddenzee, de Biesbos. Het duidt ook op een ecologische dynamiek: stromend water of regelmatige overstromen/droogvallen (eb en vloed, maar ook door seizoenen).

3) Hmm, ja, ik vind daar ook wel een paar (andere) erg gezochte vertalingen, bijvoorbeeld webstekbeheerder

Begrijp me niet verkeerd, het lijkt me een goede zaak om een goed Nederlands woord hiervoor te hebben, maar ik vrees dat wetland al te veel is ingeburgerd. Eigenlijk erger ik me stilletjes ook al lang aan het gebrek van een goed Nederlands woord. "Waterland", dat slaat op bijna heel Nederland, maar goed beschouwd is het westen en noorden van Nederland één groot wetland.

Taka 18 mei 2005 22:40 (CEST)

Om het rijtje van Steibach maar eens aan te vullen: schorren, slikken, zompen, buitengaats, buitendijks, veen
Zie ook http://www9.minlnv.nl/servlet/page?_pageid=401&_dad=portal30&_schema=PORTAL30:
Wetlands' ofwel 'nat land' is officieel gedefinieerd volgens het Ramsar Verdrag als: 'Waterrijke gebieden, moerassen, vennen, veen- of plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig, blijvend of tijdelijk, met stilstaand of stromend water, zoet, brak of zout, met inbegrip van zeewater, waarvan de diepte bij eb niet meer is dan zes meter'.
Hierbij behoren tevens de aan watergebieden grenzende oever- en kustgebieden en binnen deze gebieden gelegen eilanden of zeewatergebieden.
Taka 18 mei 2005 22:51 (CEST)
PS, de zelfde link van het ministerie vermeldt In totaal is bijna een miljoen hectare in Nederland wetland, dat is 27% van de totale oppervlakte van ons land (inclusief territoriale wateren). Taka 18 mei 2005 22:58 (CEST)

Nee, je gaat nu de betekenis van wetland aanpassen aan je beeld van de Waddenzee. Het gaat hier om een vertaling van het woord wetlands zoals in het normale Engels gebruikelijk is en daarbij is nergens vereist dat het om een groot gebied als de Waddenzee of de Biesbosch gaat. Volgens Websters dictionary is het:

land or areas (as tidal flats or swamps) containing much soil moisture'

... met andere woorden ieder gebied waarbij het land doordrenkt met water is. Zoek de betekenis van drassig maar eens op. Danielm 19 mei 2005 00:04 (CEST)

a) Wetland is echt Engels, geen Nederengels, zoals mainport, lunchroom en ribcord. b) "Drasland" is iets heel anders. Volgens mij betekent dat dat de titel weer tereug moet worden veranderd mensen. Steinbach 19 mei 2005 00:27 (CEST)


Dat is wel een discussie waard. Het begrip wetland heeft alleen een plaats in een Nederlandstalige encyclopedie nodig omdat het in de internationale natuurbescherming betekenis heeft gekregen als een te beschermen natuurgebied. In die zin wordt het ook in Nederland gebruikt. Het gaat altijd om een internationale natuurwaarde, niet om een ijsbaan-in-de-zomer. Een drassig stuk land naast een singel is geen wetland, en al zeker niet in internationale zin. Oftewel: dat een Engels woordenboek een zekere definitie hanteert, wil nog niet zeggen dat het Nederlandse begrip wetland dezelfde betekenis heeft. Lees die link naar het ministerie LNV nog maar eens. In Nederland zijn er 44 wetlands (dwz gebieden die de status van wetland hebben in de zin van het verdrag van Ramsar).
Het is natuurlijk prima om daarnaast een artikel te hebben over Drasland, maar dan wel er naast, want niet elk stukje nattig land is een internationaal erkend wetland.
Daarnaast is denk ik wel in het Nederlands de betekenis van het begrip wetland ook wat algemener geworden dan die 44 officiële wetlands (dat weet ik eigenlijk niet goed), maar het heeft in het Nederlands niet de betekenis zoals Websters die geeft.
Dus opsplitsen die handel dan maar. Tenminste, ik weet wel wat er te schrijven valt over wetland in de zin van Ramsar, maar niet zo over drasland als overkoepelend begrip van nattige grond, daarvoor hebben we in het Nederlands net zoveel subtiel verschillende woorden als de Eskimo's (spreekwoordelijk) voor sneeuw hebben.
Taka 19 mei 2005 00:31 (CEST)
Ik herinner mij nog heel levendig dat mij als WNF-ranger (jeugdlid) in het blad Tam-tam werd uitgelegd dat wetland een verzamelnaam voor alle natte natuurgebieden was, en de kwestie werd zelfs (op een speelse manier natuurlijk) vergeleken met de Eskimotalen, die een aantal woorden voor verschillende sneeuwsoorten kennen maar geen woord voor sneeuw. Iig, als het WNF werkelijk, en nog altijd, die definitie hanteert, dan kunnen wij dat toch ook doen? Zie trouwens ook wel wat in het naast elkaar laten bestaan van twee artikelen, zoals Taka hierboven voorstelt, maar dat behoeft idd nog wat discussie. Steinbach 19 mei 2005 09:46 (CEST)

is de oostvaarderplassen ook geen drasland?[bewerken]

Eerlijkheid gebied te zeggen dat ik alleen de term ´drasland´ kende. Geen gekheid, in mijn beleving dacht ik dat dit het woord was voordat ik deze discussie las. Overigens vind ik ´natland´ minder goed de lading dekken dan ´drasland´. Het betreft eerder drassige grond dan natte grond. Afijn over smaak valt te twisten en aan meningen geen gebrek in de wereld. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Vrijervrij (overleg · bijdragen) 24 nov 2011 20:56‎ (CET)