Overleg:Leek (christendom)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

'Onder leken verstaat men hier alle christengelovigen behalve de leden van de gewijde stand en van de door de kerk erkende religieuze staat, de christengelovigen namelijk die, door het doopsel in Christus ingelijfd, tot Gods volk zijn gemaakt en op hun manier het priesterlijke, profetische en koninklijke ambt van Christus deelachtig zijn en zo, ieder volgens zijn aandeel, in de kerk en de wereld de zending van heel het christenvolk uitoefenen'.1

'De leken hebben op grond van hun eigen roeping de taak het koninkrijk van God te zoeken door de tijdelijke aangelegenheden te behartigen en volgens de wil van God te regelen (...). Zij hebben derhalve de bijzondere opdracht alle tijdelijke aangelegenheden, waarmee zij nauw verbonden zijn, zo te belichten en te regelen dat alles voortdurend volgens de wil van Christus geschiedt en groeit en tot lof strekt van de Schepper en Verlosser'.1

'De leken zijn door hun toewijding aan Christus en de zalving door de heilige Geest op wonderbare wijze geroepen en met middelen toegerust om steeds overvloediger vruchten van de Geest in zichzelf voort te brengen. Immers, al hun werken, gebeden en apostolische initiatieven, hun huwelijks- en gezinsleven, hun dagelijks werk, hun geestelijke en lichamelijke ontspanning, indien dit alles maar in de Geest geschiedt, zelfs de moeilijkheden van het leven, indien die maar geduldig gedragen worden, worden 'geestelijke offers die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus' (1 Petr. 2,5) en die bij de viering van de eucharistie samen met de offerande van het lichaam van de Heer zeer godvruchtig aan de Vader worden opgedragen. Zo wijden ook de leken de wereld zelf aan God toe door Hem overal door een heilig leven te aanbidden'.1

'Omdat het aan de staat van de leken eigen is dat zij hun leven leiden te midden van de wereld en van de tijdelijke zaken, zijn zij in het bijzonder door God geroepen om, in een vurige christelijke geest, als een zuurdesem hun apostolaat in de wereld te verrichten'.1

Dankzij hun profetische zending 'zijn de leken geroepen om in alle omstandigheden, in het hart van de menselijke samenleving, getuigen van Christus te zijn'.1


Over deze bijdrage van een anonieme gebruiker inmiddels toelichting gevraagd. Dick Bos 15 dec 2004 22:11 (CET)Reply[reageer]

Lekebroeder, lekezuster[brontekst bewerken]

Misschien kunnen dezen ook in het artikel opgenomen worden, incl. de Derde Orden der Franciscanen, conversen en wat er verder aan relevants aan toe te voegen is? Verrekijkerpraatjes? 19 okt 2006 22:34 (CEST)Reply[reageer]