Overleg:Lijst van voorrangsregels

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Er moet --wat betreft Nederland-- beter onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds "bestuurders" en anderzijds "verkeer (omvat ook voetgangers.) Het klopt nog niet helemaal. De regel "rechtdoor gaat voor" geldt inderdaad voor alle verkeer, dus ook voor voetgangers. Maar veel voorrangsregels slaan niet op voetgangers. Gerard53 23 nov 2007 18:19 (CET)

Bedankt voor je commentaar. Ik heb het onderscheid nu gemaakt en een aanvullend kopje gemaakt over voetgangers. Evt. nog linken naar de regeling rond verkeersborden F5 en F6 (serie F). Vijverln 23 nov 2007 22:47 (CET)

En er is verschil tussen enerzijds "voorrang geven/krijgen", en anderzijds "voor laten gaan". Gerard53 24 nov 2007 11:48 (CET)

Bijzondere status van de Postauto in Zwitserland? Gerard53 24 nov 2007 12:37 (CET)

Voor laten gaan is ondergebracht bij de Overige regels. Voor w.b. de Postauto kan ik niets vinden op wikipedia over voorrangsregels (ook niet Duitstalig), misschien heb je een ANWB Reishandboek bij de hand? Succes :) Vijverln 24 nov 2007 15:47 (CET)

Wat is er geregeld t.a.v. taxi's die de trambaan mogen gebruiken, zoals bv in Amsterdam ??? Hebben die de voorrang zoals die voor trams geldt? [IP-adres dd 2okt2009]

De voorrangsregels voor de tram gelden niet voor lijnbussen die de trambaan (mogen) gebruiken, dus ook niet voor andere houders van een ontheffing. - Maiella 2 okt 2009 21:56 (CEST)

Voetgangers doen niet mee in de voorrang[bewerken]

In de lijst staat de volgende, wat ongelukkige geformuleerde, bewering « Voetgangers doen niet mee in de voorrang. Voorrang verlenen is namelijk iets wat alleen geldt voor bestuurders onderling. » Het klopt dat het RVV als definitie van voorrang verlenen geeft 'het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen', terwijl de definitie van bestuurders is 'alle weggebruikers behalve voetgangers'. Daaruit lijkt te volgen dat alleen bestuurders voorrang kunnen geven en krijgen, terwijl voetgangers het maar moeten doen met 'voor laten gaan'. Het besluit verbindt aan het onderscheid tussen 'voorrang verlenen' en 'voor laten gaan' echter geen rechtsgevolg. Sterker nog, aan een voorrangsvoertuig verleent men geen voorrang maar men moet hen voor laten gaan; terwijl toch onmiskenbaar bedoeld is dat bestuurders – en overigens ook voetgangers – hen 'in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen'. Hetzelfde geldt voor bestuurders die naar links afslaan, zij moeten tegemoetkomende bestuurders die naar rechts afslaan voor laten gaan; terwijl toch onmiskenbaar bedoeld is dat zij die bestuurders voorrang geven.

De in deze lijst opgenomen formulering is daarom in zoverre ongelukkig dat voorrang geven en voor laten gaan hetzelfde betekenen: de normadressaat moet het normobject in staat stellen ongehinderd zijn weg te vervolgen (volledigheidshalve: volgens de Nota van Toelichting heeft voor laten gaan de betekenis van 'ongehinderde doorgang verlenen' d.i. een situatie waarbij de één prioriteit krijgt boven de ander). Bij een strikte lezing van het besluit zou men dan ook maar tot één voorrangsregel komen, namelijk dat bestuurders op kruispunten voorrang verlenen aan bestuurders van rechts. In alle andere gevallen wordt immers voor een andere term gekozen.

Het is pedante letterzifterij om te stellen weggebruikers in de overige situaties 'niet meedoen in de voorrang'. Ook logisch-juridisch lijkt die stelling onhoudbaar omdat artikel 1 slechts een definitie geeft van het gebruik van de term 'voorrang verlenen' in het besluit. D.w.z. daar waar het besluit schrijft dat voorrang moet worden verleend dient gelezen te worden dat bestuurders andere bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen. Dat betekent echter niet dat men in andere situaties niet van voorrang verlenen kan spreken. Het besluit geeft immers geen algemene materieelrechtelijke definitie van wat voorrang is. Dat laatste is daarom ook afhankelijk van de in de maatschappij levende opvattingen en het gebruik van een term in het algemeen aanvaarde spraakgebruik. Ook in de rechtspraak en de literatuur leeft dit verschil niet; in situaties waarin de ene weggebruiker prioriteit krijgt boven de andere weggebruiker wordt normaliter gewoon aangesloten bij het normale taalgebruik van 'voorrang' (vgl. bijvoorbeeld: ECLI:NL:GHLEE:2007:BA0280).

Ik heb dit dilettante 'weetje' daarom weggehaald. Ik heb tevens de lijst van voorrangsregels aangepast aan de tekst (en volgorde) van het besluit zelf. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 2 dec 2019 20:25 (CET)