Overleg:Medisch specialisme in Nederland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Revalidatietechniek is geen medisch specialisme, wel een medisch beroep Revalidatiegeneeskunde echter is een erkend medisch specialisme in Nederland en moet daarom ipv revalidatietechniek worden genoemd

AVG[bewerken]

Hoort dit specialisme ook niet in het rijtje thuis? --MW007 21 mrt 2009 11:48 (CET)

België...[bewerken]

Dit lemma beschrijft uitsluitend de Nederlandse situatie. Ik vind dat er tenminste en beschrijving moet komen van de Belgische situatie, en liefst ook een apart paragraafje over de situatie in de rest van de wereld. Bv bijzondere dingen dat in Oostenrijk (voor zover ik eens vernam) een tandarts ook tot de medisch specialisten wordt gerekend en eerst een basisartsenopleiding moet volgen. Erik Wannee (overleg) 22 sep 2011 10:13 (CEST)

Erik heeft natuurlijk gelijk. Daarnaast zou er een algemene inleiding moeten komen over het begrip medisch specialisme, die de essentie beschrijft en niet (alleen) hoe het in Nederland geregeld is.
Intussen heeft iemand anders voor een andere oplossing gekozen, nl. het artikel omdopen tot ‘Medisch specialisme in Nederland’. Ik betwijfel of dit de beste keus is. Het trefwoord ‘Medisch specialisme’ schakelt dan nog steeds door naar dit artikel. Ook is dit artikel nog steeds gekoppeld aan de algemene artikelen in de andere taalversies.
Natuurlijk zou men een algemene definitie van het begrip kunnen plaatsen op ‘Medisch specialisme’, waarmee het in feite tot een splitsing komt. Maar is dat echt wenselijk? Daarmee is er nog steeds geen informatie over de situatie in andere landen, zoals België, dus het is een beetje een surrogaatoplossing om dan maar de informatie over Nederland weg te stoppen op een aparte pagina.
Als informatie over afzonderlijke landen erg uitgebreid is, kan men besluiten een artikel op te splitsen, maar het hoeft niet, en in dit geval valt de lengte naar mijn mening nog wel mee.
Ik stel dus voor om de hernoeming terug te draaien, boven de huidige tekst van het artikel een kop ‘Nederland’ te zetten (met uiteraard aanpassing van het niveau van de overige kopjes) en daarboven een algemene intro. Hopelijk komen er dan in een later stadium paragrafen over de andere landen. Bever (overleg) 5 mrt 2019 17:18 (CET)
Het bovenstaande schreef ik een paar weken geleden op mijn pc maar heb ik pas vorige week gepubliceerd. Intussen blijken de zaken toch iets anders te liggen.
  • Er stond tóch al informatie op Wikipedia over specialisaties in België: Lijst van geneeskundige specialisaties (België). Deze pagina bestaat zelfs al sinds 2006 maar werd vreemd genoeg niet genoemd in de artikelen over afzonderlijke specialismen (bijv. cardiologie of psychiatrie). Wel staat deze sinds lang in het navigatiesjabloon onderaan deze artikelen: Geneeskundige specialisaties in Nederland en België (Sjabloon:Navigatie geneesheren-specialisten), zij het niet zo opvallend: je komt er als je in dat sjabloon klikt op het woord 'Specialist'.
  • Afgaande op deze lijst gebruikt men in België het woord specialisatie in plaats van specialisme. Dit heb ik nog niet nagezocht in externe bronnen.
  • Inmiddels is Medisch specialisme omgezet in een doorverwijspagina, dus het terugdraaien van de hernoeming van dit artikel, zoals ik hierboven voorstelde, kan alleen nog via de verzoekpagina. Maar aangezien er wel al een aparte pagina over België blijkt te bestaan, liggen de keuzes nu anders:
  1. Toch een verdeling over verschillende pagina's (de alternatieve optie die ik noemde) met een algemeen artikel op medisch specialisme (of misschien geneeskundig specialisme) en dan onder een kopje Zie ook verwijzingen naar de twee landspecifieke pagina's.
  2. Samenvoeging van de twee landspecifieke pagina's tot één geheel, beginnend met een algemene introductie gevolgd door kopjes België en Nederland waar de inhoud van de bestaande pagina's wordt ingevoegd.
  3. Het zou ook wel goed zijn om een tabel te maken waarbij de overeenkomstige specialismen per land naast elkaar worden gezet, zodat je makkelijk kunt zien dat bijv. de kno-arts in België nko-arts heet en dat bepaalde richtingen in het ene land wel en in het andere land niet zijn erkend als afzonderlijk specialisme
Voor de algemene introductie heb ik overigens (eveneens enkele weken geleden) informatie verzameld in een externe bron. Ik ben voornemens deze komende week uit te werken tot een tekst die gepubliceerd kan worden. Bever (overleg) 13 mrt 2019 14:25 (CET)

Actualisering[bewerken]

Blijkens het kopje "Ontstaan CGS" op de KNMG-webpagina over het [College Geneeskundige Specialismen (CGS)] zijn de drie colleges die op deze pagina worden genoemd, in 2010 samengevoegd tot het CGS. Deze pagina is dus behoorlijk verouderd. Bever (overleg) 14 mrt 2019 22:52 (CET)

Geneeskundig specialisme[bewerken]

In de Nederlandse wet- en regelgeving lijkt de overkoepelende term niet medisch specialisme te zijn, maar geneeskundig specialisme. Het bevoegde college heet immers College Geneeskundige Specialismen (CGS). Bovendien was het in elk geval tot de vorming van het CGS zo dat de term medisch specialisme werd gereserveerd voor de specialismen die door het Centraal College Medische Specialismen (CCMS) werden geregeld – overwegend curatief en in klinieken uitgeoefend. Daarnaast waren er de sociaal-geneeskundige specialismen en de generalistische specialismen zoals de huisarts. Zie bijv. dit artikel uit Medisch Contact (2001) over de positie van de sportgeneeskunde. Vorige maand kwam ik ook formele besluiten van recenter datum tegen waarin werd gesproken over "de 17 medische specialismen" (het aantal weet ik niet meer exact), waarbij het alleen om die eerstgenoemde, beperktere groep.

Ik vind het zelf nogal maf want 'medisch' en 'geneeskundig' lijken mij exacte synoniemen, maar blijkbaar werd – ondanks het gelijktrekken van de opleidingseisen voor huisartsen e.d.! – toch een onderscheid gemaakt tussen beide termen als ze voor het woord 'specialist' of 'specialisme' werden gezet. Bever (overleg) 14 mrt 2019 22:59 (CET)

Zie ook deze KNMG-pagina over de opleidingen tot geneeskundig specialist, met o.a. de huisarts, AVG-arts en specialist ouderengeneeskunde plus een verwijzing naar een aparte pagina over "Medisch specialist (28 specialismen)". Bever (overleg) 14 mrt 2019 23:14 (CET)