Overleg:Opvattingen over heksen en hekserij in Europa

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Sinds wanneer is Harry Potter een heks??? Hij is een tovenaar en dat is wat anders dan een heks. Een tovenaar is iemand die magische dingen soet. Een heks is een vrouw die in en van de natuur leeft en die niks met zwarten magie doet, want dat heeft de Roomskatholiek kerk ervan gemaakt.

scheve inkerwiki[bewerken]

Er is niets mis met lemma over Harry Potter, maar het behoort niet (zie vorige pmerking) niet bij de Hekserij Bean 19

Er wordt nergens op deze pagina beweerd dat Harry Potter een heks is. Er wordt doorgelinkt omdat in de boeken vaak sprake is van heksen en hekserij. Avanschelven 1 aug 2004 01:51 (CEST)

Ik denk dat ik het weet: wat ik magie noem, noemen jullie hekserij en wat ik een tovenaar noem, noemen jullie heks. Wat is het verschil?--Bean 19 15 aug 2004 19:52 (CEST)Bean 19

Is een heks steeds een vrouw? Of kan het gewoon 'iemand' zijn die in en met de natuur leeft? Kunnen we ons niet beter richten op het (volgens mij erg duidelijk) verschil tussen heks(erij) en wicca dan op het feit of H.P. (zie je ook hierin de afkorting van hogepriester?) wel of niet hierbij hoort? Misschien kunnen we ons beter op inhoudelijke feiten focussen?

Oeps, iets te snel het geheel laten vertrekken zonder mee te delen van wie de laatste boodschap was ... tja dat komt er van als je nog te groen bent... ;-)--beWiki 19 aug 2005 02:28 (CEST)

Heksen zijn inderdaad zowel vrouwen als mannen ;)


Ik draai het topic over hekserij terug naar zijn oude staat..

Hekserij en wicca zijn 2 verschillende dingen en wat er nu met dit topic gebeurt is is puur vandalisme  er is niks meer van over [aries-05-26-2006]

vandalisme door IPnr: 82.174.14.110 geconstateert

van witte magie magie gemaakt aangezien er niet zoiets bestaat als witte en/of zwarte magie. Waarzeggerij hoort niet bij wicca

Pentagram[bewerken]

Ik weet niet goed waar te beginnen dus pik er even een stukje uit. Het pentagram is niet typisch hekserig of wiccan, het wordt in meerdere magische tradities gebruikt. Ook wordt het pentagram niet alleen met de punt naar boven gedragen, in bepaalde wiccatradities wordt bij een (ik meen tweede graad) juist de punt naar beneden gedragen. Weer een stapje hoger komt daar een ander symbool bij (een driehoek). Is het een suggestie om gewoon naar de wiki over pentragram te verwijzen? LVX 13 apr 2007 16:29 (CEST)

Wicca en Hekserij[bewerken]

Deze begrippen zijn beslist niet identiek. Wicca is een (min of meer) georganiseerde religie die (in zijn huidige vorm) is ontstaan in de 19e eeuw en voornamelijk is gebaseerd op de britse traditie. Hekserij en Sjamanisme zijn veel wijdere begrippen. Vele heksen willen niks van wicca weten.Kleuske 13 mei 2007 11:12 (CEST).

meelezer schrijft
wicca is eveneens niet een veel oudere religie als die veel wiccans zich graag toeeigenen: de wiccaleer in zuivere vorm is onder te verdelen in drie of vier stromingen de vierde vind ik een twijfelgeval te noemen.
de stroming is ontwikkeld door gerald gardner en is dus niet eeuwen oud. degenen die dit beweren kunnen zich niet een zuivere wiccan noemen maar vallen onder de groep eclectische wiccan.
hekserij daarentegen is al zo oud als de mensheid oud is.dat vele heksen niks van wicca willen weten komt doordat magie en wicca in een adem genoemd.wicca tracht alleen witte magie te beoefenen maar vergeet dat ook witte magie de vrije wil beinvloed die iemand belet om een eigen keus te maken, van die eigen keus moet men juist leren.
hekserij onthoudt zich dan ook zoveel mogelijk van magie en zwarte magie of wil op leggen is al helemaal uit den boze *denk aan -teveel charmed gezien niveau spreuken- op internet*hekserij draait puur om de levenstijl die op dat gebied bij jou past.niemand die jou daarin kan onderwijzen.hierin verschikt dit eveneens met wicca.
heksen geloven namelijk niet dat kennis overdragen kan worden, kennis moet ervaren worden, daarom wordt dit ook geheim gehouden en houdt de algemene kennis online op:immers zal een echte heks die nooit openbaar maken en al helemaal niet op internet.het kost vele jaren die kennis toe te eigenen, de kunst is juist diezelf te vinden en te ervaren wat voor jou werkt en niet klakkeloos aan te nemen wat een ander beweerd.dat is juist wat dogmavrije instelling inhoudt. - – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 80.56.187.216 (overleg · bijdragen) 27 apr 2009 18:43 (CEST)
mijn excuus maar ik word een beetje anders van het vele noemen van wicca en hekserij in een adem>dit is niet correct!vandaar dat ik dit even ertussen plaats.je bent of een eclectische wicca die god en godin dient met meerdere dingen erbij of je bent een heks die niet de wicca leer volgt maar zijn of haar eigen weg gaat. - – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Blessed Be (overleg · bijdragen) 27 apr 2009 19:05 (CEST)

Verplaatst uit het arikel[bewerken]

In het vorige artikel stond : "In het verleden heeft men getracht hekserij uit te bannen omdat het christendom niet te combineren was met deze natuurreligie. De tot heksen bestempelde personen werden tot de brandstapel veroordeeld in naam van het christendom." Dit is niet waar. Het christendom heeft geprobeerd de heidense religies van de Germanen uit te bannen, niet hekserij. Het is zelfs onmogelijk om te zeggen dat hekserij een bepaalde historische 'vorm' heeft die geclassificeerd kan worden als religieus. De heksen waren enkele, spaarzaam verspreide individuen - strijd tussen deze individuen en het christendom is er nooit in grote mate geweest. De echte sjamanistische heksen waren de eerste slachtoffers van de vervolgingen: ze waren snel uitgestorven.

Dit hoort niet (in deze vorm) in een artikel. Ik wou het echter ook niet verwijderen, aangezien de opmerking legitiem (maar onjuist) is. Het verondersteld een scheiding tussen hekserij enerzijds en de heidense religies van de Germanen anderzijds. Nog even afgezien van het pejoratief heidens, is er echter voldoende bewijs dat hekserij goldt als onderdeel van die germaanse religies. Met name de wijze vrouwen (zoals Veleda) en diverse praktijken zijn ruimschoots gedocumenteerd (b.v. Tacitus, De origine et situ Germanorum). Kleuske 13 mei 2007 12:11 (CEST)

Snoei[bewerken]

Veel van wat op het ogenblik in het artikel hekserij staat hoort eigenlijk thuis in Heks (persoon) of Wicca. Ik heb deze gedeelten geknipt om ze in de genoemde artikelen te verwerken. Kleuske 13 mei 2007 12:24 (CEST)

Tegen de heksen zelf of tegen het geloof of beide?[bewerken]

@Beachcomber:

De Nederlandse predikant en theoloog Balthasar Bekker verzette zich in zijn ophefmakende boek 'De betoverde weereld' uit 1691 reeds hevig tegen het geloof in heksen, tovenaars en spoken.

U hebt zopas deze tekst hier toegevoegd. Bedoelt u aan te geven dat deze brave man nog steeds tegen de heksen zelf ageerde? Of betekent het dat hij door tegen het geloof in ze te ageren, probeerde ze onschadelijk te maken? Dit komt mij minder duidelijk over. In het artikel over de man wordt het me ook niet duidelijk. Maar dat zal misschien aan mij liggen. Voel me hier nog een beetje nieuw. Vriendelijke groet, --Datu 1 jun 2010 23:24 (CEST)

Dat moet inderdaad duidelijker, want dat kan alle kanten op! Bedankt, Datu! m.v.g. Beachcomber 2 jun 2010 00:45 (CEST)
Bedankt voor de verduidelijking, Beachcomber. Dus hij was niet tegen de heksen, want ze bestonden niet eens (meer). Groet, --Datu 2 jun 2010 10:14 (CEST)
Clever van die kerel, je zegt: 'het bestaat niet' en het probleem is opgelost ;) Beachcomber 2 jun 2010 10:18 (CEST)
Of wacht tot ze genoeg uitgeroeid zijn, en als er dan iemand over spreekt: ze bestaan niet, ahum, --Datu 2 jun 2010 10:26 (CEST)
Die zit! Glimlach Beachcomber 2 jun 2010 10:32 (CEST)

Afbakenen van artikelen[bewerken]

Er is nogal wat overlap tussen de drie artikelen heks (persoon), dit artikel over hekserij en Heksenvervolging. Wat het laatste betreft, dat heeft een eigen focus, namelijk de heksenvervolging in Europa. Ik vraag me wel af hoe de twee andere artikelen beter afgebakend kunnen worden. Het lijkt me voor de hand te liggen dat dit artikel als overzichtsartikel uitgewerkt kan worden, waarin ook niet-Europese hekserij zijn plaats krijgt. Maar hoe zit het dan met heks (persoon)? Wat is daar de focus van? Of moeten de twee samengevoegd worden? Iemand ideeën? Beachcomber 2 jun 2010 14:30 (CEST)

Voor het ogenblik wordt er gebrainstormd op Overleg:Heks (persoon) over de artikelen in verband met hekserij. Het gaat er vooral om dat sommige informatie dubbel te vinden is, en op welke manier we de artikelen beter kunnen afbakenen, eventueel informatie overhevelen naar andere artikelen. Wie mee wil nadenken is welkom. m.v.g. Beachcomber 4 jun 2010 10:34 (CEST)

Focus van dit artikel[bewerken]

De voornaamste focus van dit artikel is de theorievorming rond hekserij, waarbij auteurs en boeken belicht worden die van invloed zijn geweest op de beeldvorming rond heks en hekserij. Dit artikel beperkt zich ook niet tot Europese hekserij, vaak behandeld in verband met de grote heksenvervolgingen uit de 16e eeuw, maar beoogt een breder perspectief te bieden.
In een eerste fase wordt vooral het gedeelte over Europese hekserij uitgewerkt, waarbij -zoals in de introductie "Hekserij in Europa" al duidelijk wordt gemaakt- door verschillende auteurs (antropologen, historici) vanaf de 19e eeuw een antwoord gezocht werd op vragen als:

  • Waren er mensen die zichzelf als heksen beschouwden?
  • Als dat zo was, wat deden ze dan of geloofden ze te doen?
  • Waren ze georganiseerd en hielden ze vergaderingen?
  • Wat te denken over die covens en sabbats?
  • Waar en wanneer begonnen de grote heksenvervolgingen? En wie begon het en om welke redenen? Om welke aantallen geëxecuteerden ging het daarbij?

Dergelijke vragen werden in de loop van de tijd door een aantal auteurs op verschillende wijze benaderd. Zij waren hiermee ook bepalend voor de beeldvorming rond de (Europese) heks. Vaak ging het ook om bijzonder ambitieuze en speculatieve hypothesen die in één grote theorie hekserij behandelden. Bij bronopgave vindt u verwijzingen naar deze auteurs en hun werken.
In een latere fase wordt de aandacht gericht op Afrikaanse hekserij en hekserij uit nog andere culturen.

Toelichting: er bestaat ook een artikel Heks (persoon) dat zich meer toelegt op ideeën over praktijken en rituelen van indivduele heksen, en daarnaast focust Heksenvervolging zich op een deel van het hier behandelde mateiaal, namelijk de grote heksenvervolgingen in Europa. (Voor het ogenblik is nog volop inhoudelijk overleg aan de gang op Heks (persoon) om ten eerste te vermijden dat tegenspraak optreedt tussen de verschillende artikelen over hekserij, en ten tweede om Heks (persoon) een strakkere focus te geven die beter overeenkomt met zijn titel. --Beachcomber 11 jul 2010 14:23 (CEST)