Overleg:Wetten van Newton

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ik zie bij de formulering van de actie-reactie wet het klassieke probleem opduiken van al of niet een minteken in de formulering. Een zelfde probleem treedt op bij de formule voor de aantrekkingskracht of voor de kracht van een veer. In al deze gevallen moet men een duidelijk onderscheid maken tussen de vectoriële formulering en elke andere formulering. In de vectoriële formulering moet in al deze gevallen een minteken staan. Dat minteken betekent dat de zin van de vector in het ene lid de tegengestelde is van de zin van de vector in het andere lid. In een niet-vectoriële formulering kan men alleen maar over de grootte van de kracht spreken. Die grootte bepaalt men door de norm te nemen van beide leden van de vergelijking. Het eerste dat dan verdwijnt is het minteken. Men kan dus zeggen de wet van actie en reactie zegt dat "actie=reactie maar beide hebben tegengestelde zin" (beter nog "actie en reactie zijn even groot maar hebben tegengestelde zin") maar niet dat actie= -reactie, want dan zegt men zoiets als "als de actie 5 N is, zal de reactie -5 N zijn".

Om het onderscheid tussen vectoren en reële getallen te tonen is het ook gebruikelijk dat men vectoren weergeeft met in vet gedrukte symbolen en de reële grootheden in normale symbolen. De wet van Newton wordt dan F = m.a. De actie-reactie wet wordt dan F = - F', wat impliceert dat F=F'

Hubert Christiaen Hubert.Christiaen@pandora.be http://users.pandora.be/hubert.christiaen/

we zouden ook vectoren kunnen weergeven door er een streepje boven te zetten.--Bart Bogaerts 30 jan 2007 17:05 (CET)
Een streepje lijkt me niet de juiste manier, want dat impliceert een gemiddelde waarde van iets. In de natuurkunde worden vectoren aangeven door een pijltje boven de symbolen te zetten. Omdat dat met de vroege drukmogelijkheden niet kon heeft met toen afgesproken het symbool dik af te drukken. (Zo is het mij tenminste verteld)
In de huidige literatuur gebruikt men meestal beide. Een symbool staat daar vaak dik gedrukt met een pijltje er boven. --Rob184 7 apr 2007 23:42 (CEST)

Foto bij verkeerde wet[bewerken]

Misschien ligt het aan mij, maar is het geanimeerde plaatje van de botsende kogeltjes eigenlijk niet passend bij de 2e wet van Newton, gezien de definiëring van impuls (en het behoud hiervan). In het onderschrift staat "derde wet in de praktijk", maar dit is toch minimaal de 2e en 3e wet. --NielsB 21 sep 2008 14:49 (CEST)

Tweede wet[bewerken]

Moet waarbij de kracht in Newton is in de richting van de versnelling, m de massa in kilogram, en de versnelling in niet zijn waarbij de kracht in Newton is, m de massa in kilogram, en de versnelling in in de richting van de kracht? is immers het gevolg van .

Ѕіmоn dе Dаnѕеr 21 jan 2010 11:33 (CET)

Ik heb geprobeert in het tweede stukje bij de formule van de kinetische energie geprobeerd om in plaats van Ek het wat uitgebreider te beschrijven, namelijk met Ekin. Wanneer ik dit echter probeer in te voeren, geeft hij de letters "in" (van kin) op dezelfde groote weer als de E. Zou iemand hier eens met verstand naar kunnen kijken? vriendelijke groet, KBworker 26 juni 2011 20:29 (GMT+1)