Remote sensing

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Samenvoegen   Iemand vindt dat de onderstaande inhoud, of een gedeelte daarvan, samengevoegd zou moeten worden met Teledetectie, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt  (hier melden).
De wereldwijde vegetatie tussen november en december 2007. Afgebeeld staat de NDVI, een maat voor de vegetatie. De afbeelding is verkregen met behulp van remote sensing.

In de ruime zin van het woord is remote sensing het waarnemen van of verzamelen van informatie over iets met een instrument dat geen direct contact heeft met het waargenomen object. Tegenwoordig wordt het begrip vooral gebruikt voor aardobservatie: het verzamelen van gegevens over het aardoppervlak door middel van satellieten, luchtballonnen, schepen of andere hulpmiddelen. Gebieden die slecht bereikbaar of gevaarlijk zijn, kunnen dankzij remote sensing toch worden bekeken.

Remote sensing wordt voor verschillende doeleinden gebruikt; om milieuproblemen in kaart te brengen, voor meteorologische waarnemingen en voor defensiedoeleinden. Ook navigatiesystemen maken gebruik van remote sensing. Twee bekende voorbeelden van remote sensing zijn radar en lidar, waarmee de snelheid en de locatie van een voorwerp kan worden gemeten.

Men maakt onderscheid tussen actief remote sensing en passief remote sensing. Bij actief remote sensing zendt men zelf signalen (zoals radiopulsen) uit, die later worden opgevangen, en bij passief remote sensing wordt slechts waargenomen. Een voorbeeld van passief remote sensing is het opvangen van teruggekaatst zonlicht.

De beelden verkregen met behulp van remote sensing kunnen vaak niet direct gebruikt worden. Afhankelijk van welke techniek er gebruikt is en wat men wil waarnemen, moet er gecorrigeerd worden voor de atmosferische samenstelling, de hoeveelheid bewolking, de topografie, het feit dat de gemeten waarde gediscretiseerd zijn, enzovoort. De resolutie van remote sensing beelden neemt in een hoog tempo toe. De kwaliteit van remote sensing data bestaat uit de volgende parameters: de ruimtelijke resolutie, de spectrale resolutie, de radiometrische resolutie (hoeveel verschillende intensiteiten van het signaal kan men waarnemen) en de temporele resolutie.

Externe link[bewerken]