Sjabloon:Infobox wet

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Infobox wet
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst.

Doel

Deze sjabloon toont een overzichtelijke, uniforme box met kerngegevens over een wet. Zij kan gebruikt worden voor wetgeving in de brede zin van het woord, dus ook voor, bijvoorbeeld, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en Europese richtlijnen.

Gebruik

{{Infobox wet
| afbeelding    = 
| onderschrift   = 
| citeertitel    = 
| titel       = 
| afkorting     = 
| soort       = 
| toepassingsgebied = 
| rechtsgebied   = 
| status      = 
| amendeert     = 
| grondslag     = 
| indiening     = 
| indiener     = 
| lagerhuis     = 
| datumlagerhuis  = 
| hogerhuis     = 
| datumhogerhuis  = 
| ondertekening   = 
| publicatiedatum  = 
| publicatieblad  = 
| inwerkingtreding = 
| intrekking    = 
| voorganger    = 
| opvolger     = 
| laatste_wijziging = 
| website      = 
}}

Voorbeeld

Mediawet 2008
Citeertitel Mediawet 2008
Titel Wet van 29 december 2008 tot vaststelling van een nieuwe Mediawet
Afkorting MW
Soort regeling Wet in formele zin
Toepassingsgebied Vlag van Nederland Nederland
Rechtsgebied mediarecht
Status Geldend
Grondslag Geen
Goedkeuring en inwerkingtreding
Ingediend op 25 februari 2008
Aangenomen door Tweede Kamer op 1 juli 2008Eerste Kamer op 16 december 2008
Ondertekend op 29 december 2008
Gepubliceerd op 30 december 2008
Gepubliceerd in Stb. 2008, 583
In werking getreden op 1 januari 2009
Geschiedenis
Opvolger van Mediawet
Wijzigingen Externe lijst
Lees online
Mediawet 2008
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij
{{Infobox wet
| citeertitel    = Mediawet 2008
| titel       = Wet van 29 december 2008 tot vaststelling van een nieuwe Mediawet
| afkorting     = MW
| soort       = [[Wet in formele zin]]
| toepassingsgebied = {{NL}}
| rechtsgebied   = [[mediarecht]]
| status      = Geldend
| amendeert     = 
| grondslag     = Geen
| indiening     = [[25 februari]] [[2008]]
| indiener     = 
| lagerhuis     = [[Tweede Kamer der Staten-Generaal|Tweede Kamer]]
| datumlagerhuis  = [[1 juli]] [[2008]]
| hogerhuis     = [[Eerste Kamer der Staten-Generaal|Eerste Kamer]]
| datumhogerhuis  = [[16 december]] [[2008]]
| ondertekening   = [[29 december]] [[2008]]
| publicatiedatum  = [[30 december]] [[2008]]
| publicatieblad  = [[Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden|Stb.]] 2008, 583
| inwerkingtreding = [[1 januari]] [[2008]]
| intrekking    = 
| voorganger    = [[Mediawet (1987)|Mediawet]]
| opvolger     = 
| laatste_wijziging = http://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/informatie
| website      = http://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/volledig/
}}

Parameteroverzicht

Infobox voor wetgeving

Sjabloonparameters

Dit sjabloon heeft een aangepaste opmaak.

ParameterBeschrijvingTypeStatus
Citeertitelciteertitel

De officiële citeertitel van de wet, of de naam waaronder de wet in het algemeen bekend staat, bijvoorbeeld Mediawet 2008, Paspoortwet, Judiciary Act of 1789.

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Titeltitel

De volledige titel van de wet.

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Afkortingafkorting

De officiële of gangbare afkorting van de wet.

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Soort regelingsoort

Het soort regeling, bijvoorbeeld: verdrag, wet in formele zin, algemene maatregel van bestuur, Act of Parliament, Act of Congress, Loi ordinaire, Bundesgesetz.

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Toepassingsgebiedtoepassingsgebied

Het gebied waarvoor de wet geldt, bijvoorbeeld: Nederland, het Koninkrijk der Nederlanden, de Europese Unie. Invullen door middel van een sjabloon, bijvoorbeeld {{NL}}, {{DE}} of {{EU}}.

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Rechtsgebiedrechtsgebied

Det rechtsgebied waaronder de wet valt, bijvoorbeeld: staatsrecht, strafrecht, privaatrecht, arbeidsrecht, mediarecht.

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Statusstatus

De huidige status van de wet, bijvoorbeeld: nog niet in werking getreden, geldend, ingetrokken, opgeheven.

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Amendeertamendeert

Indien de regeling een bestaande regeling wijzigt, vul hier in welke regeling dat is.

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Grondslaggrondslag

De juridische grondslag van de regeling.

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Ingediend opindiening

De datum waarop het wetsvoorstel is ingediend bij het parlement.

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Ingediend doorindiener

Wie het wetsvoorstel/wetsontwerp heeft ingediend bij het parlement: kan zowel een regering/kabinet zijn als een bepaald parlementslid.

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Aangenomen door/oplagerhuis

Het lagerhuis dat over de wet heeft gestemd, bijvoorbeeld: Tweede Kamer, Assemblée nationale, House of Representatives, House of Commons. Indien sprake is van een eenkamerstelsel kan hier de naam van het parlement worden ingevuld, bijvoorbeeld: Folketing, Storting, Knesset. Laat dan de parameter 'hogerhuis' leeg.

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Aangenomen door/opdatumlagerhuis

De datum waarop het lagerhuis (of in het geval van een eenkamerstelsel: het parlement) de wet heeft aangenomen.

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Aangenomen door/ophogerhuis

Het hogerhuis dat over de wet heeft gestemd (alleen invullen in het geval van een tweekamerstelsel), bijvoorbeeld: Eerste Kamer, Senat, Senate, House of Lords

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Aangenomen door/opdatumhogerhuis

De datum waarop het hogerhuis de wet heeft aangenomen (alleen invullen in het geval van een tweekamerstelsel).

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Ondertekend opondertekening

de datum waarop de regering of het staatshoofd de wet heeft ondertekend.

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Gepubliceerd oppublicatiedatum

de datum waarop de wet in een officieel publicatieblad is gepubliceerd

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Gepubliceerd inpublicatieblad

het publicatieblad waarin de wet is gepubliceerd, bijvoorbeeld: Stb. 1954, 503 of PbEU L 106

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
In werking getreden opinwerkingtreding

de datum waarop de wet in werking is getreden

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Ingetrokken/opgeheven opintrekking

de datum waarop de wet is ingetrokken of opgeheven (in België wordt er een juridisch onderscheid gemaakt: opheffing is schrapping voor de toekomst, intrekking is met terugwerkende kracht)

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Opvolger vanvoorganger

de wet waarvan deze wet de opvolger is

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Opgevolgd dooropvolger

de wet die deze wet heeft opgevolgd of zal opvolgen

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Wijzigingenwijzigingen

een link naar een (officiële website) waar een lijst met wetswijzigingen te raadplegen is

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel
Websitewebsite

een link naar een (officiële) website waar de wet te raadplegen is

Standaard
leeg
Voorbeeld
leeg
Automatische waarde
leeg
Tekenreeksoptioneel

Zie ook