Sjabloon:Infobox wet

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Infobox wet
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij
Sjabloondocumentatie​

Doel

Deze sjabloon toont een overzichtelijke, uniforme box met kerngegevens over een wet. Zij kan gebruikt worden voor wetgeving in de brede zin van het woord, dus ook voor, bijvoorbeeld, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen en Europese richtlijnen.

Gebruik

{{Infobox wet
| afbeelding    = 
| onderschrift   = 
| citeertitel    = 
| titel       = 
| afkorting     = 
| soort       = 
| toepassingsgebied = 
| rechtsgebied   = 
| status      = 
| amendeert     = 
| grondslag     = 
| indiening     = 
| indiener     = 
| lagerhuis     = 
| datumlagerhuis  = 
| hogerhuis     = 
| datumhogerhuis  = 
| ondertekening   = 
| publicatiedatum  = 
| publicatieblad  = 
| inwerkingtreding = 
| intrekking    = 
| voorganger    = 
| opvolger     = 
| laatste_wijziging = 
| website      = 
}}

Voorbeeld

Mediawet 2008
Citeertitel Mediawet 2008
Titel Wet van 29 december 2008 tot vaststelling van een nieuwe Mediawet
Afkorting MW
Soort regeling Wet in formele zin
Toepassingsgebied Vlag van Nederland Nederland
Rechtsgebied mediarecht
Status Geldend
Grondslag Geen
Goedkeuring en inwerkingtreding
Ingediend op 25 februari 2008
Aangenomen door Tweede Kamer op 1 juli 2008Eerste Kamer op 16 december 2008
Ondertekend op 29 december 2008
Gepubliceerd op 30 december 2008
Gepubliceerd in Stb. 2008, 583
In werking getreden op 1 januari 2009
Geschiedenis
Opvolger van Mediawet
Wijzigingen Externe lijst
Lees online
Mediawet 2008
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij
{{Infobox wet
| citeertitel    = Mediawet 2008
| titel       = Wet van 29 december 2008 tot vaststelling van een nieuwe Mediawet
| afkorting     = MW
| soort       = [[Wet in formele zin]]
| toepassingsgebied = {{NL}}
| rechtsgebied   = [[mediarecht]]
| status      = Geldend
| amendeert     = 
| grondslag     = Geen
| indiening     = [[25 februari]] [[2008]]
| indiener     = 
| lagerhuis     = [[Tweede Kamer der Staten-Generaal|Tweede Kamer]]
| datumlagerhuis  = [[1 juli]] [[2008]]
| hogerhuis     = [[Eerste Kamer der Staten-Generaal|Eerste Kamer]]
| datumhogerhuis  = [[16 december]] [[2008]]
| ondertekening   = [[29 december]] [[2008]]
| publicatiedatum  = [[30 december]] [[2008]]
| publicatieblad  = [[Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden|Stb.]] 2008, 583
| inwerkingtreding = [[1 januari]] [[2008]]
| intrekking    = 
| voorganger    = [[Mediawet (1987)|Mediawet]]
| opvolger     = 
| laatste_wijziging = http://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/informatie
| website      = http://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/volledig/
}}

Parameteroverzicht

Infobox voor wetgeving

Sjabloonparameters[Sjabloongegevens bewerken]

Voor dit sjabloon heeft het de voorkeur de parameters als blok te rangschikken.

ParameterBeschrijvingTypeStatus
Citeertitelciteertitel

De officiële citeertitel van de wet, of de naam waaronder de wet in het algemeen bekend staat, bijvoorbeeld Mediawet 2008, Paspoortwet, Judiciary Act of 1789.

Tekenreeksoptioneel
Titeltitel

De volledige titel van de wet.

Tekenreeksoptioneel
Afkortingafkorting

De officiële of gangbare afkorting van de wet.

Tekenreeksoptioneel
Soort regelingsoort

Het soort regeling, bijvoorbeeld: verdrag, wet in formele zin, algemene maatregel van bestuur, Act of Parliament, Act of Congress, Loi ordinaire, Bundesgesetz.

Tekenreeksoptioneel
Toepassingsgebiedtoepassingsgebied

Het gebied waarvoor de wet geldt, bijvoorbeeld: Nederland, het Koninkrijk der Nederlanden, de Europese Unie. Invullen door middel van een sjabloon, bijvoorbeeld {{NL}}, {{DE}} of {{EU}}.

Tekenreeksoptioneel
Rechtsgebiedrechtsgebied

Det rechtsgebied waaronder de wet valt, bijvoorbeeld: staatsrecht, strafrecht, privaatrecht, arbeidsrecht, mediarecht.

Tekenreeksoptioneel
Statusstatus

De huidige status van de wet, bijvoorbeeld: nog niet in werking getreden, geldend, ingetrokken, opgeheven.

Tekenreeksoptioneel
Amendeertamendeert

Indien de regeling een bestaande regeling wijzigt, vul hier in welke regeling dat is.

Tekenreeksoptioneel
Grondslaggrondslag

De juridische grondslag van de regeling.

Tekenreeksoptioneel
Ingediend opindiening

De datum waarop het wetsvoorstel is ingediend bij het parlement.

Tekenreeksoptioneel
Ingediend doorindiener

Wie het wetsvoorstel/wetsontwerp heeft ingediend bij het parlement: kan zowel een regering/kabinet zijn als een bepaald parlementslid.

Tekenreeksoptioneel
Aangenomen door/oplagerhuis

Het lagerhuis dat over de wet heeft gestemd, bijvoorbeeld: Tweede Kamer, Assemblée nationale, House of Representatives, House of Commons. Indien sprake is van een eenkamerstelsel kan hier de naam van het parlement worden ingevuld, bijvoorbeeld: Folketing, Storting, Knesset. Laat dan de parameter 'hogerhuis' leeg.

Tekenreeksoptioneel
Aangenomen opdatumlagerhuis

De datum waarop het lagerhuis (of in het geval van een eenkamerstelsel: het parlement) de wet heeft aangenomen. Wordt niet weergegeven als 'lagerhuis' niet is ingevuld.

Datumoptioneel
Aangenomen door/ophogerhuis

Het hogerhuis dat over de wet heeft gestemd (alleen invullen in het geval van een tweekamerstelsel), bijvoorbeeld: Eerste Kamer, Senat, Senate, House of Lords

Tekenreeksoptioneel
Aangenomen opdatumhogerhuis

De datum waarop het hogerhuis de wet heeft aangenomen (alleen invullen in het geval van een tweekamerstelsel). Wordt niet weergegeven als 'hogerhuis' niet is ingevuld.

Datumoptioneel
Ondertekend opondertekening

de datum waarop de regering of het staatshoofd de wet heeft ondertekend.

Tekenreeksoptioneel
Gepubliceerd oppublicatiedatum

de datum waarop de wet in een officieel publicatieblad is gepubliceerd

Tekenreeksoptioneel
Gepubliceerd inpublicatieblad

het publicatieblad waarin de wet is gepubliceerd, bijvoorbeeld: Stb. 1954, 503 of PbEU L 106

Tekenreeksoptioneel
In werking getreden opinwerkingtreding

de datum waarop de wet in werking is getreden

Tekenreeksoptioneel
Ingetrokken/opgeheven opintrekking

de datum waarop de wet is ingetrokken of opgeheven (in België wordt er een juridisch onderscheid gemaakt: opheffing is schrapping voor de toekomst, intrekking is met terugwerkende kracht)

Tekenreeksoptioneel
Opvolger vanvoorganger

de wet waarvan deze wet de opvolger is

Tekenreeksoptioneel
Opgevolgd dooropvolger

de wet die deze wet heeft opgevolgd of zal opvolgen

Tekenreeksoptioneel
Wijzigingenwijzigingen

een link naar een (officiële website) waar een lijst met wetswijzigingen te raadplegen is

Tekenreeksoptioneel
Websitewebsite

een link naar een (officiële) website waar de wet te raadplegen is

Tekenreeksoptioneel

Zie ook