Sorteren

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Sorteren is het

  • indelen in groepen
  • eventueel rangschikken van groepen
  • volgens een vooraf bepaald criterium

Gesorteerd kunnen bijvoorbeeld worden ideeën, getallen, eigenschappen (bv. kleur), dieren, planten, woorden of gevoelens zijn. Ook het criterium kan zeer gevarieerd zijn, bijvoorbeeld sorteren volgens grootte, ouderdom, dikte, hardheid, licht-gevoeligheid, politieke overtuiging, herkomst, inkomen, intelligentie, smeltpunt, of haarkleur.

Sorteren wordt vaak voorafgegaan door een vorm van meten en classificeren. Bij het zeven van graankorrels worden bijvoorbeeld de graankorrels gesorteerd in twee groepen: graankorrels die wel door de zeef vallen en die niet door de zeef vallen. Ondertussen werden ze dus ook gemeten (op maat beoordeeld) als kleiner dan de opening, of als groter of gelijk aan de opening van de zeef.

Omdat het een eerste stap is in het meten, is het ook een typische activiteit die in het kleuteronderwijs wordt aangebracht, om de kinderen te laten kennismaken met min of meer abstracte begrippen, dikwijls het criterium voor het sorteren, zoals grootte, vorm, kleur.

Als het om data (gegevens) gaat helpt de computer bij het sorteren door het toepassen van een sorteeralgoritme.