Zoekresultaten

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 • zekerheidsrecht en anderzijds uit arbeidsrecht in België en het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht in Nederland. Wat betreft het sociaal zekerheidsrecht
  867 bytes (106 woorden) - 3 jun 2015 13:31
 • bestuursrecht bestaat uit allerlei beleidsterreinen, bijvoorbeeld: Ambtenarenrecht: dit recht heeft betrekking op de rechtspositie van de ambtenaar Belastingrecht
  67 kB (10.038 woorden) - 4 apr 2019 17:19
 • met name om zaken op het gebied van sociale zekerheid, bijstand en ambtenarenrecht. Ook is de Centrale Raad van Beroep onder meer de eerste en enige rechter
  4 kB (515 woorden) - 5 okt 2018 01:32
 • Verder was ze bezig met initiatiefwetten om het ontslagrecht en het ambtenarenrecht te hervormen. In januari 2012 kreeg haar initiatiefwet pensioenfondsbesturen
  8 kB (814 woorden) - 22 sep 2018 00:16
 • Ambtenarenwet (categorie Nederlandse wet op het gebied van het ambtenarenrecht)
  De Ambtenarenwet is een Nederlandse wet die vastgesteld is in 1929. Doel is de rechtspositie van ambtenaren te regelen. Ambtenaar in de zin van deze wet
  2 kB (238 woorden) - 8 jul 2017 18:52
 • betroffenen ook de mogelijkheid van een extra toeslag conform het ambtenarenrecht. Eigen inkomsten (en Eigene Bezüge) van een kind kunnen leiden tot
  26 kB (2.406 woorden) - 21 sep 2018 13:27
 • van Stichting AB. bezocht 4 juni 2009 G L Coolen, G F Walgemoed, Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht, p15 - Kluwer, 2005 bezocht 4 juni 2009
  5 kB (545 woorden) - 10 okt 2014 20:42
 • letters waren genummerd. Artikel 2.13 (wijzigingen in de Wet materieel ambtenarenrecht BES; de wijzigingen zijn genummerd A, B, .., Z, AA, .., OO) ondergaat
  10 kB (1.433 woorden) - 11 okt 2017 07:51
 • Deze regels uit het arrest Groningen/Raatgever gelden ook voor het ambtenarenrecht (arrest Staat/Zevenbergen, ook wel ambtenarenwet III uit 2002). Een
  71 kB (10.111 woorden) - 21 apr 2019 20:05
 • uitspraken op het gebied van het Nederlandse bestuursrecht, milieurecht, ambtenarenrecht, bouwrecht, sociaal-verzekeringsrecht, onderwijsrecht en vreemdelingenrecht
  2 kB (211 woorden) - 31 okt 2011 16:44
 • burgers, buitenlanders of vrijgelatene door het ius honorarium (het ambtenarenrecht) beschermd moest worden. De naam Quirites werd door generaal, zoals
  2 kB (256 woorden) - 4 jan 2016 11:33
 • macht bestudeert. Het omvat deelgebieden zoals ruimtelijke ordening, ambtenarenrecht, onteigeningen, overheidsopdrachten, milieurecht, de organisatie van
  21 kB (2.725 woorden) - 3 apr 2019 09:59
 • nagelaten, dan wordt het ontslag als terecht beschouwd. In het geval van ambtenarenrecht (onderdeel van het bestuursrecht), moet er bezwaar tegen aangetekend
  9 kB (1.034 woorden) - 2 mrt 2019 09:25
 • verdiepingsstudies in Pakistan en de Verenigde Staten, zoals op het gebied van ambtenarenrecht en drugsbestrijding. Van 1977 tot 1999 was hij rechter in verschillende
  2 kB (192 woorden) - 9 jun 2013 01:38
 • Algemeen Rijksambtenarenreglement (categorie Nederlandse wet op het gebied van het ambtenarenrecht)
  Het Algemeen Rijksambtenarenreglement, gemakshalve meestal afgekort tot ARAR, vormt samen met het BBRA'84 de basis voor de rechtspositie van de rijksambtenaren
  1 kB (137 woorden) - 8 jul 2017 18:52
 • nevenfuncties, waaronder voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor Ambtenarenrecht en lid van het bestuur van de Nederlandse Juristen Vereniging. Van
  1 kB (199 woorden) - 25 dec 2016 00:25
 • Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders (categorie Nederlandse wet op het gebied van het ambtenarenrecht)
  De Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders is een Nederlandse wet die vastgesteld is in 1992. Doel is enkele rechtspositionele voorzieningen
  3 kB (395 woorden) - 17 feb 2017 01:49
 • instantie die gespecialiseerd is op het gebied van geschillen inzake het ambtenarenrecht van de Europese Unie. Voorheen werd deze bevoegdheid uitgeoefend door
  8 kB (1.002 woorden) - 7 mrt 2018 19:38

Resultaten van zusterprojecten

 • ambtenarengerecht ambtenarenkorps ambtenarenorganisatie ambtenarenpensioen ambtenarenrecht ambtenarenreglement ambtenarensalaris ambtenarenstaat ambtenarenstatus