Stadgenoot

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Stadgenootbord op het pand Oudeschans 36
Hoofdkantoor Stadgenoot aan de Sarphatistraat

Stadgenoot is één van zes de grote Amsterdamse woningcorporaties. De woningcorporatie verhuurt in Amsterdam bijna 25.000 zelfstandige sociale huurwoningen. Ook heeft Stadgenoot meer dan vijfduizend veelal onzelfstandige wooneenheden voor ouderen en bijzondere groepen: vrouwenopvang, begeleid wonen voor jongeren en opvang voor verstandelijk gehandicapten en dak- en thuislozen.

Kerncijfers[bewerken]

Bezit: sociale huurwoningen: 29.735( inclusief onzelfstandige wooneenheden); vrije sector huurwoningen: 1.517; bedrijfsruimten: 1.841; parkeerplekken: 3.109. Verkoop woningen: 386 . Eigen vermogen: 2.416 (x miljoen €). Bedrijfsresultaat: 81 (x miljoen €). Gemiddelde kale huur: € 489. Medewerkers: 357. Maatschappelijke investeringen: 4,2 (x miljoen €).

Geschiedenis[bewerken]

Stadgenoot is in 2008 ontstaan uit een fusie tussen de Algemene Woningbouw Vereniging (opgericht in 1910) en Het Oosten. De rooms-katholieke woningbouwvereniging Het Oosten werd opgericht in 1912. Het ontstaan van beide corporaties is onlosmakelijk verbonden aan de situatie op de Amsterdamse woningmarkt begin vorige eeuw. Toen was er een groot tekort aan goede en betaalbare woningen. De gemeente verklaarde duizenden krotten als onbewoonbaar.

Fusieachtergrond[bewerken]

De fusie tussen AWV en Het Oosten past bij het ontstaan van grotere corporaties begin deze eeuw. Zij waren de laatste in Amsterdam die aan het begin van de 21ste eeuw nog geen schaalsprong hadden gemaakt. Beide zagen in de jaren daarvoor andere fusiepogingen mislukken: tussen AWV, Rochdale en Patrimonium, tussen ZVH en Het Oosten. Ook de vorming van één corporatie met Woonstichting De Key liep op niks uit. De schaalspong werd indertijd noodzakelijk geacht vanwege het uitdijende takenpakket: meer verantwoordelijkheid voor het beheer van de publieke ruimte, het huisvesten van zorg- en maatschappelijke instellingen, de bouw van middeldure huur- en koopwoningen en de exploitatie van commercieel vastgoed. De missie luidde indertijd: met passie werken aan kwaliteit voor iedereen, in een stad om van te houden.

Organisatie[bewerken]

De fusie in 2008 kwam op een ongunstig moment. Door economische tegenspoed lag de verkoop van koopwoningen voor lange tijd stil. Bovendien raakte een aantal collega-corporaties in opspraak wegens gebrek aan integriteit en mislukte commerciële avonturen. De overheid maakte vervolgens een einde aan de brede taakopvatting. De focus ligt weer op het huisvesten van mensen die het op de vrije markt niet redden. Bovendien kregen de corporaties een verhuurderheffing opgelegd. Stadgenoot heeft op die veranderingen gereageerd door herijking van de eigen inzet, het inkrimpen van de organisatie en verkoop van niet meer bij de corporatie passende gebouwen en grondposities.

Betaalbaar wonen[bewerken]

In het in 2016 vastgestelde ondernemingsplan ‘Betaalbaar wonen in een wereldstad’ stelde Stadgenoot zich een helder doel: betaalbare sociale huurwoningen bieden aan hen die daar door hun inkomen op zijn aangewezen. Stadgenoot is er ook voor jonge stedelingen die tijdelijk zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Bovendien moet de kwaliteit van het aanbod en de leefbaarheid voldoende zijn in alle Amsterdamse buurten waar Stadgenoot bezit heeft.

Corporatiebestuur[bewerken]

Stadgenoot kende tot 1 oktober 2016 een tweehoofdige leiding. Gerard Anderiesen en Frank Bijdendijk vormden in 2008 het eerste bestuur. Bijdendijk werd bekend om zijn ‘treintjesmodel’: woningen verkopen om nieuwe woningen te kunnen bouwen. Ook ontwikkelde hij Solids; gebouwen waar huurders helemaal zelf bestemming, indeling en grootte mochten bepalen. In 2011 werd Bijdendijk opgevolgd door Marien de Langen. Gerard Anderiesen is per 1 oktober 2016 met vervroegd pensioen gegaan. Tijdens zijn loopbaan bij AWV en Stadgenoot lanceerde hij tal van plannen om meer differentiatie te krijgen in de woningvoorraad. In 2002 kwam hij al met het idee om starters op de woningmarkt tijdelijke contracten te bieden. Stadgenoot staat nu onder eenhoofdige leiding van Marien de Langen.


Het hoofdkantoor van Stadgenoot is gevestigd in het voormalig Rijksmagazijn voor Geneesmiddelen[1] en het naastgelegen Rijksgoederenmagazijn[2] aan de Sarphatistraat te Amsterdam.

Woningen[bewerken]

Externe links[bewerken]

Noten[bewerken]

  1. Sarphatistraat 410, rijksmonument 466176
  2. Sarphatistraat 370, rijksmonument 418467