Theo de Boer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Theo de Boer (1932) is een Nederlands filosoof die onder meer bekendstaat als kenner van de Franse filosoof Emmanuel Levinas. Hij was hoogleraar in de wijsgerige antropologie en haar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Theo de Boer studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1966 promoveerde met een proefschrift over Edmund Husserl, "De ontwikkelingsgang in het denken van Husserl". Op die manier geraakte hij geïnteresseerd in de wijsbegeerte van Emmanuel Levinas en Paul Ricœur. Hij studeerde ook nog aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven en werd in 1968 hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. In 1974 voerde hij samen met A.F.J. Köbben de redactie van Waarden en wetenschap. Van zijn hand verscheen in de loop der jaren een aantal artikelen over de studie van de fenomenologie. Daarin belichtte hij vooral het werk van Franz Brentano, Edmund Husserl, Martin Heidegger en Levinas. Een thema dat hem na aan het hart ligt, is de discussie rondom wetenschapsfilosofische problemen betreffende de menswetenschappen.

In zijn afscheidscollege in 1997 aan de VU legt hij uit wat volgens hem de vier zuilen zijn van de wijsbegeerte: "Inspiratie, ervaring, verbeelding en rede". Poëzie en verhalen moeten volgens hem zeker niet buiten de deur van de wijsbegeerte gehouden worden, want zij kunnen een bron van inzicht zijn.

Behalve zijn filosofisch werk is De Boer ook erg geïnteresseerd in de poëzie, met name in het werk van Pieter Cornelis Boutens, Martinus Nijhoff en Gerrit Achterberg, en in buitenlandse dichters als T.S. Eliot, Les Murray en Wallace Stevens.

Publicaties[bewerken]

  • Tussen filosofie en profetie – de wijsbegeerte van Emmanuel Levinas (1976)
  • Grondslagen van een kritische psychologie (1980)
  • De Totaliteit en het Oneindige (1987) - vertaling van Levinas' Totalité et Infini. Essai sur l'extériorité (1961)
  • Van Brentano tot Levinas - Studies over de fenomenologie (1989)
  • Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit (1993)
  • Moderne Franse filosofen - Foucault, Ricœur, Irigaray, Baudrillard, Levinas, Derrida, Lyotard en Kristeva, uitg. Kok Agora, Kampen (1993)
  • De God van de filosofen en de God van Pascal (1995)
  • Pleidooi voor interpretatie (1997)
  • De hemel weet hoe. Over spiritualiteit en rationaliteit (Titus Brandsma lezing 1999)