Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Het gebouw van het UWV in Amsterdam.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ.

Het UWV is verder houder van de Polisadministratie, een van de basisregistraties van de Nederlandse overheid. Het UWV beoordeelt of een werknemer/verzekerde recht heeft op een uitkering volgens de genoemde regelingen en wetten en bepaalt de hoogte en de duur van deze uitkering. Daarnaast verstrekt UWV de uitkeringen.

Ook voert het UWV enkele regelingen uit de Wet arbeid en zorg (Wazo) uit, zoals de zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering. Ten slotte is het UWV verantwoordelijk voor re-integratie van werklozen en arbeidsongeschikten die geen werkgever meer hebben. Daartoe schakelt UWV private re-integratiebedrijven in.

Verder is er het UWV WERKbedrijf. Ter onderscheiding wordt de rest soms UWV Uitkeren of UWV/Uitkeren genoemd.

Geschiedenis[bewerken]

Het UWV is per 1 januari 2002 tot stand gekomen als resultaat van de samenvoeging van de vroegere uitvoeringsinstanties Cadans (een samenvoeging van de bedrijfsvereniging voor de gezondheidszorg, afgekort BVG, en de bedrijfsvereniging detailhandel en ambachten oftewel DETAM), Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK), Gemeenschappelijk Uitvoerings Orgaan (GUO), Uitvoeringsorganisatie Sociale Zekerheid Overheidspersoneel (USZO) en Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB). Ook het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) is per 1 januari 2002 opgegaan in UWV.

Tot en met 2005 inde UWV ook premies, maar vanaf 1 januari 2006 worden alle premies voor de sociale verzekeringswetten geïnd door de Belastingdienst.

Op basis van een wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) per 1 januari 2009 is het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) opgegaan in UWV WERKbedrijf, een nieuw onderdeel van het UWV met ook zijn re-integratietak. Het UWV vervult nu dus ook de taken van het voormalige CWI, inclusief taken met betrekking tot nuggers (mensen die niet onder een werknemersverzekering vallen), zoals de inschrijving als werkzoekende.

Externe link[bewerken]