Vlaams Fonds voor de Letteren

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Vlaams Fonds voor de Letteren
Opgericht 30 maart 1999
Voorganger(s) Nationaal Fonds voor de Letterkunde
Verantwoordelijke minister Vlaams minister van Cultuur
Website www.vfl.be

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) is een openbare instelling die tot doel heeft de Nederlandstalige letteren en de vertaling van literair werk in en uit het Nederlands in de brede zin van het woord te ondersteunen en daardoor bij te dragen tot de verbetering van de sociaal-economische positie van de auteurs en de vertalers.

Geschiedenis[bewerken]

Op 30 maart 1999 werd het fonds bij decreet opgericht door het Vlaams Parlement, onder meer onder impuls van toenmalig minister van Cultuur Luc Martens, en ging van start op 1 januari 2000.[1] De instelling geldt als Vlaamse opvolger van het Nationaal Fonds voor de Letterkunde, dat bij wet van 18 augustus 1947 was opgericht onder impuls van minister van Openbaar Onderwijs Camille Huysmans.

Het VFL wordt geleid door een raad van bestuur die het dagelijks bestuur delegeert aan een directeur. Daarnaast is er een Beslissingscollege, Adviescommissies en een Beroepscommissie. De eerste voorzitter van het fondsbestuur werd auteur en hoogleraar Paul de Wispelaere. Carlo Van Baelen werd de eerste directeur en bleef 12 jaar aan het roer.[2] In september 2002 nam de voorzitter samen met vier van de negen bestuursleden (waaronder ondervoorzitter Monika van Paemel en bestuurslid Anne-Marie Musschoot) ontslag omwille van de toenemende bureaucratisering.[3] Filoloog Joris Gerits werd ad interim aangesteld en kort daarop verkozen als voorzitter met ondervoorzitter Cyriel van Tilborgh, de drijvende kracht achter het Willem Elsschot Genootschap.[4]

Op 31 december 2009 liep Gerits' mandaat af waarna hij op 1 januari 2010 werd vervangen door Agalev-politicus Jos Geysels. Op 1 januari 2011 werd Koen van Bockstal directeur.[5] Vanaf 1 juli 2018 valt het Vlaams Fonds voor de Letteren onder het decreet deugdelijk bestuur waardoor met ingang van 1 september 2018 een volledig nieuw bestuur werd aangesteld met Mia Doornaert als voorzitster.[6]

Activiteiten[bewerken]

Vanuit zijn rol om de Nederlandstalige literatuur in België en het buitenland te ondersteunen is het VFL op verschillende vlakken actief. Een hoofdtaak is de subsidiëring van het literaire veld. Zo kunnen auteurs, vertalers, uitgevers, literaire tijdschriften,... diverse vormen van financiële ondersteuning aanvragen bij het VFL.[7] Daarnaast verzorgt VFL onder meer de buitenlandse promotie van de Vlaamse literatuur, organiseert het evenementen en is het betrokken bij het letterenbeleid van de Vlaamse overheid. De ondersteuning die het VFL biedt is zowel gericht op de creatie, productie en presentatie van literair werk als op de brede omkadering van het literaire veld.

Een initiatief dat zich rechtstreeks op een breed publiek richt is de subsidielijn van de auteurslezingen. Het VFL wil daardoor ontmoetingen tussen auteurs en lezers stimuleren. Organisatoren zoals verenigingen, scholen, bibliotheken, leesclubs, kunstenorganisaties,... kunnen een auteurslezing aanvragen en daarvoor een financiële tegemoetkoming van 100 euro krijgen. Enkel de auteurs die zijn opgenomen in de auteurslijst van VFL komen in aanmerking. VFL hanteert hiertoe strikte kwaliteitscriteria.[8] Werknemers van het VFL en een professionele adviescommissie beslissen of een auteur aan de criteria voldoet en kan worden opgenomen in de auteurslijst.

Zie ook[bewerken]