Voortgezet onderwijs in Nederland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In Nederland is voortgezet onderwijs het onderwijsniveau dat volgt op het basisonderwijs en dat doorgaans gevolgd wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het voortgezet onderwijs bereidt de leerling voor op verschillende soorten van hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs dan wel op een maatschappelijke positie.

Vóór de onderwijshervorming met de invoering van de Mammoetwet in 1968 werd de term middelbaar onderwijs gebruikt, een term die in het algemeen spraakgebruik nog steeds gangbaar is. In Vlaanderen heet het voortgezet onderwijs secundair onderwijs.

Indeling[bewerken | brontekst bewerken]

Niveaus in het
voortgezet onderwijs
in Nederland
Praktijkonderwijs

vmbo

lwoo
Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Gemengde leerweg
Theoretische leerweg (mavo)

havo
vwo

Atheneum
Gymnasium
Portaal  Portaalicoon  Onderwijs

Het voortgezet onderwijs in Nederland kent vier opleidingen:


VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGSDUUR NIVEAU SECTOR-LEERWEG/PROFIEL
praktijkonderwijs tot maximaal 20 jaar leeftijd. Dagbesteding

Begeleid werk of werk bij bedrijf.

Vervolgopleiding naar Mbo niveau 1 of vmbo bb.

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) vierjarige opleiding Leerwegondersteunend onderwijs

Basisberoepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg

Gemengde leerweg

Theoretische leerweg (mavo)Techniek en Zorg en welzijn

Economie, Landbouw, Techniek en Zorg en welzijn

hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) vijfjarige opleiding Natuur & Techniek (N&T)

Natuur & Gezondheid (N&G)

Economie & Maatschappij (E&M)

Cultuur & Maatschappij (C&M)

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) zesjarige opleiding Atheneum

Gymnasium

Natuur & Techniek (N&T)

Natuur & Gezondheid (N&G)

Economie & Maatschappij (E&M)

Cultuur & Maatschappij (C&M)

Voortgezet onderwijs voor volwassenen[bewerken | brontekst bewerken]

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is in Nederland het gesubsidieerd voortgezet onderwijs voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en onder bepaalde voorwaarden ook voor 16- en 17-jarigen. Het vavo biedt opleidingen vmbo-TL, havo en vwo. De wijze van examinering en de diploma's zijn vrijwel gelijk aan die in het reguliere voortgezet onderwijs en hebben dezelfde waarde.

Eigenschap VO VAVO
Diploma Ja Ja
Voltijd examens Ja Ja
Deeleindexamens Nee Ja
deelcertificaat Nee Ja
cijferlijst Ja Ja
Lichaamlijke opvoeding Ja Nee, automatisch vrijstelling
CKV Ja Nee, automatisch vrijstelling

Vervolgonderwijs[bewerken | brontekst bewerken]

Na het behalen van het eindexamen kan de leerling overstappen naar het hoger onderwijs:


VERVOLGONDERWIJS OPLEIDINGSDUUR NIVEAU INSTROOMEISEN
het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 1 jaar

1-2 jaar

2-3 jaar

3 jaar

· niveau 1: assistent beroepsbeoefenaar (geen startkwalificatie)

· niveau 2: medewerker / basisberoepsbeoefenaar

· niveau 3: zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / vakopleiding

· niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar

Hiervoor is een VMBO-diploma of hoger (HAVO, VWO) vereist.
het hoger beroepsonderwijs (hbo) aan een hogeschool 4 jaar

2 jaar

HBO-Bachelor

HBO-Associate degree

HAVO of VWO vereist, ook toegankelijk met mbo niveau 4
het academische onderwijs aan een universiteit 3 jaar

1-3 jaar

WO-Bachelor

WO-Master

VWO vereist, ook toegankelijk met een hbo propedeuse

De oud-leerling kan ook gaan werken, mits hij of zij een startkwalificatie heeft of niet meer leerplichtig is.

Schoolkeuze[bewerken | brontekst bewerken]

Vanuit het basisonderwijs[bewerken | brontekst bewerken]

Om tot een goede school- en studiekeuze vanaf het basisonderwijs te komen, wordt er in groep 8 vaak een Cito Eindtoets Basisonderwijs van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO) afgenomen om het niveau van een leerling te bepalen. De CITO-toets is een hulpmiddel. Ook geeft de basisschool een schooladvies.

In januari en februari houden veel scholen in het voortgezet onderwijs een open dag. Toekomstige scholieren kunnen dan kennismaken met de opleiding, school en de leraren.

Daarna kan een leerling zich in laten schrijven bij de school van zijn of haar keuze, waarna een definitieve aanname plaatsvindt.

Vanuit het voortgezet onderwijs[bewerken | brontekst bewerken]

Om tot een goede studiekeuze vanuit het voortgezet onderwijs te komen wordt na de profielkeuze en het examen een vervolgstudie gezocht bij het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs of aan een universiteit. Vanaf 18 jaar kan men ook gaan werken. In overleg met een decaan wordt gezocht naar de beste mogelijkheid.

Vertegenwoordiging[bewerken | brontekst bewerken]

De leerling in het voortgezet onderwijs wordt nationaal vertegenwoordigd door het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). De leerlingen zijn meestal op de scholen zelf vertegenwoordigd door een leerlingenraad.

De leerkrachten worden vertegenwoordigd door (leraren in actie) LIA, de Algemene Onderwijsbond (AOb), ABVAKABO FNV, CMHF en CNV Onderwijs.

De schoolbesturen en managers worden vertegenwoordigd door de VO-raad.

Overige[bewerken | brontekst bewerken]

De Wereldschool biedt ook voortgezet onderwijs aan door middel van afstandseducatie. Het Nautilus College en Aurum College zijn voorbeelden van scholen die hier gebruik van maken voor de havo/vwo-afdeling.

Tweetalig hoger algemeen voortgezet onderwijs (Thavo) en Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Tvwo) zijn ook vormen van voortgezet onderwijs.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]