Wetgeving gevaarlijke stoffen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In Nederland (en ook vaak in Europees en mondiaal verband) zijn er veel regels met betrekking tot het transport, opslag en de verwerking van gevaarlijke stoffen vastgelegd.

Enkele belangrijke zijn hier opgesomd:

Transport[bewerken | brontekst bewerken]

Over land[bewerken | brontekst bewerken]

ADR (semi-mondiaal) Het ADR regelt de verpakking, identificatie en voorwaarden waarbinnen het transport over land van gevaarlijke goederen is toegestaan.

Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NL regeling) Deze wet regelt het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland. Deze wet verwijst naar het ADR, echter voor Nederland zelf zijn er aanvullende regels opgenomen, zoals welke stoffen wel of niet door een bepaalde tunnel vervoerd mogen worden.

Door de lucht[bewerken | brontekst bewerken]

IATA (mondiaal) Deze wetgeving regelt het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht. De klasse indeling loopt gelijk aan het ADR, maar deze regeling bevat specifieke zaken welke met het vervoer in vliegtuigen te maken hebben, zoals afwijkende verpakkingen e.d.

Over zee[bewerken | brontekst bewerken]

IMDG-code (mondiaal) Deze wetgeving regelt het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee. Ook hier loopt de klasse indeling gelijk aan het ADR. In deze regeling zijn echter de specifieke zaken voor het zeevervoer (zoals de stuwage van containers op een schip) opgenomen.

Opslag[bewerken | brontekst bewerken]

Opslag van gevaarlijke goederen werd vroeger geregeld in de hinderwetvergunning, deze is vervangen door een omgevingsvergunning. Alleen voor bedrijven die vergunningsplichtig zijn staan voorschriften in de vergunning voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Voor bedrijven die onder algemene regels vallen is wetgeving betreffende de opslag van gevaarlijke stoffen rechtstreeks werkend. Voor veel bedrijven in Nederland is dat het Activiteitenbesluit. In deze wetgeving zijn verwijzingen opgenomen naar vastgelegde richtlijnen. Bekende richtlijnen zijn die van de "Commissie Preventie Rampen" die de CPR-bladen hebben vastgesteld. Deze is herzien en vervangen door een nieuwe richtlijn, de Publicatie gevaarlijke stoffen.[1]

Werken met[bewerken | brontekst bewerken]

In Nederland valt dit onder de Wet milieubeheer (Wm) en de Arbeidsomstandighedenwet. Hierin zijn de verschillende aandachtsgebieden opgenomen m.b.t. het werken met gevaarlijke stoffen. Waar de Wet milieubeheer zich voornamelijk richt op het identificeren (etiketteren) van gevaarlijke goederen, richt de Arbeidsomstandigheden wetgeving zich voornamelijk op de kans op blootstelling, de effecten hiervan en de verplichting tot het minimaliseren van het contact met gevaarlijke stoffen (zorgplicht).