Wikipedia:Wikiproject/Gendergap/Vrouwen bij de KNAW/Bronnen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bronnen voor biografische gegevens 1) Wetenschappelijke instellingen Zoek bijvoorbeeld op:

  • de internet pagina van instelling(en) waar de hoogleraar op dit moment werkzaam en/of lid van is of is geweest: Vaak heeft een hoogleraar een persoonlijke pagina op de website van deze in-stelling(en);
  • de internet pagina van instellingen die een (wetenschappelijke) prijs hebben uitgereikt aan de hoogleraar: op websites van wetenschappelijke prijzen is het doorgaans enige biografische in-formatie van laureaten te vinden.

KNAW[bewerken | brontekst bewerken]

Instelling Url Wat
KNAW http://www.knaw.nl/nl/leden/leden Op de KNAW-website zijn de actuele leden van het genootschap te vinden. De pagina van ieder lid bevat een doorverwijzing naar NARCIS en, indien die er is naar een persoonlijke pagina van de betreffende hoogleraar.
DANS http://www.narcis.nl/search/coll/person/Language/nl NARCIS is dé nationale portal voor wie informa-tie zoekt over wetenschappers en hun werk. NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke in-formatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederland-se universiteiten, KNAW, NWO en diverse weten-schappelijke instellingen, datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen van on-derzoeksprojecten, onderzoekers en onder-zoeksinstituten.
DWC http://www.dwc.knaw.nl/biografie/pmknaw/ In de Digital Library van de KNAW vind je infor-matie over overleden leden van Koninklijke Ne-derlandse Akademie van Wetenschappen en haar voorganger, het Koninklijk Instituut.

Universiteiten[bewerken | brontekst bewerken]

Instelling Url Wat
RUG http://hoogleraren.ub.rug.nl/ De Catalogus Professorum Academiae Gro-ninganae bevat gegevens over alle hoogle-raren die vanaf 1614, het jaar van oprich-ting, aan de Groningse universiteit verbon-den zijn geweest.
RUN http://www.ru.nl/onderzoek/onderzoekers/overzicht-hoogleraren-per-faculteit/ Via de pagina personen en afdelingen van de Radboud Universiteit kun je zoeken naar onder meer hoogleraren en andere weten-schappers. Hun contactgegevens, publica-ties, eventuele nevenfuncties en het onder-wijs dat ze geven zijn via deze pagina te vin-den.
UT https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/organisatie-tilburg-university/faculteiten/ Via de pagina’s van de betreffende faculteiten van de Tilburg University is enige in-formatie te vinden over de aldaar werkzaam zijnde hoogleraren
TU Delft http://www.tudelft.nl/nl/over-tu-delft/hoogleraren/ Deze site bevat van alle hoogleraren van de TU Delft hun expertisegebieden, CV en con-tactgegevens.
TUe https://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/zoek-medewerkers/ Deze site bevat de gegevens betreffende de huidige medewerkers van de TU Eindhoven.
TU Twente https://www.utwente.nl/onderzoek/onderzoekers/ https://www.utwente.nl/onderzoek/onderzoekers/] Deze site bevat voorbeelden van onderzoe-kers die veel voor de wetenschap beteke-nen.
UL http://hoogleraren.leidenuniv.nl/ Op deze website vind je de gegevens van alle ruim 1800 hoogleraren en lectoren die in dienst zijn geweest van de Universiteit Leiden vanaf 1575. Hier worden momenteel ook de gegevens van de 700 zittende hoogleraren aan toegevoegd.
UM https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderzoek/staf/hoogleraren Deze site geeft een overzicht van de hoogleraren en hun leerstoelen van de Universiteit Maastricht per faculteit.
UU http://kennisbits.nl/mensen/ Kennisbits is een website waarop de maatschappelijke waarde van het onderzoek van Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht wordt samengebracht.
UU https://profs.library.uu.nl/ In de Catalogus Professorum Academiae Rheno-Traiectinae vind je informatie over alle hooglera-ren van de Universiteit Utrecht, vanaf de oprich-ting in 1636 tot heden.
UvA http://www.albumacademicum.uva.nl/ Album Academicum bevat de namen van hoogle-raren en gepromoveerden aan de Universiteit van Amsterdam en haar voorloper, het Athenaeum Illustre, van 1632 tot heden.
VU https://www.vu.nl/nl/over-de-vu/organisatie-en-be-stuur/hoogleraren/index.aspx In deze overzichten staan de VU-hoogleraren en bijzonder hoogleraren ver-bonden aan de VU.
WUR http://www.wur.nl/nl/Wageningen-University/Over-Wageningen-University/Hoogleraren.htm Deze pagina bevat slechts een tabel met alle Wageningse leerstoelen de financiers van de leerstoelen. De term ‘gewoon hoogleraar’ betreft de leerstoelen die zijn opgenomen in het leerstoelenplan van de uni-versiteit.

Andere academies:[bewerken | brontekst bewerken]

Instelling Url Wat
AE http://www.ae-in-fo.org/ae/Acad_Main/List_of_Members Deze site bevat de gegevens betreffende de leden van de Academia Europaea
Wikipedia Academie_van_wetenschappen Op Wikipedia vind je een lijst van weten-schappelijke academies. De meeste pagina’s bevatten een link naar de website van de betreffende academie

Andere zoekopties[bewerken | brontekst bewerken]

Instelling Url Wat
Wikipedia https://www.wikipedia.org/ Zoek eerst eens in anderstalige Wikipedia-sites. Wellicht heeft de hoogleraar daar al een lemma.
LNVH http://www.lnvh.nl/site/Networking/Expertise-within-LNVH Het LNVH is een netwerk met meer dan 1100 vrouwelijke hoogleraren op Nederlandse univer-siteiten. Je kunt in de database de betreffende expertise vinden en de universiteit waar de be-treffende hoogleraar werkzaam is.
Biografisch portaal http://www.biografischportaal.nl/ In het Biografisch Portaal vind je weten-schappelijk verantwoorde informatie over kopstukken en andere opzienbarende figu-ren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu. De website wordt steeds aangevuld met informatie en beeldmateriaal. De meeste informatie be-treft echter reeds overleden personen.
KB https://www.delpher.nl/nl/ In Delpher vind je miljoenen gedigitaliseer-de teksten uit Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en radiobulletins die je allemaal woord voor woord kunt doorzoeken. De krantendatabank loopt echter tot 1995.

Weten-schappelijk tijdschrift

http://www.sciencemag.org/
http://www.nature.com/
http://www.thelancet.com/
Publicaties in tijdschriften, zoals Science, Nature, The Lancet en anderen, geven soms een biografisch overzicht van de auteur. Ook interviews kunnen wat over de persoonlijke visie/blik van de hoogleraar onthullen. Bedenk hierbij wel dat lang niet al deze artikelen openbaar zullen zijn.
Pubmed [www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced] Ook artikelen die je kunt vinden via Pubmed zijn maar gedeeltelijk openbaar

Overige tips[bewerken | brontekst bewerken]

  • Probeer de dissertatie te vinden waarop de betreffende hoogleraar ooit is gepromoveerd. Vaak bevat de CV in de dissertatie de geboortedatum en de geboorteplaats.