William Perkins

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
William Perkins

William Perkins (1558-1602) was een Engels puriteins predikant.

Als geboorteplaats van William Perkins wordt Marston Jabbett genoemd, in het graafschap Warwickshire gelegen. Veel is er van zijn jeugd niet bekend, wel dat hij uit een welgestelde familie kwam. Zijn ouders stuurden hem naar Christ's College van de Universiteit van Cambridge. Een van zijn hoogleraren was Thomas Cartwright. Met ijver wierp hij zich op de studie theologie en behaalde in 1584 de titel Master of Arts.

Zijn verdere leven zou hij nauw aan Cambridge verbonden blijven. En als zodanig heeft hij grote invloed uitgeoefend op een lange rij aanstaande predikanten. Daarom werd hij later wel "de vader van het puritanisme" genoemd.

Perkins heeft, naast al zijn ambtelijke arbeid in prediking en pastoraat, veel geschreven. De gevangenis in Cambridge was deel van zijn werkterrein. Het was zijn gewoonte met de veroordeelden naar de plaats van terechtstelling te gaan. Zijn invloed was groot, tot ver buiten de grenzen van zijn land. Ook Gisbertus Voetius, hoogleraar in Utrecht, en Amesius in Franeker hebben die invloed ondergaan.

Hij stierf in 1602, kort voor het einde van de regeerperiode van koningin Elizabeth I.

Bibliografie[bewerken]

 • Libellus de Memoria, Verissimaque Bene Recordandi Scientia (1584)
 • Antidicsonus Cuiusdam Cantabrigiensis (1584)
 • Foure Great Lyers, Striuing Who Shall Win the Siluer Whetstone: Also, A Resolution to the Count (1585)
 • A Treatise Tending Vnto a Declaration Whether a Man be in the Estate of Damnation or in the Estate of Grace: And If he be in the First, How he may in Time Come out of it: if in the second, how he maie discerne it, and perseuere in the same to the end. The points that are handled are set downe in the page following (1590)
 • Armilla aurea, id est, Miranda series causarum et salutis & damnationis iuxta verbum Dei: Eius synopsin continet annexa tabula (1590)
 • A golden chaine, or the description of theologie: containing the order of the causes of saluation and damnation, according to Gods woord. A view of the order wherof, is to be seene in the table annexed (1591)
 • The foundation of Christian religion : gathered into sixe principles. And it is to bee learned of ignorant people, that they may be fit to hear sermons with profit, and to receiue the Lords Supper with comfort (1591)
 • Prophetica, sive, De sacra et vnica ratione concionandi tractatus (1592)
 • A case of conscience : the greatest that euer was; how a man may know whether he be the child of God or no. Resolued by the word of God. Whereunto is added a briefe discourse, taken out of Hier. Zanchius (1592)
 • An exposition of the Lords prayer : in the way of catechising seruing for ignorant people (1592)
 • Tvvo treatises·: I. Of the nature and practise of repentance. II. Of the combat of the flesh and spirit (1593)
 • An exposition of the Lords praier : in the way of catechisme (1593)
 • A direction for the government of the tongue according to Gods word (1593)
 • An exposition of the Symbole or Creed of the Apostles : according to the tenour of the Scriptures, and the consent of orthodoxe Fathers of the Church (1595)
 • A salve for a sicke man, or, A treatise containing the nature, differences, and kindes of death : as also the right manner of dying well. And it may serue for spirituall instruction to 1. Mariners when they goe to sea. 2. Souldiers when they goe to battell. 3. Women when they trauell of child (1595)
 • A declaration of the true manner of knowing Christ crucified (1596)
 • A reformed Catholike, or, A declaration shewing how neere we may come to the present Church of Rome in sundrie points of religion, and wherein we must for euer depart from them : with an advertisement to all fauourers of the Romane religion, shewing that the said religion is against the Catholike principles and grounds of the catechisme (1597)
 • De praedestinationis modo et ordine : et de amplitudine gratiae diuinae Christiana & perspicua disceptatio (1598)
 • Specimen digesti, sive Harmoniæ bibliorum Veteris et Novi Testamneti (1598)
 • A warning against the idolatrie of the last times : And an instruction touching religious, or diuine worship (1601)
 • The true gaine : more in worth then all the goods in the world (1601)
 • How to liue, and that well: in all estates and times, specially when helps and comforts faile (1601)

Literatuur[bewerken]

 • The Works of William Perkins (3 & 4), Randall J. Pederson e.a. (red.); uitg. Reformation Heritage Books, Grand Rapids, 2017; ISBN 9781601784940 en 781601785091.

Wetenswaardigheden[bewerken]