Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is de officiële instantie voor de registratie van merken, modellen en tekeningen in het Benelux-gebied. Tevens kan de creatiedatum van een idee worden vastgelegd. Bijna een miljoen merken en meer dan 16.000 tekeningen of modellen staan bij het bureau geregistreerd, er zijn ongeveer 24.000 registraties per jaar.

Het bureau is sinds 1971 gevestigd in Den Haag (Bordewijklaan). Het BBIE is onderdeel van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom en valt onder de verantwoordelijkheid van de Ministers van Economische Zaken van de drie Benelux-landen. Er werken momenteel ongeveer 100 personen, waarvan een deel Belgen en Luxemburgers. De gehele organisatie is tweetalig, de laatste jaren wordt ook informatie in het Engels verschaft.

Met ingang van 1 september 2006 zijn het Benelux-Merkenbureau en het Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen opgegaan in het BBIE.

Herziening beroeps- en cassatiebevoegdheden[bewerken]

Het Beneluxparlement heeft in december 2007 een aanbeveling gedaan om de beroeps- en cassatiebevoegdheden ten aanzien van door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom genomen weigerings- en oppositiebeslissingen bij het Benelux-Gerechtshof onder te brengen. Dit voorstel ter herziening van het Verdrag betreffende het Benelux-Gerechtshof is positief ontvangen door het Benelux Comité van Ministers en op 20-04-2010 zijn de onderhandelen hierover en over het toekomstige takenpakket van het Benelux-Gerechtshof officieel begonnen. Dit heeft geresulteerd in:

  • Protocol tot wijziging van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof; getekend op 15-10-2012;
  • Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom; getekend op 21-05-2014.

Beide protocolen doorlopen momenteel de parlementaire behandeling in de parlementen van de Benelux-landen.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]