Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is de officiële instantie voor de registratie van merken, modellen en tekeningen in het Benelux-gebied. Tevens kan de creatiedatum van een idee worden vastgelegd. Het Benelux Merkenregister telt meer dan 500.000 merkregistraties. Als de internationale en Europese merkregistraties worden meegeteld, zijn er in totaal ca. 1.500.000 merken geldig in de Beneluxregio. Daarnaast worden jaarlijks ongeveer 1.000 aanvragen ingediend voor modelregistraties en elke maand komen er 550 nieuwe i-DEPOT’s bij.

Het bureau is sinds 1971 gevestigd in Den Haag (Bordewijklaan). Het BBIE is onderdeel van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom en valt onder de verantwoordelijkheid van de Ministers van Economische Zaken van de drie Benelux-landen (België, Nederland en Luxemburg). Er werken ongeveer 100 personen, waarvan een deel Belgen en Luxemburgers. De gehele organisatie is tweetalig, de laatste jaren wordt ook informatie in het Engels verschaft.

Met ingang van 1 september 2006 zijn het Benelux-Merkenbureau en het Benelux Bureau voor Tekeningen of Modellen opgegaan in het BBIE.

Herziening beroeps- en cassatiebevoegdheden[bewerken]

Het Benelux-parlement heeft in december 2007 een aanbeveling gedaan om de beroeps- en cassatiebevoegdheden ten aanzien van door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom genomen weigerings- en oppositiebeslissingen bij het Benelux-Gerechtshof onder te brengen. Dit voorstel ter herziening van het Verdrag betreffende het Benelux-Gerechtshof is positief ontvangen door het Benelux Comité van Ministers en op 20-04-2010 zijn de onderhandelen hierover en over het toekomstige takenpakket van het Benelux-Gerechtshof officieel begonnen. Dit heeft geresulteerd in:

  • Protocol tot wijziging van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof; getekend op 15-10-2012;
  • Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom; getekend op 21-05-2014.

Beide protocollen zijn nog niet in werking getreden en doorlopen de parlementaire behandeling in de parlementen van de Benelux-landen.

Andere jurisdicties[bewerken]

Naast de verantwoordelijkheid voor het territorium van de Benelux treed het BBIE, sinds de opheffing van het land Nederlandse Antillen per 10 oktober 2010, ook op als het registratiekantoor voor handelsmerken van Caribisch Nederland Tot 10 oktober 2011 dienden bestaande Nederlands-Antilliaanse handelsmerken, teneinde geldig te blijven, te worden bevestigd door het BBIE.[1]

Sinds 1 januari 2015 dient het bureau ook als 'back office' voor het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Sint Maarten, een taak die sinds 10 oktober 2010 wordt uitgeoefend door het Merkenbureau van Curaçao.

Benelux Patent Platform[bewerken]

Het Benelux Patent Platform (BPP), of Benelux Octrooi Platform, is een project dat op grote schaal voor de Benelux-landen in de octrooisector geïmplementeerd werd. Het bestaat uit een reeks van IT-tools en een infrastructuur die de behandeling, de verwerking en de opvolging van patenten of octrooien gedurende hun levensduur ondersteunen. Dit gezamelijke IT-systeem wordt ondersteund door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

In 2010 hebben de Benelux-landen besloten tot de ontwikkeling van een gezamenlijk IT-systeem, om alle bedrijfsprocessen die verband houden met octrooien voor de drie nationale bureaus te moderniseren en te ondersteunen. Dit nieuwe systeem, het Benelux Patent Platform (BPP), is op 22 september 2014 in België in gebruik genomen. In de Benelux worden octrooien verstrekt door de nationale instanties in elk van de drie landen. Een gezamenlijk IT-systeem maakt dat aanvragers van octrooien in de Benelux-landen kunnen rekenen op een consistente dienstverlening. Ook kan de onderlinge samenwerking van de nationale bureaus met andere IE-organisaties, zoals het Europees Octrooibureau en de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom soepeler verlopen en kunnen de kosten lager worden gehouden. Om het BPP mogelijk te maken, hebben de drie nationale bureaus hun juridische en werkprocedures op het gebied van octrooien zo veel mogelijk geharmoniseerd. Met het BPP kunnen aanvragers van octrooien in de Benelux rekenen op een snelle en efficiënte afhandeling van hun aanvraag. De implementatie van het BPP in Nederland en Luxemburg staat gepland voor 2015.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]