Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is een instantie van de Nederlandse overheid die in 2004 werd ingesteld om de activiteiten van politie, justitie, veiligheidsdiensten (bijvoorbeeld de AIVD) en andere organisaties op het gebied van de terrorismebestrijding te coördineren.

De NCTV is de voortzetting van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) door samenvoeging met de Directie Nationale Veiligheid en het Computer Emergency Response Team (GovCert) per 1 oktober 2012[1]. De NCTV werkt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Taken[bewerken]

In Nederland zijn in totaal ongeveer twintig instanties betrokken bij de bestrijding van terrorisme. De NCTV moet ervoor zorgen dat al deze organisaties op een effectieve manier informatie uitwisselen en effectief samenwerken.

De NCTV heeft de volgende deeltaken:

  • combineren, analyseren en veredelen van informatie van inlichtingendiensten andere bronnen, zodat men goed weet welke dreigingen er zijn.
  • ontwikkelen van beleid voor terrorismebestrijding. Dit omvat zowel de tegenacties tegen terroristische acties als internationale samenwerking en de communicatie met overheidsorganen, bedrijfsleven en het gewone publiek.
  • regisseren van de samenwerking van de verschillende partijen die betrokken zijn bij terrorismebestrijding, zowel in de voorbereiding (structureel) als in reactie op incidenten. Ook de voorlichting en woordvoering over terrorismebestrijding hoort hierbij.
  • onderhouden, uitvoeren en vernieuwen van het nationaal stelsel van bewaken en beveiligen.
  • beveiligen van de burgerluchtvaart en de inspectie op de beveiliging.

Organisatie[bewerken]

De NCTV beschikt over de volgende afdelingen:

Directie of dienst Beschrijving
Directie Kennis en Analyse Verzamelt en combineert informatie van onder meer de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD, de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND en de politie. Op basis van die informatie worden adviezen opgesteld.
Directie Beleid en Strategie Vertaalt de informatie en adviezen in concreet beleid. Deze directie zit daarvoor in allerlei internationale overlegorganen
Directie Regie Zorgt voor afstemming tussen politie, leger, hulpdiensten, Bijzondere Bijstandseenheden en dergelijke. In geval van concrete dreiging zorgt deze directie ervoor dat de juiste autoriteiten geïnformeerd worden
Eenheid Bewaking en Beveiliging De Coördinator Bewaking en Beveiliging coördineert de beveiliging van leden van het Koninklijk Huis, ministers, fractievoorzitters en dergelijke. De Eenheid Bewaking en Beveiliging adviseert over de noodzakelijke en gewenste wijze van beveiligen. De feitelijke bewaking wordt uitgevoerd door politiekorpsen en andere beveiligingsdiensten.
Directie Beveiliging Burgerluchtvaart Zorgt voor beveiliging van de Nederlandse vliegvelden en de burgerluchtvaart tegen bomaanslagen, kapingen en dergelijke. Zij stuurt op dit terrein ook de Koninklijke Marechaussee aan.
Inspectie Beveiliging Burgerluchtvaart Toetst de wijze van beveiligen van de burgerluchtvaart. Controleert of luchthavens en luchtvaartmaatschappijen zich aan de eisen voor de beveiliging houden.

Daarnaast zijn er een Bureau Communicatie en een Bureau Algemene Zaken.

Aanverwante instanties[bewerken]

Op het gebied van terrorismebestrijding zijn verder de volgende instanties actief:

  • De Raad voor de Nationale Veiligheid (RNV) staat onder leiding van de minister-president en zorgt voor de politieke afstemming.
  • Het Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding (GCT) bereidt het overleg voor. Hierin zitten vertegenwoordigers van de betrokken ministeries en overheidsdiensten.
  • De Europese Unie heeft een veiligheidscoördinator aangesteld. Dat is momenteel Gijs de Vries. Deze zorgt voor de afstemming in Europees verband.

Functionarissen[bewerken]

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid:

plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid:

Kritiek[bewerken]

Vanuit de MIVD werd in een rapport reeds in 2006 kritiek geuit op de toenmalige NCTb. Zo werd gesteld dat de organisatie dreigt uit te groeien tot een zelfstandige inlichtingendienst die de internationale contacten van andere Nederlandse veiligheidsdiensten kan verstoren.[6]

Zie ook[bewerken]

Externe link[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties